DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2017 11:53:44 

Všetko o čistokrvných králikoch a iné inform

Kalendár chovateľa

Celoročná práca chovateľa králikov - kalendár chovateľa.
 
 
  Králik si získal obľubu chovateľov pre svoju všestrannú úžitkovosť ako zdroj vysoko kvalitnej potraviny a v nemalej miere aj ako záľubu - odpočinok človeka na vyplnenie svojho nevyužitého po pracovného času. Či už je to chov králikov exterierových s tzv. športovým zameraním, šľachtenie nových plemien či farebných rázov a ich následná prezentácia na výstavách, ich zúžitkovanie pre vlastnú potrebu alebo aj k finančnému prilepšeniu jatočných králikov predajom. V súčasnej dobe je uznaných viac ako 80 plemien čistokrvných králikov a ich farebných rázov od najmenších králičkov o hmotnosti akolo 1 kg až po obrovité králiky presahujúce cez 9 kg, , krátkosrsté – rexi pre kožušinu, dlhosrsté – angory pre vlnu, zo zvláštnou štruktúrou srsti - saténové a pod., celkove je známych viac ako 100 plemien. Slovenský chovatelia sa môžu popýšiť vyšľachtením štyroch samostatných plemien alebo viacerých farebných rázov už uznaných plemien králikov. Z nich v roku 2003 Európska komisia pre chov králikov zaradila dve plemená a to Holíčsky modrý a Zemplínsky pastelový do Európskeho štadardu plemien králikov, ako samostatné národné plemená vyšľachtené chovateľmi Slovenského zväzu chovateľov. V roku 2004
 Chovatelia králikov majú nemalé a bohaté skúsenosti so svojími chovmi, ktoré preberajú od starších chovateľov a nové skúsenosti zasa odovzdávajú začínajúcim chovateľom. Popri už záľube o ich zdravý chov je však potrebná nasledovná denná a celoročná práca, ktorej popis som zhrnul do „Kalendára chovateľa králikov“.
 
 Január.
  V chove prebieha zdanlivo všeobecný kľud. Skúsení chovatelia a chovatelia, ktorí majú nato vytvorené vhodné podmienky začínajú však zo zimnou plemenitbou. Z tejto plemenitby sa vyberajú králiky na výstavy a zaraďovanie výborných jedincov do chovov.
  Krmivo náchylné na zamrzanie volíme len v takých dávkach aby ho zvieratá ihneď skrmili. Zmrznuté krmivo je nebezpečné, spôsobuje žalúdočné a črevné katary, následne aj uhynutie chovných jedincov alebo narodených mláďat. Sušené krmivo seno, ďatelinu a iné dávame dostatok, aby ho mali králiky k dispozícii i v noci. Dostatočne napájame i v zimnom období v takom množstve, aby králik vodu vypil - zabránime jej zamrznutiu.
  Vo vonkajších králikárňach ponecháme vyššiu ale suchú podstielku. Králiky chránime hlavne proti vlhku a prievanu. 
JANUÁR – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
január - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
február - okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
január - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
február - okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1.III.
2.III.
3.III.
x
  
Február.
Začíname pripúštať dobre pripravené samice, ktoré vždy prikladáme k samcovi, samec sa potom cíti pánom, je odvážnejší. Je potrebné páriť z ruky (pod dohľadom) – ponecháme jeden maximálne dva skoky a samicu odoberieme. Ak nedošlo k spáreniu v priebehu piatich minút samicu prikladáme k samcovi na druhý, prípadne ďalší deň, vyvoláme tým ruju samice, ktorá sa musí v krátkej dobe dostaviť. Tzv. nútené párenie sa neodporúča, je to zbytočné stresovanie samíc a párenie zostáva zvyčajne bezvýsledné. Na vyvolanie ruje môžeme použiť osvedčené metódy ako je priloženie podstielky od samca do koterca samice, surového petrželu, celeru, zemiakových šúp bez klíčkov a iné odskúšané finty.
  Mesiac február je ešte so silnými mrazmi preto krmíme obdobne ako v januári. Pokial očakávame prvé vrhy vložíme do koterca bedničku na okotenie vystlanú jemnou a mäkkou podstielkou, viaceré samice ju ochotne prijímajú, upravia si ju a nám to umožní krátkodobú kontrolu mláďat, koterce i hniezdište uteplíme.
  Predkladáme rôznorodé ale zdravé krmivo. Už v tomto mesiaci aj v najzdravších chovoch nezabúdame na preventívne preliečenie rôznymi veterinárnymi prípravkami k zabráneniu výskytu kokcidiózy. 
FEBRUÁR – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
február - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
marec - okotenie
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
február - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
x
x
x
marec - okotenie
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.IV.
x
x
x
 
 Marec.
V tomto období by malo v plnom prúde pokračovať kotenie samíc. Kto sa s priparovaním omeškal čo najrýchlešie dáme pripáriť samice aby jarné mláďatá čo najrýchlejšiu dosiahli jatočnú zrelosť a výstavnú kondíciu. Marec je najvhodnejšia doba pre vrhy, pretože mláďatá opúštajú hniezda už pri pomernom dostatku zeleného krmiva. I slnečné jarné dni prospievajú k ich zdravému vývinu.
  Veľkú pozornosť venujeme skrmovaniu nadbytočných zásob okopanín, nesmú byť nahnilé ani namrzlé. Klíčky zo zemiakov odstránime lebo obsahujú jedovatý solanin, ktorý je zvlášt nebezpečný pre mladé králiky.
  Pred okotením dávame samiciam podľa potreby aj niekoľkokrát za deň čistú, čerstvú pitnú vodu. Hniezdo vo vrhu je vhodné krátko po okotení samice skontrolovať, uhynuté mláďatá vyhodiť a neskoršou kontrolou pri nadpočetných vrhoch (viac ako 8 mláďat vo vrhu, samica má 8 mliečnych bradaviek) slabé jedince vyradiť alebo priložiť samiciam s malými vrhmi. Koterce v tejto dobe čistíme častejšie aby sme zabránili infekčným, prípadne iným ochoreniam.
  Tetujeme prvé zaregistrované mláďatá. Ak je vhodné počasie, v záhrade začínajú prvé jarné práce a preto si včas začíname vysádzať krmnú mrkvu, topinanburi a podobne. 

MAREC – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
marec - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
apríl - okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
marec - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
apríl - okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.V.
x
 
Apríl.
V tomto období máme chov v plnom prúde, opatrne prechádzame zo suchého zimného krmenia na letné tzv. zelené. Krmíme stále senom, v malých dávkach pridávame zelené krmivo a dávky sena postupne znižujeme, ponechávame ho však z krmnej dávky po celý rok. Mláďatá však nekrmíme jednodstranne. Žihľava je skorá zelená krmovina a známa pre svoj vysoký obsah bielkovín. Králiky ju však neradi prijímajú čerstvú – necháme ju preto zavädnúť alebo ju jemne naražeme a pridáme do miešaného krmiva napr. s varenými zemiakmi.
  Dojčiacim samiciam pridávame posilňujúce krmivo ako sú miešanky varených zemiakov s miešané so šrotom, ale podávame ho v množstve aké králiky spotrebujú na jedno krmenie aby nám nezačalo kvasiť.Miešanka nesmie byť mokrá ale drobovitá, môžeme do nej pridávať rôzne vitamínové prípravky, mierne prisolenie nie je na škodu.
  Nezabúdame na preventívne očkovanie proti moru a myxomatóze. 
APRÍL – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
apríl - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
máj - okotenie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
apríl - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
x
x
máj - okotenie
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
x
 
Máj.
Po dobu odchovu stále pozorujeme odrastajúce mláďatá. Cecajú 8 až 10 týždňov a dostatok mlieka u samice sa u nich prejevuje ich dobrým vzrostom, hladkou a lesklou srsťou, živými lesklými očami. Temperamentné a zdravé mláďatá sa pri krmení tlačia k dvierkam a krmítkam. Tie, ktoré zostavajú v tichosti sedieťv kúte a bez temperamentu sú spravidla choré. Pre istotu ich izolujeme do samostatného koterca alebo výbehu, zmeníme druh krmenia, prípadne nasadíme liečivá ak vieme určiť ich chorobu a poskytneme im väčší pohyb.
  V kotercoch je v terajšej dobe samozrejmosťou mať jasle na seno alebo zelené krmivo, krmítka na obilniny a poloautomatické napájačky. Po podlahe rozhodené krmivo sa znehodnotuje výkalmi a stáva sa zdrojom rôznych nebezpečných chorôb, zvlášť kokcidiózy. Čo je obzvlášt dôležité, ak krmíme zdravo a výdatne počas odchovu stačí krmiť dvakrát denne, ale pravidelne.
  V tomto mesiaci je dostatok žihľavy, ktorá je hodnotným suchým krmivom, preto si spravíme dostatočné zásoby na zimné mesiace a včase kotenia a odchovu mláďat v zimných mesiacoch – sušíme ju v malých otiepkach v prievane, na vzdušnom priestore, nie však na priamom slnku. 
MÁJ – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
máj - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
jún - okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
máj - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
jún - okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.VII.
x
 
 Jún.
Vhodné je pri odstave mláďat hneď oddeliť samcov od samičiek, zaistíme tak v králikárny kľud a pokoj. Špatne dojčiace samice alebo samice z nízkou reprodukciou (pokial nie je na chybe samec) do chovu už nezaraďujeme a po krátkom výkrme ich zúžitkujeme. Mladé králiky potrebujú pre dobrý vývin aj dostatočný pohyb a preto pokial je možnosť nechávame ich vo väčších kotercoch alebo využívame oplotené dobre chránené výbehy. Pri odchovoch odkázaných len na koterce ich ale nepreplňujeme. Králiky, ktoré sme vytypovali pre výstavy alebo zaradenie do ďalšieho chovu sa osvedčilo včas oddeliť od ostatných králikov a ustájiť samostatne – sú kľudnejšie, lepšie dospievajú a prijímajú potravu, ktorú však upravíme tak aby sa králik neprežieral. Staré ale osvedčené samice, ktoré chceme opätovne pripustiť doprajeme po odstave mláďat 10 až 14 dní pokoja.  Nezabúdame otetovať a doočkovať ďalšie mláďatá. 
JÚN – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
jún - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
júl - okotenie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
jún - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
x
x
júl - okotenie
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
x
  
Júl.
Nezabúdame pravidelne čistiť koterce – z nečistôt sa rodí množstvo parazitov, ktorí by mohli ohroziť chov. Stále pozorujeme mláďatá, slabšie jedince vyradujeme a robíme opätovný výber z mláďat vhodných do chovu a na výstavy. Do chovu vybierame jedince
s vlastnosťami, ktoré chceme v chove presadiť a tieto chýbali samcovi alebo samici.
Zelené krmivo predkladáme hospodárne len v potrebnom množstve, aby sa nezaparilo. 
JÚL – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
júl - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
august- okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
júl - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
august- okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
 
 
August.
 Skúsený chovateľ mláďatá prevažuje a robí si záznamy o vývine a raste všetkých jedincov z odchovu a podľa nich rozhoduje o výbere pre ďalšiu plemenitbu. Chovateľ už musí mať jasno, ktoré jedince a kolekcie ho budú dôstojne prezentovať na výstavách.
  Samice, ktoré plemenitbou veľmi nezaťažujeme môžeme však už tretíkrát pripúštať. Dorábame druhé seno – otavu, pripomeňme si, že seno môže byť nedosušené ale otava presušená. 
AUGUST – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
august - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
september - okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
august - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
september - okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.10.
x
 
September.
Chovná sezóna pre niektorých chovateľov končí. Nie je už vhodné pripúštať ďalšie samice, lebo odchov mláďat by prichádzal do neskorej jesene. Keď sa nám chovný rok vydaril, dva až tri vrhy od jednej samice je dostačujúci. Ak sme od jednej samice získali pri dvoch vrhoch 15 mláďať, resp. pri troch vrhoch 23 mláďat, ktoré nám dajú v priemere 2 kg mäsa, chov sa nám vydaril - pri súčasnej cene za 1 kg králika od 150 do 200 Sk v obchode je to rýchle rátanie. 
SEPTEMBER – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
september - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
október - okotenie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
september - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
x
x
október - okotenie
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
x
  
Október.
Nezabúdame čistiť koterce a výbehy - pokiaľ nám to časove vyhovuje každý týždeň, najmenej však jedenkrát za dva týždne. Veľkú dezinfekciu vykonávame aspoň dva krát do roka - používame chemickú dezinfekciu prípadne opaľovanie plameňom pomocou horáka a propan butanového plynu, bezpečnosť pri týchto prácach je však nevyhnutné dodržať.
  Mladé králiky z neskorších vrhov umiestnime vzhľadom už k chladnejšiemu a vlhkému počasiu do suchších kotercov a prikrmujeme kvalitným senom. Chovným králikov umožníme odpočinok a pripravujeme ich ďalšiu chovnú sezónu – kŕmime tak, aby nám nepretučneli a nestratili schopnosť ďalšieho rozmnožovania, lebo pretučnelé samice po pri párení nie sú schopné oplodnenia.
  Podľa počasia a využitia v chove nám začínajú králiky presrstovať. Doporučuje sa ich dôkladné prekartáčovanie i proti srsti, čím sa presrsťovanie urýchli. Pridaním slnečnicových semien, ale v malých dávkach (pri nadmerných dávkach môže spôsobiť hnačku) do kŕmenia presrstenie urýchlime a nová srsť dostane pekný lesk. Zeleného krmiva začína byť nedostatok, tak králiky pripravujeme z letného kŕmenia na zimné. 
OKTÓBER – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
október - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
november - okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
október - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
november - okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.XII.
x
   
November.
Pozornosť venujeme zabezpečeniu kotercov proti vlhkému a daždivému počasiu. Ak sme nestihli v októbri urobiť veľkú dezinfekciu kotercov, túto spravíme ešte pred prvými mrazmi. Taktiež vykonáme nutné opravy kotercov a králikárne – vyhryzené prepážky, dosky, poškodené kŕmdlá a pod. Zvláštnu pozornosť venujeme uskladneniu okopanín, aby nám nenamrzli. Nikdy nevieme, aká dlhá zima nás zastihne a koľko krmiva nám králiky spotrebujú. 
NOVEMBER– dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
november - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
december - okotenie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
november - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
x
x
december - okotenie
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
x
  
December.
Na získanie miesta a efektívne využitie zásob krmív, ešte do vianoc ohodnotíme všetky králiky. Prebytočné zúžitkujeme, prípadne odpredáme ďalším záujemcom do chovu. Nezabudnime si aj mi doplniť chov nepríbuznými jedincami od druhých chovateľov, prezimované chovné králiky potom nakupujeme logicky drahšie. Mladé králiky, ktoré sme vybrali ako chovné zatiaľ zosilnili, dospeli a mali by byť v najlepšej kondícii pripravené pre nové chovné obdobie.
  Osvedčené králiky sme si ponechali a pri dobrej starostlivosti sa môžu využívať v plemenitbe 4 až 5 rokov. Pri dlhých zimných večeroch vyhodnotíme chovný rok a na podklade záznamov si zostavíme chovný plán na ďalšiu sezónu. Pri chove čistokrvných králikov, ak nemáme králiky uložené v databáze počítača a netlačíme štandardné tlačivá uznané Slovenským zväzom chovateľov, včas si zabezpečíme čisté pripúšťiace potvrdenia a rodokmene u registrátora základnej organizácie. Králiky je povolené registrovať a tetovať do veku troch mesiacov.
  Kožka z králikov tiež nie je zanedbateľný produkt a preto nezabudnime si zabezpečiť jej odpredaj. Jej najvýhodnejší výkup (aj zásielkový ) pre chovateľov v súčasnosti zabezpečujú
členovia združení v Asociácii kožušinárov a chovateľov kožušinových zvierat Slovenska so sídlom v Trenčíne. 
DECEMBER – dĺžka kotnosti sa počíta 31. dní. Deň párenia a deň predpokladaného okotenia
december - párenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
január - okotenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
december - párenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
január - okotenie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x
 
Julian Sika
 posudzovateľ králikov