DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2017 11:53:44 

Všetko o čistokrvných králikoch a iné inform

ÚOK králikov SZCH-informácie
 
 
 
 
 
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava
 
 
Komisia králikov na obdobie 2014 - 2018
 
         
Predseda :   
Adamec Štefan
0908 227 317
adamec.stefan@zoznam.sk
 
Podpredseda :
MVDr. Supuka Peter
 
 
 
Tajomník komisie Mgr. art. Matej Kozub
 02/55575034       
  02/55575034   
kozub@szch.sk
82476 Bratislava,
SZCH, Krížna 44
 
Tomašov Miroslav
0904 208 330    
Členovia :         
Sládek Marian
 
 
 
 
Líška Ivan
0903 116 792
 
 
 
Stanko Peter
 
 
 
         
Predseda posudzovateľov
ing. Supuka Miloš
 
 
 
Ústredný registrátor
Haspra Pavol
 
 
Partizánska 33,
95193 Topoľčianky
 
A K T Í V
chovateľov králikov konaného dňa 5.4.2014 v Alekšinciach.
 
 
           Do ústrednej králikárskej komisie za jednotlivé kraje kandidoval nasledovný počet chovateľov, z ktorých podľa počtu hlasov postúpili
           za členov prvý 2.
           Komisiu volili posudzovatelia, zástupcovia okresov a špeciálnych klubov.
           Pred voľbou komisie prebehla voľba  predsedu zboru posudzovateľov, volili len posudzovatelia, keďže ing. Supuka
           bol zvolený za predsede zboru posudzovateľ, následne pred voľbami do komiste z kandidátky odstúpil..
           Po sčítaní si zvolená komisia medzi sebou zvolila predsedu komisie.
           Delegati na Zjazd  boli zvoleny nasledovne:   Adamec Štefan,  Liška Ivan, Ing.Supuka Miloš,  Mvdr.Supuka Peter, Tomášov Miroslav
 
          Poďakovanie patrí pr. Cebovi za zaistenie priestorov a občerstvenia.
   
 
    Zsk - západoslovenský región  / Ssk - stredoslovenský región  / Vsk - východoslovenský región
Kraj Meno kandidáta   

I.kolo

hlasy   

II.koli

hlasy

 
Zsk Bartal    45    
Zsk Mráz Michal 6    
Zsk Sládek Marián 47    
Zsk Šípoš Peter 22    
Zsk Tomašov Miroslav 62    
Ssk Adamec Štefan 66    
Ssk Bajza Peter 15    
Ssk Líška Ivan 47    
Ssk Salva Laurinc 14    
Ssk ing. Supuka Miloš odstúpil    
Vsk Blaško Pavol 35    
Vsk Petrík Ján 16    
Vsk Rada Dušan 36 37  
Vsk Stanko Peter 36 53  
Vsk MVDr. Supuka Peter 51    
Vsk Škodroň 7    
         
  Voľba predsedu posudzovateľov:      
  MVDr. Supuka Miloš 46    
  Haspra Pavol 8    

 

 

ŠKOLENIE EURÓPSKEHO ZVÄZU CHOVATEĽOV POSUDZOVATEĽOV KRÁLIKOV V ZOLLIKOFENE

V tomto roku 2013 sa Európske školenie posudzovateľov uskutočnilo 5. až 7. apríla vo Švajčiarskom meste Zollikofen, ktoré sa nachádza pár kilometrov od Bernu.

Za SZCH sa ho zúčastnili štyria posudzovatelia,ktorých navrhla a schválila ÚOKK.

1.Štefan Adamec

2. Dušan Rada

3. Miloš Supuka

4. Peter Šipoš

Tam aj späť nás bezpečne na svojom aute odviezol Štefan Adamec. Zo 17 krajín sa prihlásilo 84 posudzovateľov. Organizáciu programu dobre zabezpečili kolegovia zo švajčiarskeho zväzu pod vedením Markusa Vogela. Pripravili nám 6 plemien, ktoré sú typické a špecifické pre Švajčiarsko. V doobedňajších prezentáciách ich predstavili Urban Hamann - 4 plemena a Klaus Blättler - 2 plemena. Najmä Urban veľmi podrobne prezentoval špecifický pohľad na jednotlivé pozície a znaky podľa európskeho vzorníka, ale aj švajčiarskeho, ale často veľmi odlišného.

1.

Perlový, u nich Švajčiarsky Veveričí je prakticky totožný ako u nás s tým, že podobne ako u väčšiny plemien vyžadujú pomerne vysoký postoj na stole pri posudzovaní, čím králiky pôsobia menej zavalitejším a „nohatejším“ dojmom. Najviac nás prekvapilo, že v krycej farbe a v perlovaní vyžadujú u samcov výraznejšie perlovanie ako u samíc - ( čo je síce možné, lebo samci majú väčšinou trochu hrubšiu srsť ), ale ešte som sa nestretol s takýmto rozdielnym náhľadom na farbu podľa pohlavia a ani to nepovažujem za správne. Sú veľmi precízny v názoroch na rovnomernosť krycej farby na bokoch a hrudi, ale takmer si nevšímajú väčšinou dosť výrazné hnedé pásky na hrudných končatinách a ani z veľmi slabého perlovania na hornej strane chvostíka sa moc netrápia.

2.

Švajčiarsky trojfarebný Malý Strakáč nie je celkom totožný s Anglickým Strakáčom trojfarebným, lebo je trochu masívnejší, aj pri vyžadovanom vysokom výstavnom postoji – takmer štvorcový telesný rámec. Má však veľmi hrubú bočnú kresbu tela, ktorá je často na bokoch zliata  s mnohopočetnými lakťovými škvrnami. Zárez v hornej časti očných krúžkov vyžadujú ako prednosť, kde inde sa trestá.

3.

Líščí – u nich Švajčiarsky Líščí je naozaj najkvalitnejší vo Švajčiarsku. Najčastejšie ich chovajú v bielej, havanovej, čiernej, činčilovej, žltej a marburskej farbe. Ich konzervativizmus sa prejavuje aj v tom, že doma používajú starú bodovaciu stupnicu s 8. pozíciami:

1. hlava

2.prsia,lopatky,hrudné končatiny,postoj

3.chrbát,panva /zadok/, pánvové končatiny a brušná línia

4. srsť

5. farba, farba podsady a lesk

6. osrstenie hrude a brucha

7. pesíky

8. starostlivosť a zdravie

Nemajú tam hmotnosť – tá môže byť rôzna ( napr. u žltých, ktorí pochádzajú z Burgundských, môže byť väčšia a ak je výššia tak body zrážajú v 3. pozícií a ak je nižšia tak v 2. pozicií ). Ďalšia starodávna nelogičnosť je v tom, že marburských volajú modrými, hoci u nich vyžadujú nahnedlý nádych a mladí posudzovatelia, keď to chcú napraviť, tak nesmú, lebo je to tradícia. Treba ale priznať, že srsť je na tele naozaj hrubá.

4.

Činčila Stredná aj vďaka dlhšej srsti 30 -34 mm je ich špecifikom podobne ako vo Veľkej Británií menej atraktívna ako Čv a Čm okrem výrazného vločkovania pekne zatiahnutého na boky a stehná, ale s ich veľkou toleranciou často príšerne výraznými svetlými páskami na hrudných končatinách. Ešte ťažšie pochopiteľná bola ich benevolentnosť k úplne chýbajúcej modrej podsade na hrudi a prednej časti brucha u trojročného samca. Neprijali ani námietku Holanďana Alexa Verhelsta, že je to u aguti sfarbenia geneticky neprípustné! Boli ale mimoriadne dôslední pri hľadaní bielych chĺpkov na čiernych lemoch ušníc.

5.

Burgundský - sú pôvodcami typického svetlejšieho, podľa nich žltočerveného sfarbenia pekne zatiahnutého na boky a hlboko na stehná s krémovým bruchom a bielym spodkom chvosta. Pre nás menej ľubivý štíhlejší typ s dlhšími ušnicami, hlavami a hrudnými končatinami, nie je prekážkou vynikajúcej osvalenosti aj hmotnosť a tým aj mäsovej úžitkovosti. Ďaľším prejavom ich konzervatívnosti bol ale výklad, že cca 6 mm biela zóna pri koreni podsady je u nich požadovanou prednosťou.

6.

Francúzsky strieborný ich proveniencie ( Šampanský strieborný ) upútava veľmi ľúbivým kontrastom peknej rovnomernej svetlej striebornosti na tele s výraznými čiernymi pesíkmi ( cca 5/cm2 ) s tmavo sfarbenými ušnicami, s čiernym lemom, nosnou maskou, obvodom očí, končatinami a chvostom. Podsada bola pekne tmavá, okrem iného prestriebrenie lemov ušníc je u nich hrubou chybou. Nie sme zvyknutý na typ podobný ako u Burgundského s požadovaným ešte vyšším postojom takmer do štvorcového formátu a málo výrazných hláv samcov, ale je tam „super“ osvalenie o akom môžu dnes Nb a Kal len snívať a hmotnosť 4,5 – 5,5 kg a nádherné pružná ucelená srsť v kožušníckej kvalite sú veľmi atraktívne.

Poobede nás rozdelili do 12 skupín po 6 – 7 na praktické posudzovanie, nás Slovákov spolu s Dánom a Angličanom, ktorého vymenil Nemec. Ten bol na prekvapenie veľmi neistý oproti korektne prísnemu domácemu dozoru Klausa Blättlera. Z každého plemena doviezli 3 králikov, no zo strachu že ich „domordujeme“ sa v každej skupine vystriedali len 4 plemená, u nás Líščí, Perlový , Trojfarebný strakáč a Francúzsky strieborny. Ako vždy dbali na ohľaduplnú manipuláciu. Potom domáci pred všetkými postupne prakticky prezentovali ukážky ich nazerania na posudzovanie jednotlivých plemien . S diskusiou na rozdielny prístup som poukázal už vyššie. Po večeri bolo dosť času a možností na ďaľšie výmeny názorov. Po raňajkách sme sa rozlúčili a šťastne putovali domov....

Ing.Supuka Miloš a Adamec Štefan

 

Zápisnica zo zasadnutia  Ústrednej komisie králikov 9.2.2013

Zápisnica č.1/2013

zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.februára 2013 v Bratislave.

Prítomní: Adamec, Haspra, Lesňak, Líška, Rada, Šípoš, Tomašov, RNDr.Nipčová

Ospravedlnená: Ing.Homolová

Neospravedlnený: Ing.Drahovský

Overovatelia zápisnice: pp. Lesňak, Tomašov.

 

1.Otvorenie.

Predseda komisie p.Dušan Rada privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Vyzval prítomných, aby si úctili pamiatku podpredsedu RR SZCH, pána Karola Marušku, minutou ticha z dôvodu jeho úmrtia. Dal odsúhlasiť pripravený program komisie, ktorí prítomní jednohlasne odsúhlasili.                        Za overovateľov zápisnice schválila komisia pp. Lesňaka a Tomašova.

Uznesenie č.1/1/2013 - ÚOK schválila za overovateľov zápisnice pp. Lesňaka a Tomašova.

 

2.Kontrola plnenia uznesení.

Uzn.č. 1/4/2013 – 14/4/2012 – splnené

Uznesenie č.2/1/2013 – ÚOK berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

 

3.Vyhodnotenie CV mladých králikov v Ivanke pri Nitre.

Svoje stanovisko k problémom uvedeným v správe riaditeľa CV mladých králikov Ing.Obložinského podali pp. Haspra a Lesňak.

Haspra – vidí hlavný nedostatok v nedodanom zozname vystavovateľov a čísel klietok. Bez týchto údajov sa nedalo vyriešiť, aby posudzovateľ nedostal posudzovať vlastné zvieratá. Ďalej nik nevedel, ako budú králiky posúdené, preto sa nedal presne určiť počet cien. Okrem toho mal katalóg chyby, lebo zvieratá neboli zoradené podľa vzorníka. Ďaľšou chybou usporiadateľa výstavy bolo, že v čase posudzovania pustil do objektu ľudí, ktorí tam nemali čo robiť. Vrcholom bolo udeľovanie čestných cien a šampiónov. Riaditeľ výstavy vôbec nerešpektoval vypracovaný zoznam udelených cien p.Lesňakom a do katalógu ich uviedol podľa vlastného uváženia. Posudzovatelia zvládli svoju prácu dobre, za čo im patrí poďakovanie.

Rada – keby Ing.Obložínsky prišiel na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutočnilo pred výstavou, boli by sme sa vyhli mnohým nedostatkom. Táto výstava bola spomínaná aj na poslednom zasadnutí najvyšších orgánov zväzu, čo bolo ale dobre aj spolu so stanoviskom p.Lesňaka.

Lesňak – výstavný výbor skutočne najprv neprijal vypracovaný zoznam udelených cien, o 12,30 zistil, že výstavnému výboru padol program výstavy ale nechcel prijať žiadnu pomoc. Na druhý deň po posúdení p.Lesňak strhol 26 čestných cien, ktoré boli udelené nesprávne. Dodatočne bolo dohodnuté, aby Vss posúdili pp. Blaško a Majerský, ktorí posudzovali dlhšie, lebo posúdili až 130 kusov králikov. Okrem týchto posudzovateľov mal výstavný výbor k dispozícii všetky výsledky      z posudzovania do 14,00 hod. Pán Lesňak sa pokúsil dohodnúť s výstavným výborom vzhľadom na nedostaok cien, že znížime počet čestných cien. Veľmi nepríjemná bola prítomnosť chovateľov, ktorí sa snažili ovplyvňovať posudzovateľov veľmi nemiestnym spôsobom. Na výstave silne chýbala kopírka. Výstavný výbor mal rozhodne viac spolupravovať s členmi ÚOK. Pán Lesňak sa vyjadril, že sa vždy snažil pracovať vo funkcii posudzovateľa poctivo a obetavo a považuje to za urážku ako prácu jeho a p.Haspru znevážil Ing.Obložínsky. Je rozčarovaný z nátlaku p.Ing.Supuku zbaviť p.Haspru funkcie vedúceho posudzovateľa na XV.CV zvierat.  Počas CV mladých králikov nebolo nič porušené zo strany p.Haspru, mal dotaz, prečo bol vlastne potrestaný. Týmto listom bola znevážená práca celej komisie. Poukázal na v minulosti nevysvetlenú zmenu zástupcu SZCH v EE za odbor chovu králikov. Ing.Supuka nepropaguje SZCH v zahraničí kladne. Je to v rozpore              s chovateľskou etikou. Chýba mu aj ľudskosť. Na každej celoštátnej výstave by nemali chýbať predseda komisie a predseda zboru posudzovateľov bez ohľadu na to, či posudzujú alebo nie.

                                                                      -2-

Čestné ceny sa nemusia nakupovať dopredu, na druhý deň ráno po posúdení je možné ich počet definitívne upresniť, má s tým skúsenosti z doposiaľ zorganizovaných výstav

Adamec – výstavnému výboru zaslal presné pokyny podľa platného vzorníka na udelenie cien, podľa toho sa mohli zariadiť

RNDr.Nipčová – vysvetlila celý problém s vydelegovaním posudzovateľov na CV mladých králikov a XV.CV zvierat a príčinu, pre ktorú bol vymenený vedúci posudzovateľ na tejto výstave. Zmena bola dočasná a celú záležitosť musí doriešiť komisia.

Komisia podrobne prerokovala znenie listu riaditeľa CV mladých králikov p.Ing.Obložinského       a zaujala k nemu toto definitívne stanovisko:

Uznesenie č.3/1/2013 – komisia skonštatovala, že výstavný výbor CV mladých králikov v Ivanke pri Nitre nespolupracoval s ÚOK štandardným spôsobom a nerešpektoval platný Vzorník plemien králikov. Počet vydelegovaných posudzovateľov komisia odôvodňuje skladbou vystavených plemien králikov. Neodovzdanie súpisných hárkou ani po 18,00 hod. posudzovateľmi Majerským   a Blaškom sa nezakladá na pravde, nakoľko už o 17,00 hod. sa pečiatkovali na oceňovacie lístky získané tituly. Veľkým prekvapením bolo neoprávnené vyvesenie ešte ďaľších Čestných cien.Komisia skonštatovala, že výstavný výbor nezvládol prácu s použitým programom, na čo bol upozornený p.Lesňakom priamo na výstave. Na druhej strane ale komisia oceňuje snahu výstavného výboru usporiadať túto výstavu.    

 

4.Príprava Celoštátnej výstavy mladých králikov.

Informáciu podal predseda komisie p.Rada. Rysoval sa usporiadateľ v Terchovej a v Michalovciach, ale oslovili sme aj OV SZCH v Nitre, aby na prianie chovateľov usporiadal CV mladých králikov   a hydiny počas konania výstavy Agrokomplex v Nitre. Tajomníčka komisie informáciu doplnila, že čo sa týka finančných prostriedkov, výstava by dostala príspevok z rozpočtu ÚOK pre chov králikov vo výške 1.000.-EUR a z rozpočtu ÚOK pre chov hydiny vo výške 300.-EUR. OV SZCH Nitra zaslal na Sekretariát RR SZCH zápisnicu, v ktorej je ale vyjadrenie, že OV nemieni túto výstavu v r.2013 usporiadať. Príčina však v zápisnici nie je uvedená. Je to reakcia na pozvánku na zasadnutie komisie. Zrejme to budú finančné problémy, lebo počas výstavy AX nie je možné na CV mladých králikov a hydiny vyberať zvlášť vstupné. Podľa slov tajomníčky RR SZCH Ing.Dubravskej, PhD. by pritom nájomné za pavilón bolo uhradené z dotácie MP RV SR, doprava klietok a oceňovacie lístky by mal OV zdarma. Zároveň RNDr.Nipčová rokovala telefonicky           s predsedom OV p.Szabom, aby vyslal zástupcu OV na zasadnutie komisie, kde by sme podrobne prešli finančné požiadavky, možno by sme vedeli ešte v tejto veci pomôcť. Priamo na zasadnutí bol oslovený OV SZCH v Žiline, problémom je však úhrada nákladov za prevoz výstavných klietok     z ústredného skladu SZCH do areálu výstavy v Žiline.

Adamec – kritizoval prácu tajomníčky RR SZCH, Ing.Dubravskej, propagáciu SZCH na EV zvierat v Lipsku, ktorá bola veľmi slabá, podobne aj účasť štatutárov na tejto výstave, kalendár vydaný SZCH na rok 2013 má veľké chyby, čo sa týka niektorých názvov vyobrazených zvierat.

Rada – kritizoval, že posudzovatelia neobdržali katalóg na XV.CV zvierat, pre nedostatok katalógov na tejto výstave boli predané predplatené katalógy vystavovateľov návštevníkom, čo sa nemalo stať.

Uznesenie č.4/1/2013 – ukladá sa predsedovi komisie p.Dušanovi Radovi informovať o situácii ohľadne usporiadania CV mladých králikov v r.2013 na najbližšom zasadnutí Predsedníctva RR SZCH.  

 

5.Príprava školenia posudzovateľov králikov.

Komisia prerokovala otázku poriadania školenia posudzovateľov králikov. Návrh programu predložil predseda zboru posudzovateľov p.Haspra.

Uznesenie č.5/1/2013 – komisia schválila program školenia posudzovateľov králikov:

1.Otvorenie – Rada

2.Vyhodnotenie činnosti ÚOK za rok 2012 – RNDr.Nipčová

3.Informácia o expozícii králikov SZCH na EV zvierat v Lipsku – Ing.Supuka

                                                                      -3-

4.Posudzovanie králikov v pozíciách tvar, typ a srsť – Adamec

5.Posudzovanie Ze – Adam

6.Posudzovanie MS – Čapkovič

7.Posudzovanie Spa rex – MVDr.Supuka

8.Posudzovanie ZSa – MVDr.Supuka

9.Posudzovanie A – Bajza

10.Posudzovanie DS rex – Forberger

11.Posudzovanie ZČS a He – Bartal

12.Posudzovanie TS – Aszódi

13.Posudzovanie ČA – Tomašov

14.Diskusia, rôzne

15.Záver – Rada

      Školenie sa uskutoční dňa 23.3.2013 od 9,00 hod. v Alekšinciach. Králiky si prinesú prednášajúci so sebou.

 

6.Príprava účasti posudzovateľov na medzinárodnom školení posudzovateľov králikov EE vo  

   Švajčiarsku.

      Tajomníčka komisie informovala o pripravovanom školení posudzovateľov králikov EE vo Švajčiarsku.

Uznesenie č.6/1/2013 – Školenia posudzovateľov králikov, ktoré sa uskutoční v dňoch 5.-7.apríla 2013 vo Švajčiarsku sa zúčastnia posudzovatelia: Adamec, Rada, Šípoš a Ing.Supuka. Ukladá sa tajomníčke komisie nahlásiť účastníkov školenia usporiadateľovi.   T.: ihneď

 

7.Diskusia, rôzne.

Rada – informoval o 30.výročí založenia Klubu chovateľov Vss.                                                                                                                                                 

Uznesenie č.7/1/2013 – komisia navrhuje Klubu chovateľov Vss odovzdať „Ďakovný list“ pri príležitosti 30.výročia založenia klubu.

      Predseda komisie prečítal otvorený list OV SZCH Liptov a stanovisko tajomníčky RR SZCH Ing.Dubravskej, PhD.

Uznesenie č.8/1/2013 – ÚOK zobrala otvorený list OV SZCH Liptov a stanovisko tajomníčky RR SZCH Ing.Dubravskej, PhD. na vedomie.

      Komisia prerokovala žiadosť Klubu chovateľov zdrobnených králikov o zaradenie Zdrobneného saténového králika vo všetkých farebných rázoch do platného Vzorníka plemien králikov.

Uznesenie č.9/1/2013 – ukladá sa tajomníčke komisie informovať Klub chovateľov zdrobnených králikov, že Zdrobnený saténový králik bude zaradený v druhom vydaní Vzorníka plemien králikov.

Adamec – informoval o súčasnom stave komunikácie medzi tajomníčkou RR SZCH Ing.Dubravskou, PhD. ohľadne vytlačenia 2.vydania Vzorníka plemien králikov. Ďalej informoval, že autori vzorníka sa snažia zohnať sponzorov, aby sa vzorník vytlačil sponzorsky.

RNDr.Nipčová – tajomníčka RR SZCH Ing.Dubravská, PhD. na porade pracovníkov Sekretariátu prisľúbila, že vzorník budeme mať vytlačený do augusta r.2013 za podmienok dodržania Zákona    o verejnom obstarávaní.

Lesňak – ponúkol sa, že ešte preverí požiadavky v tlačiarni

Adamec – informoval o zmenách, ktoré budú zapracované do 2.vydania Vzorníka plemien králikov.

Uznesenie č.10/1/2013 – ÚOK nemá námietky voči vydaniu platného Vzorníka plemien králikov sponzorsky a so zmenami, o ktorých informoval p.Adamec. Všetky doterajšie zmeny oproti 1.vydaniu budú zaslané posudzovateľom králikov písomne spolu s pozvánkou na najbližšie školenie posudzovateľov.

      Komisia prerokovala žiadosti pp.Jaroslava Šobeka, bytom Brestov 161, 066 01 Humenné          a Albína Sosu, 082 01 Kendice 194 o povolenie výskumného chovu na plemeno Šarišský obrovitý. Základom pre šľachtenie je Zoborský čierny a Viedenský čierny. Druhý spôsob šľachtenia bude pozostávať s pridaním veľkých plemien a to BOA a FB.

                                                                       -4-

Uznesenie č.11/1/2013 – ÚOK povoľuje výskumný chov iba na jeden farebný ráz, Šarišský obrovitý čierny s tým, že na dosiahnutie požadovanej hmotnosti sa budú podieľať králiky plemien BOA a FB. Grantom chovu bude p.Ľudovít Lesňak, králiky bude registrovať ústredný registrátor p.Haspra.

      Komisia prerokovala žiadosť p.Ivana Kováča, bytom 038 42 Ďanová 89 o stanovisko                 k čerstvému tetovaniu dospelých králikov.

Uznesenie č.12/1/2013 – v prípade ak posudzovateľ zistí na výstave, že dospelé králiky sú čerstvo tetované, v pozícii starostlivosť a zdravie má posudzovateľ povinnosť strhnúť za tento rozpor           s platným Registračným poriadkom SZCH 1 bod. Takýto králik nemá nárok na cenu.

      Tajomníčka komisie informovala, že v Klube chovateľov zoborského králika došlo k zvoleniu nového výboru klubu, čo je zverejnené na webovej stránke SZCH.

Adamec – informoval o skončení zákazu pre posudzovateľa Jána Urbana posudzovať na celoštátnych výstavách po dobu 2 rokov.

Uznesenie č.13/1/2013 – ÚOK povoľuje p.Urbanovi posudzovať králiky aj na celoštátnych výstavách, nakoľko mu vypršal dvojročný zákaz.

Uznesenie č.14/1/2013 – v zmysle uznesenia prijatého na zasadnutí RR SZCH dňa 1.12.2012 budú králiky mladých chovateľov označované písmenom „J“ v ľavej ušnici s konečnou platnosťou od 1.1.2013. Ukladá sa tajomníčke komisie na túto skutočnosť upozorniť všetký OV SZCH                  a prostredníctvom nich oblastných registrátorov písomne ale aj na webovej stránke SZCH.

Uznesenie č.15/1/2013 – nakoľko program celoštátnych výstav nevyhovuje potrebám odboru chovu králikov, ukladá sa podpredsedovi komisie p.Adamcovi zaslať elektronicky na adresu tajomníčky komisie všetky jeho chyby, za účelom zaslania konkrétnych požiadaviek autorovi programu na ich odstránenie.                                            T.: do konca februára

      Ďalej pán Adamec poukázal na nutnosť zabezpečenia kvalitných fotografií plemien králikov na celoštátnych výstavách, kde je zastúpená široká paleta plemien v požadovanej kvalite. Upozornil, že do konca decembra bolo treba poslať správy z regeneračných a výskumných chovov králikov          v zmysle platných smerníc.

Uznesenie č.16/1/2013 – komisia ruší platnosť všetkých regeneračných a výskumných chovov             s platnosťou od  1.1.2013, ktorých majitelia nezaslali na Sekretariát RR SZCH správu o výsledkoch šľachtenia do zasadnutia komisie.

      Komisia prerokovala otázku poriadania Celoslovenského aktívu chovateľov králikov v r.2013.

Uznesenie č.17/1/2013 – komisia upustila od poriadania Celoslovenského aktívu z úsporných dôvodov a z dôvodu, že sa na jar r.2014 sa uskutoční výročný aktív spojený s voľbami novej ÚOK.

      Lesňak – informoval, že na EV v Lipsku neboli posúdené králiky plemena NoS, podrobnejšiu informáciu budeme počuť na školení posudzovateľov.

Uznesenie č.18/1/2013 – komisia schválila termíny ďaľších svojich zasadnutí:

2.zasadnutie komisie – mesiac jún

3.zasadnutie komisie – 1 týždeň pred usporiadaním CV mladých králikov

4.zasadnutie komisie – 1 týždeň pred usporiadaním XVI.CV zvierat v Nitre

Uznesenie č.19/1/2013 – ukladá sa predsedovi komisie p.Dušanovi Radovi napísať príhovor za komisiu do Spravodaja SZCH č.12. Príhovor je potrebné poslať elektronicky na adresu tajomníčky komisie do 22.3.2013.

  

8.Prijatie uznesení podkomisie pre chov kožušinových zvierat a drobných hlodavcov.

Nakoľko členovia podkomisie sa elektronicky vyjadrili, že nemajú žiadne problémy, ktoré by musela riešiť podkomisia, z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili.

 

9.Záver.

Predseda komisie p.Dušan Rada poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala: RNDr.Nipčová                                                 Náklady: 237,67.-EUR

 

 

Zápisnica č.4/2012

zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. novembra 2012 v Bratislave.

Prítomní: Adamec, Líška, RNDr.Nipčová, Rada, Šipoš, Tomašov,

Ospravedlnení: Haspra, Ing.Homolová, Lesňak,

Neospravedlnený: Ing.Drahovský

Overovatelia zápisnice: pp. Líška, Šipoš

 

1.Otvorenie.

Predseda komisie p.Dušan Rada privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Dal odsúhlasiť pripravený program komisie, ktorí prítomní jednohlasne odsúhlasili.  Za overovateľov zápisnice komisia schválila pp.Líšku a Šipoša.

Uznesenie č.1/4/2012 – ÚOK schválila za overovateľov zápisnice pp.Líšku a Šipoša

 

2.Kontrola plnenia uznesení.

Uzn.č.4/2/2012 – trvá

Uzn.č.1/3/2012 – 10/3/2012 – splnené

Uzn.č.11/3/2012 – úloha trvá, účasť Ing.Supuku na zasadnutí králikárskej sekcie EE

Uzn.č.12/3/2012 – 14/3/2012 – splnené

Uznesenie č.2/4/2012 – ÚOK berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

 

3.Vyhodnotenie CV mladých králikov v Ivanke pri Nitre.

Správa riaditeľa výstavy Ing.Obložinského bola zaslaná členom komisie spolu s pozvánkou. Výstava sa konala v dňoch 1.-2.9.2012 v Ivanke pri Nitre. Na tejto výstave bolo vystavených 1 300 zvierat , z toho 1020 kusov králikov a 57 kusov hrabavej hydiny. V správe riaditeľ výstavy poukázal na niektoré problémy, ktoré komisia rozdiskutovala, ale nemohla ich doriešiť pre neprítomnosť predsedu zboru posudzovateľov p.Haspru a člena ÚOK p.Lesňaka.

Uznesenie č.3/4/2012 – ÚOK zobrala informáciu o vyhodnotení Celoštátnej výstavy mladých králikov na vedomie s tým, že všetky pripomienky Ing.Obložinského budú doriešené na najbližšom zasadnutí komisie za prítomnosti pp.Haspru a Lesňaka.

 

4.Informácia o príprave 2.vydania Vzorníka plemien králikov.

Podrobnú informáciu podala RNDr.Nipčová. Na základe poslednej informácie podanej tajomníčkou             RR SZCH Ing.Dubravskou, PhD. Vzorník plemien králikov bude vytlačený až po doriešení tetovania králikov mladých chovateľov písmenom „J“ v ľavej ušnici v RR SZCH, ktorá toto uznesenie komisie v minulosti zrušila. Tajomníčka komisie vyslovila poľutovanie, že sme nový Vzorník plemien králikov nemali už na predaj na XV.CV zvierat v Nitre, kedy sa mohla predať veľká časť vzorníkov.

Adamec – králiky mladých chovateľov sa označujú písmenom „J“ napr. v Nemecku. Je toho názoru, že RR SZCH takéto tetovanie schvaľovala už viackrát. Vzorník bol schválený, už videl dokonca králiky aj takto otetované. Tajomníčka RR SZCH venovala 1 pohár pre najlepšieho králika mladého chovateľa. Ako by posudzovatelia vedeli, o ktorého králika sa jedná bez označenia.

Uznesenie č.4/4/2012 – ukladá sa predsedovi komisie p.Radovi znova otvoriť otázku tetovania králikov mladých chovateľov písmenom „J“na najbližšom zasadnutí RR SZCH, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2012 vo Vrútkach za účelom definitívneho uzatvorenia tohto problému.

 

 

5.Vyhodnotenie XV.CV zvierat v Nitre.

V úvode komisia rozobrala príčinu zmeny vedúceho posudzovateľa na delegačnom liste na XV.CV zvierat. Správu z výstavy podal podpredseda komisie a vedúci posudzovateľ pán Štefan Adamec. Výstava sa konala v dňoch 10.-11.11.2012 v priestoroch výstavislka Agrokomplex v Nitre. Na výstave bolo vystavených 1 414 králikov od 225 vystavovateľov, z toho bolo 9 mladých chovateľov. Na výstavu bolo vydelegovaných 30 posudzovateľov na základe návrhu p.Haspru. Celkove bolo udelených 31 Majstrov SR, 56 Šampiónov SR a 44 Čestných cien podľa návrhu p.Haspru. V zmysle platného Vzorníka plemien králikov malo byť udelených o 8 Majstrov SR viac. Počas posudzovania sa nevyskytli žiadne problémy, posudzovatelia sa zhostili svojej úlohy včas      a bez väčších nedostatkov. Potom p.Adamec vymenoval najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťali posudzovatelia pri posudzovaní – nepísali do oceňovacích lístkov nameranú dĺžku ušníc tam, kde to vzorník prikazuje, používali názov uši miesto ušnice, nedávali desatinnú čiarku za číslom a za ňou buď 0 alebo 5, v oceňovacích lístkoch používali iné skratky plemien ako sú vo vzorníku, posúdili mláďatá ako dospelé, slabo viditeľné pečiatky posudzovateľov, používali skratky na oceňovacie lístky, ale najprv ich treba schváliť. Poukázal na nutnosť zadať do výroby pre potreby celoštátnych výstav  pečiatky Majster SR, Šampion SR, Čestná cena. Behom týždňa bude spracovaná kompletná správa o vyhodnotení tejto výstavy a zverejnená v časopise Chovateľ začiatkom roka 2013. Podotkol, že boli negatívne ohlasy na priebeh posledného školenia adeptov na posudzovateľov králikov, ale na XV.CV bolo delegovaných 8 posudzovateľov, absolventov tohto cyklu školenia       a zhostili sa svojej úlohy dobre. Program nie je ideálny pre králiky z nasledovných dôvodov:

nie sú lomítka na kolekciách, v kolekciách musí pasovať tetovanie ušníc, posudzovateľ napísal, že nejde o kolekciu a v katalógu to bolo vytlačené ako kolekcie, tetovanie ľavého a pravého ucha musí byť zverejnené v katalógu, výsledný počet bodov získala kolekcia a nie každé zviera v kolekcii tak, ako to bolo uvedené, podobne to bolo a so zverejnením Čestných cien.

V programe výstavy by sme mali včas požiadať programátora, niekedy na jar, aby odstránil stále sa vyskytujúce chyby v katalógu zmenami v programe. Pán Adamec vysvetlil význam uvádzania tetovacích čísel na oceňovacích lístkoch posudzovaných králikov, skritizoval opečiatkovanie oceňovacích listov v hornej časti tlačiva, čím sa stali oceňovacie lístky neprehľadné a nečitateľné.

Rada - navrhol, aby na najbližšej CV mladých králikov vykonával funkciu vedúceho posudzovateľov p.Adamec do definitívneho doriešenia tejto otázky.   

Uznesenie č.5/4/2012 – ÚOK berie informáciu o vyhodnotení XV.CV zvierat v Nitre na vedomie. Všetky nedostaky pri posudzovaní budú predmetom rokovania na najbližšom školení posudzovateľov králikov v r.2013. Ukladá sa predsedovi komisie p. Radovi nadniesť na najbližšej RR SZCH nutnosť výroby pečiatok pre celoštátne výstavy, nakoľko každý rok je s týmito pečiatkami problém. 

 

6.Diskusia, rôzne.

Komisia prerokovala obsah listu tajomníka Klubu chovateľov Vss pána Laurinca Salvu.

Uznesenie č.6/4/2012 – ÚOK berie na vedomie začlenenie králikov plemena Francúzsky strieborný do pôsobnosti klubu, ale nesúhlasí so začlenením plemena Zdrobnený strieborný svetlý, nakoľko toto plemeno patrí do pôsobnosti Klubu chovateľov zdrobnených králikov.

Otázka prečo neboli v katalógu CVvýstavy mladých králikov v Ivanke pri Nitre zverejnené udelené ceny a vyhodnotenia králikov bola zodpovedaná vo vyhodnotení výstavy Ing.Obložínskym, ktorý uviedol, že ceny a vyhodnotenia králikov nahadzoval sám, ale nevie príčinu, prečo sa v katalógu výstavy zobrazili len Čestné ceny. Podklady od posudzovateľov organizačný výbor obdržal, ale túto chybu zistil až o 24,oo hod. Pán Adamec počas celej výstavy zvieratá posudzoval a udeľovanie cien mali na starosti pp.Haspra a Lesňak. Pomáhal iba pri orážaní udelených cien na oceňovacie lístky.

Otázku nedostatočného počtu pohárov komisia uzatvorí po prekontrolovaní počtov podľa katalógu výstavy a platného Vzorníka plemien králikov. Počty prekontroluje podpredseda komisie p.Adamec.

Kritiku týkajúcu sa nedostakov pri predaji zvierat považuje komisia za opodstatnenú.

K otázke usporiadania CV mladých králikov počas poriadania výstavy Agrokomplev v Nitre   komisia zaujala kladné stanovisko v prípade, že bude zabezpečený klimatizovaný pavilón.

K dotazu, prečo platili výstavné poplatky na CV zvierat v Nitre iba chovatelia králikov, hydiny        a holubov komisia skonštatovala, že výstavné poplatky a ukážkové expozície schválilo Predsedníctvo RR SZCH pri schvaľovaní propozícií výstavy. 

K otázke, prečo nebola zo strany komisie vyhodnotená Celoštátna výstava mladých králikov           a Celoštátna výstava zvierat,  túto úlohu komisia pridelila pp. Hasprovi a Adamcovi ako vedúcim posudzovateľom na týchto výstavách. Pán Haspra spracuje vyhodnotenie CV mladých králikov       a Adamec vyhodnotenie expozície králikov na XV.CV zvierat.

Tajomníčka komisie informovala o výške rozpočtu komisie na rok 2013 v sume 6.560.-EUR. Pri tvorbe rozpočtu hrá veľkú rolu počet posudzovateľov a funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých akcií, nakoľko v pláne sa počíta so 100% účasťou a celková aktivita komisie. Keď má komisia vysoké čerpanie, to znamená, že komisia pracuje. K 30.9.2012 vyčerpala komisia 5 038.-EUR z plánovaných 6.210.-EUR.

Rada – čo sa týka delegovania posudzovateľov na výstavy, za účelom odľahčenia Sekretariátu RR SZCH by bolo účelné, keby si zabezpečovali všetci usporiadatelia výstav posudzovateľov sami       a centrálne zo Sekretariátu by boli delegovaní posudzovatelia iba na celoštátne výstavy.

RNDr.Nipčová – najlepší prehľad o delegovaní posudzovateľov máme skutočne, keď sa posudzovatelia delegujú centrálne, ale aktuálny zoznam by bol zverejnený na internetovaj stránke SZCH a usporiadatelia výstav by s ním mohli pracovať.

Adamec – informoval, o uznaní čierneho farebného rázu králikov plemena Liptovký Lysko              a u Meklenburského strakáča sa uznal farebný ráz divoký pri príležitosti XV.CV zvierat v Nitre. Ďalej bol pri tejto výstave preskúšaný p.Július Bernát, ktorý skúškam vyhovel. Ing.Pajasová sa ospravednila, nakoľko jej termím preskúšania nevyhovoval.

Uznesenie č.7/4/2012 – ÚOK uznala novú farebnú varietu králika plemena Liptovský Lysko čierny, ktorého šľachtiteľom je p.Jozef Červeň, bytom Vitálišovce 362, 031 04 Liptovský Mikuláš a novú farebnú varietu králikov plemena Meklenburský strakáč divoký, ktorého šľachtiteľom je pán Ondrej Jombík, bytom Pri Vleku 244/1, 962 23 Očová. Uznávacie konania prebehli pri príležitosti XV.CV zvierat v Nitre. Nové farebné variety budú zahrnuté do 2.vydania Vzorníka plemien králikov. Ukladá sa tajomníčke komisie vyhotoviť obom šľachtiteľom uznávací list.

Uznesenie č.8/4/2012 – ÚOK zaradila do zoznamu posudzovateľov králikov pána Júliusa Bernáta, bytom Lehôtka 109, 985 11 Halič na základe úspešne vykonanej atestačnej skúšky pri príležitosti XV.CV zvierat v Nitre.

Uznesenie č.9/4/2012 – ÚOK schválila výnimku pre Klub chovateľov národných plemien králikov a rexov a súhlasí s vydelegovaním p.Miroslava Hrabovského na špeciálnu výstavu. Posudzovanie sa uskutoční dňa 15.12.2012 v Geči.

      Komisia prerokovala sťažnosť p.Jána Lóciho, bytom Králová pri Senci na posudzovateľov pp. Líšku a Urbana na posudzovanie králikov plemena Viedenský divoko sfarbený, ktorí boli podľa sťažovateľa zle posúdení a preto sťažovateľovi nebola udelená cena.

Adamec – preštudoval viac vzorníkov a všade je uvedené u Viedenského králika v 5.pozícii – chvost je na povrchu tmavý, prekvitnutý žltými pesíkmi, zospodu biely. Na výstavách na Slovensku sa neposudzuje podľa Európskeho vzorníka, tento sa môže využívať iba na Európskych výstavách. 

Uznesenie č.10/4/2012 – ÚOK považuje sťažnosť p.Lóciho za neopodstatnenú z dôvodu, že na Slovensku sa riadime podľa platného Vzorníka plemien králikov SZCH. Európsky vzorník je možné používať iba na EV. Komisia skonštatovala, že posudzovatelia pp.Líška a Urban pri posudzovaní králikov plemena Viedenský divoký na CV mladých králikov v Ivanke pri Nitre nepochybili.

Uznesenie č.11/4/2012 – ÚOK schválila regeneračný chov králikov plemena Zemplínsky p.Pavlovi Hricišonovi, bytom Urbárska 43, 044 14 Čaňa, členovi Klubu chovateľov zemplínskych králikov. Na regeneráciu budú použité Zemplínske králiky a Novozélandské červené. Garantom chovu bude pán Rada, králiky bude chovateľ registrovať u klubového registrátora.

Uznesenie č.12/4/2012 – ÚOK zobrala správu p. RNDr.Kornélie Petrovičovej zo zasadnutia sekcie morčiat EE, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.5.2012 v Nemecku na vedomie. 

Uznesenie č.13/4/2012 – ÚOK schválila uznesenia podkomisie pre chov kožušinových zvierat        a drobných hlodavcov zo dňa 26.8.2012.

        Člen ÚOK p.Tomašov upozornil na povinnosť majiteľov P, K chovov králikov zaslať chovné listy a majiteľom V a R-chovov králikov podať správu o stave, postupe a výsledkoch šľachtiteľskej práce do 31.12. 2012 na Sekretariát RR SZCH za účelom ich vyhodnotenia poverenými členmi komisie.

Uznesenie č.14/4/2012 – najbližšie zasadnutie komisia v r.2013 sa uskutoční 2.2.2013 v Bratislave.

 

  

7.Záver.Predseda ÚOK p.Dušan Rada poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala: RNDr.Nipčová                                                            Náklady: 309,61.-EUR

 

                                                               Zápisnica č.2/2010

zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov,

ktoré sa uskutočnilo dňa 18. augusta 2010 v Nitre.

 

Prítomní: Adamec, Blaško, Ing.Drahovský, Haspra, Lesňak, Líška, RNDr.Nipčová, Rada, Tomašov

Ospravedlnená: Ing.Homolová

Hostia: Ing.Dubravská, PhD. – tajomníčka RR SZCH, Ing.Matyáš – predseda RR SZCH

 

1.Otvorenie.

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ÚOK p.Dušan Ra

 

2.Kontrola plnenia uznesení.

Uzn.č.11/1/2009 – trvá, doplnenie spoluautorstva ÚOK na tvorbe nového Vzorníka

Uzn.č.1/1/2010 – 6/1/2010 – splnené

k uzn.č.7/1/2010 – komisia schválila finančný rozpočet na rok 2010 vo výške 7 634,60.-EUR,  doposiaľ komisia vyčerpala sumu 6 547,04.-EUR.

Uzn.č.8/1/2010 – 12/1/2010 – splnené

Uzn.č.13/1/2010 – trvá, vytvorenie samostatnej stránky ÚOK

Uzn.č.14/1/2010 – 15/1/2010 – splnené

3.Vyhodnotenie Celoslovenského aktívu.

Komisia vyhodnotila Celoslovenský aktív, ktorý sa uskutočnil dňa 29.mája 2010 v Nitre spojený      s voľbami novej ÚOK na roky 2010 – 2014. Aktív uložil novozvolenej komisii na svojom prvom zasadnutí prerokovať diskusné príspevky – návrhy delegátov aktívu, ktoré komisia jednotlivo prerokovala. Pri tejto príležitosti poďakoval predseda komisie p.Rada tajomníčke komisie RNDr.Nipčovej za doterajšiu zodpovednú prácu v komisii a zodpovedné usporiadanie Celoslovenského aktívu. Zároveň požiadal nové vedenie RR SZCH o ďaľšie ponechanie RNDr.Nipčovej vo funkcii tajomníčky komisie aj v nasledujúcom volebnom období na základe doterajších dobrých skúseností. 

Ing.Matyáš – súhlasí, že kvalita a nárast počtu vystavených králikov na výstavách z roka na rok stúpa, čo je dôkazom činnosti SZCH. Králikársky odbor urobil skutočne veľký skok dopredu, bolo to vidieť aj na EV.  Kluby sú nositeľmi štandardov, zvyšovania kvality plemien ale aj udržiavania dobrých medziľudských vzťahov.

Na poslednom zasadnutí PRR SZCH sme riešili otázku zväzového časopisu, ale potrebujeme najprv zistiť záujem členov. Vypracovali sme dotazník, ktorý pôjde až na ZO, priamo k členom. Ročné predplatné na časopis pre záujemcov by bolo 12.-€ + členský príspevok. Časopis by vydával Barlík v spolupráci so SZCH na základe zmluvy, vytvorila by sa redakčná rada.

Zistili sme, že členské na rok 2010 má zaplatené iba 4 000 členov. Členské by malo byť zaplatené ku koncu roka aj s predplatným za časopis. Začiatkom roka by malo byť zverejnené na internete, koľko máme členov, plán činnosti, aby sa nekryli termíny niektorých kĺúčových akcií. Komunikácia cez OV mnohokrát viazne. Špičkových chovateľov by sme mohli oceniť pri príležitosti CV zvierat. Majitelia uznaných chovov by mali mať povinnosť vystaviť svoje odchovy na výstavách, aby sme mali kontrolu.

Ing.Dubravská, PhD. - je pravda, že webovú stránku máme veľmi neaktuálnu, zadali sme ponukové konania na vypracovanie inej stránky s tým, že aktualizáciu si chceme zadávať už my sami. Stránka bude jedna pre všetky komisie, ale kvalitnejšia. Veľmi peknú webovú stránku má odbor chovu morčiat.  V budúcom roku by si mal zväz spraviť vlastnú súťaž a oceniť špičkových chovateľov. 

Uznesenie č.1/2/2010 – ÚOK vyhodnotila Celoslovenský aktív a diskusné príspevky jednotlivých delegátov s tým, že diskusné príspevky budú podkladom pre činnosť komisie v nasledujúcom volebnom období. Na základe doterajších dobrých skúseností ÚOK schvaľuje RNDr.Nipčovú za tajomníčku komisie aj v nasledujúcom volebnom období.  

4.Plán činnosti a finančný rozpočet komisie na druhý polrok 2010.

Materiál predložila prítomným tajomníčka komisie. Vo finančnom rozpočte sa uvažuje  s nasledovnými položkami:

2 krát zasadnutie komisie, odmena ústrednému registrátorovi, služobné cesty členov komisie, nákup odbornej literatúry, ceny na CV, spolu 1 000.-EUR. V zmysle rokovania posledného zasadnutia PRR SZCH sa školenia posudzovateľov v r.2010 nebudú konať s úsporných dôvodov.

Rada – cestovné vyplatené na školení pre 77 posudzovateľov predstavuje pomerne vysokú položku, budeme to musieť nejako riešiť.

RNDr.Nipčová – SCPV má schválenú akreditáciu na školenia posudzovateľov králikov a adeptov, ktorých je v roku niekoľko. Nemá vo svojom projekte zahrnuté cestovné pre posudzovateľov tak, ako ho prepláca SZCH.

Blaško – cestovné môže SCPV zaplatiť len v zmysle platných predpisov. 

Uznesenie č.2/2/2010 – ÚOK zobrala na vedomie úsporné opatrenia v pláne činnosti a finančnom rozpočet komisie na druhý polrok 2010. Pán Rada vstúpi do rokovania s Doc.Rafayom, CSc. ohľadne poriadania školení posudzovateľov a adeptov.

 

5.Rozpracovanie uznesení X.zjazdu SZCH.

RNDr.Nipčová informovala, že komisie sa bezprostredne týka uznesenie X.zjazdu SZCH č.12B/3 – v zmysle Zákona o plemenitbe postupne započať s vedením Plemennej knihy pre králiky. Kontrola Štátnej plemenárskej inšpekcie skonštatovala, že plemenná kniha, ktorú vedie ústredný registrátor p.Haspra spĺňa všetky náležitosti, jediným nedostatkom je to, že nie je v elektronickej podobe.

Ing.Dubravská, PhD. - Nový zákon o šľachtení a plemenitbe by mal platiť od 1.1.2011, musíme do tohto obdobia získať od MP SR povolenie na vedenie plemennej knihy.

Uznesenie č.3/2/2010 – ÚOK doporučuje, aby sa SZCH uchádzal o získanie povolenia MP SR na vedenie plemennej knihy králikov s tým, že komisia bude v prípade potreby nápomocná pri vybavovaní tohto povolenia.

6.Diskusia, rôzne.

Uznesenie č.4/2/2010 – ÚOK schválila regeneračné chovy Ing.Štefanovi Adamcovi, bytom Brestovec 123, 907 01 Myjava na plemená Slovenský pastelový rex, Zemplínsky rex, Zemplínsky  a Slovenský sivomodrý rex za pomoci východiskových plemien Ca, Rex or, Rex m, Vm, Nč. Garantom chovu bude podpredseda komisie p.Štefan Adamec.

Haspra – na požiadanie Doc.RNDr.Rafaya,CSc. spracoval počet zaregistrovaných králikov za posledných 13 rokov podľa plemien.

V roku 2009 bolo zaregistrovaných 26 200 kusov králikov.

Vyzdvihol písomné práce mladých chovateľov, ktorí majú mnohokrát väčšie znalosti z daného chovateľského odboru ako niektorí dospelí chovatelia.

Pri EV si veľa chovateľov nakúpilo králiky plemien, ktoré nie sú v našom Vzorníku. Preto musia mať povolenie na výskumné chovy, keď chcú registrovať.

Mal dotaz, ako si MVDr. Supuka dovoľuje vydávať registračné čísla na neuznané plemeno.

Ing.Matyáš - CV mladých králikov sme organizovali pri Agrokomplexe preto, aby sme pre MP prezentovali našu činnosť vrátane prihlásenia Slovenských sivomodrých rexov do súťaže o Zlatý kosák. Získali sme cenu Ministra pôdohospodárstva, čo je tiež úspech.

Adamec – na Slovensku máme uznané plemenné chovy u členov SZCH, ktorí nie sú členmi príslušného chovateľského klubu. Jedná sa o Karola Marušku, ktorý má uznaný P-chov na Rexa činčilového a Rexa čierneho a Mgr.Puciho, ktorý má uznaný P-chov na Rexa činčilového                 a Zdrobnelého králika divokého.

Ďalej by bolo treba preveriť všetky regeneračné a výskumné chovy králikov, v tomto smere treba vyzvať chovateľské kluby, nech dajú stanovisko  k regeneračným chovom a ústredný registrátor k chovom výskumným.

Ďalej je potrebné upozorniť majiteľov plemenných a kmeňových chovov, že je ich povinnosť vystavovať svoje odchovy na výstavách väčšieho rozsahu.

Nakoľko sa vydal nový Vzorník plemien králikov, k tomuto Vzorníku treba vydať aj nový Registračný poriadok. Pokiaľ idú posudzovať na slovenskú výstavu zahraniční posudzovatelia, musia používať slovenský Vzorník, nie tak ako to bolo predvlani, že posudzovatelia z Čiech posudzovali podľa českého Vzorníka plemien králikov. Pri českých posudzovateľoch by mal posudzovať aj jeden posudzovateľ zo Slovenska, ktorý by bol zároveň aj vedúci posudzovateľ. Každý posudzovateľ, ktorý posudzuje na CV by mal dať do časopisu Chovateľ správu z toho, čo       posudzoval. Podobne sa to robí takto aj v Čechách. Podobne aj predseda zboru posudzovateľov by mohol v časopise zverejniť vyhodnotenie takejto výstavy, tým by sa práca v komisii ešte viac zviditeľnila.

Treba zaktualizovať všetky tlačivá, ktoré sa v chovateľskom odbore používajú. Podobne zaktualizovať aj tlačivo „Odmena za posudzovanie“.

Uznesenie č.5/2/2010 – ukladá sa tajomníčke komisie vyzvať uvedených chovateľov, aby sa stali členmi príslušných chovateľských klubov. V opačnom prípade im budú plemenné chovy zrušené. Ďalej komisia zobrala na vedomie všetky pripomienky podpredsedu komisie s tým, že sa budú tieto   postupne realizovať.

Ing.Drahovský - vyslovil prianie, aby na CV zvierat mohli byť vystavené aj kožušinové zvieratá.

Blaško – vyzval členov komisie, aby si pripravili svoj návrh na poriadanie školení posudzovateľov v budúcom volebnom období.

Lesňak – bolo by dobré určiť člena komisie, ktorý by bol zodpovedný za vyhodnocovanie uznaných chovov králikov tak, ako to bývalo zvykom v minulosti.

7.Záver.

Predseda ÚOK p.Dušan Rada poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. Ďaľšie zasadnutie komisie sa uskutoční v novembri pri príležitosti CV zvierat v Nitre.

 

Zapísala: RNDr.NipčováZápisnica č. 1/2010

zo zasadnutia Predsedníctva RR SZCH, ktoré sa konalo 7.augusta 2010 v Bratislave

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení :  Paedr. Soňa Ivanková, doc. Ing.Egon Gyarmathy, CSc., pán Dušan Rada

 Program :

 1. Zahájenie
 2. Kontrola uznesení z posledného PRR
 3. Návrh finančného rozpočtu na rok 2010 a prehľad čerpania financií od začiatku roku 2010
 4. Návrh organizačnej štruktúry a ďalšieho fungovania sekretariátu zväzu, doriešenie Zväzu chovateľov – družstvo
 5. Stavebná rekonštrukcia sekretariátu zväzu
 6. Celoštátna vedomostná súťaž mladých chovateľov Nitra
 7. Celoštátna výstava mladých králikov Nitra
 8. Stanovenie komisie a termínu pre obhliadku a vypracovanie návrhu na ďalšie využitie nehnuteľného majetku zväzu
 9. Systém centrálnej evidencie členskej základne a  výber členských príspevkov a predplatného na zväzový časopis, reálny stav výberu členského za rok 2010
 10. Vydávanie zväzového časopisu
 11. Stanovenie plánu zasadnutí odborných komisií do konca roku 2010
 12. Internetová stránka zväzu
 13. Vedenie účtovníctva a finančná disciplína
 14. Stanovenie vypracovania potrebných interných dokumentov zväzu
 15. Celoštátna výstava zvierat Nitra a stanovenie platných oceňovacích lístkov
 16. Stretnutie a ocenenie zaslúžilých chovateľov so zápisom do knihy cti SZCH pri CVZ v Nitre
 17. Diskusia
 18. Uznesenie
 19. Záver

 

Bod 1

Účastníkov rokovania privítali Ing. J. Matyáš (ďalej „predseda“) a Ing. J. Dubravská, PhD. (ďalej „tajomníčka“). Predseda dal schváliť predložený program, ktorý bol jednomyseľne prijatý.

 

Bod 2

Tajomníčka informovala o uzneseniach zo zasadnutia 19.12.2009, ktoré trvajú. Ide o uznesenie č.7/17/12/2009 – odpredaj 15 ks akcií Branka Nitra sa napriek schváleniu na ostatnom predsedníctve doposiaľ nezrealizovalo – uznesenie nesplnené. Záujemca  sa zaviazal uhradiť aj poplatok za vedenie účtu.

Otvorené ostalo  záverečného zúčtovania 26. EV zvierat v Nitre 2009, predsedníctvo vzalo na vedomie 19.12.2009 predbežnú informáciu riaditeľa a ekonómky výstavy, konečné vyúčtovanie doposiaľ predložené nebolo.

K uzneseniu č.8/17/12/2009 – prijaté na ostatnom zasadnutí P RR SZCH. Čaká sa na vyjadrenie súdu, pravdepodobne bude potrebné stretnutie s Ing. Pyšným a dojednanie mimosúdneho vyrovnania. Predbežný odhad je, že by SZCH tento súdny spor pri prehre mohol stáť cca 1 500 000,- Sk. tajomníčka informovala o súdnom spore s Ing. Pyšným v Banskej Bystrici. Tajomníčka zároveň informovala o druhom súdnom spore, kde podľa informácií od predchádzajúceho tajomníka Ing. Š. Michalíka, bude doručené rozhodnutie o zamietnutí požiadavky. Predpoklad je, že náklady na druhý súdny spor sú vo výške cca 600 000,- Sk.

Pán Š. Henžel upozornil na prítomnosť neprizvaných členov SZCH (Ing. Š. Michalíka) na zasadnutí P RR SZCH.

Predseda vysvetlil dôvod prítomnosti riešením pracovno – právneho problému, ktorý predloží v bode rôzne. Nakoľko rokovanie P RR SZCH je v zmysle Stanov verejné, na zasadnutie môže prísť ktorýkoľvek člen SZCH.

 

Uznesenie č.1/2010: Ukladá sa predsedovi (Ing. J. Matyášovi) do budúceho zasadnutia P RR SZCH  zabezpečiť  predloženie kompletného záverečného zúčtovania 26.EV zvierat konanej v roku 2009.                                                                                                          Termín: 16.10.2010

 

Uznesenie č.2/2010: Ukladá sa tajomníčke (Ing. J. Dubravskej, PhD.) kontaktovať záujemcu o kúpu 15 ks akcií Branka Nitra a zabezpečiť ich odpredaj.                      Termín: 16.10.2010

 

Uznesenie č.3/2010: Ukladá sa štatutárom SZCH postupovať v súdnom spore s Ing. Pyšným, po písomnom oznámení rozhodnutia súdu podať voči nemu odvolanie a kontaktovať právneho zástupcu Ing. Pyšného. Zároveň sa ukladá štatutárom  SZCH získať viac  informácií zo spisov.

 

Bod 3

Vzhľadom ku skutočnosti, že pre rok 2010 nebol schválený oficiálny rozpočet na rok 2010 je potrebné pripraviť aspoň provizórny rozpočet. Vzhľadom na postupné preberanie agendy nemali štatutári dostatok času, aby preštudovali všetky podklady. Boli zrušené účty, ktoré boli uzatvorené v dvoch bankách a zostali len dva účty (jeden v Tatra banke a jeden v ČSOB)

Pred zjazdom boli z účtu výstavy prevedené prostriedky vo výške 15 000 € na realizáciu zjazdu. Predpokladaný príjem z nájmov do konca rok bude cca  80 000 €. Na účet SZCH bola poukázaná dotácia 20 000 € z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Tieto prostriedky sú účelovo viazané. Na účte (spolu s dotáciou) je disponibilných cca 100 000 €, do konca roku je potrebné zabezpečiť všetky platby energií, faktúry, mzdy, odvody. Predseda požiadal predsedov ÚOK o vyjadrenie sa k plánu akcií do konca roka a zvážiť ich nevyhnutnosť z dôvodu zníženia finančných nákladov. Je potrebné pripravovať podklady pre rozpočet na rok 2011. Predsedovia komisií budú informovať o termíne zasadnutia odborných komisií, aby sa zasadnutí mohol zúčastniť predseda spolu s tajomníčkou.

Pán Š. Henžel, pán Bc. V. Kubík, p. M. Vávra  sa vyjadrili k plánu zasadnutí predsedníctva a RR do konca roka, navrhnutému predsedom RR. Pán K. Kubiš upozornil na finančnú náročnosť zasadnutí.

Tajomníčka informovala o pláne rozpočtov jednotlivých ÚOK pre rok 2010 a aktuálnom čerpaní, tento materiál zašle predsedom elektronicky  aj s doplnením špecifikácie čerpania. Z 32 270 € plánovaných pre odborné komisie bolo doposiaľ vyčerpaných 26 199 €.

Pán Š. Henžel informoval o plánovanej a schválenej ZPC delegáta za odbor hydiny pána Žuffu.  Komisia plánovala aj školenie posudzovateľov.

Predseda upozornil na zasadnutia v roku 2010,  napríklad  rokovanie EE v Tolede. Podľa jeho názoru nie sú zahraničné pracovné cesty prínosom pre SZCH.  Zároveň informoval, že sa dohodol s pánom Ing. Demeterom už hovoril a dohodol s ním, že tento rok sa školenia v zahraniční  nezúčastní. Predseda zároveň upozornil, že plánované školenie sa v roku 2010 neuskutoční a bude sa konať až začiatkom roku 2011.

Pán Bc. V. Kubík navrhol odsúhlasenie ZPC a vytvoriť pravidlá pre ďalšie obdobie.

Pán Š. Henžel upozornil na nevyhnutnosť zosúladenia postupu a výmenu informácií. 

 

Uznesenie  č. 5/2010:  P RR SZCH schvaľuje ešte pre rok 2010  zahraničnú služobnú cestu pre zástupcov odborov chovu hydiny a holubov na medzinárodné školenie posudzovateľov EE v septembri. Iné ZPC sú pre rok 2010 zrušené. 

Hlasovanie za uznesenie č. 5: za 2, proti 10, zdržal sa 0.

 

Tajomníčka navrhla, aby bol vypracovaný plán ZPC na rok 2011, ktorý bude predložený na P RR SZCH a schválený.

Predseda uviedol, že podľa neho sa  na zjazde prezentovalo naše zastúpenie v EE ako prednosť, ale nemyslí si to. Podľa jeho názoru stačí jeden delegát za celý zväz, prínos je minimálny pre zväz aj komisie. Za ušetrené prostriedky budú realizované iné aktivity. Delegátov treba poveriť konkrétnymi úlohami a keď ich nesplnia, nie je ich prítomnosť potrebná. Zápisnice zo zasadnutí sú na stránke EE.

Pán Ing. B. Burger  upozornil, že v prípade akvaristov ide o spoločnú dopravu kolekcií na výstavy v zahraničí, v rámci schválených pravidiel medzi usporiadateľmi súťažných výstav. ÚOK sa snaží maximálne ekonomicky zabezpečiť dopravu. Akvaristi sa prezentujú na svojich výstavách v rámci SR, reprezentujú SZCH v celej Európe,  na celoštátnej výstave nie je nato vhodný priestor, ale  ak budú zabezpečené vhodné podmienky (napr. teplota), expozíciu zabezpečí.   Doteraz Komisia nebola oslovená s takouto požiadavkou. Akvaristika SZCH je v celej Európe známa.

Pán Ing. V. Falat podporil vypracovanie plánu a schválenie spolu s nákladmi.

Pani RNDr. B. Bruteničová uviedla, že na zasadnutiach komisií budú štatutári oboznámení s prácou jednotlivých komisií a špecifickými požiadavkami.

Pani RNDr. V. Nipčová požiadala, aby neboli obmedzované aktivity komisií v prípade, ak si komisie zabezpečia prostriedky. Konkrétne chovatelia mačiek by pri vytvorení podúčtu mohli evidovať sponzorské príspevky a financovať z nich niektoré akcie.

Predseda upozornil, že  žiaden finančný zisk z výstavy mačiek sa nepremietol do ekonomiky zväzu, pričom zväz platí klietky, pracovníčku , sponzorské príjmy idú komisii a náklady len na SZCH.

Pani RNDr. B. Bruteničová upozornila na konkrétne akcie v ČR, kde cestujú dvaja delegáti, ide o cca 50 € do Plzne.

Pán K. Kubiš požiadal o informáciu o rozpočte pre ÚKK.

Tajomníčka podľa podkladov informovala o pláne rozpočtu na rok 2010 pre ÚKK, ktorý je  500 €, z toho čerpaných 35 €.

 

Uznesenie č. 4/2010: Predsedovia ÚOK elektronicky predložia do 13.8.2010 na mailovú adresu tajomníčky ovecke@yahoo.com akcie plánované do konca roka 2010 a ich predpokladané náklady. Na základe podkladov spracuje tajomníčka návrh rozpočtu a do 20.8.2010 ho zašle predsedom členom predsedníctva.

 

 

Bod 4

Tajomníčka informovala o počte pracovníkov a aktuálnom stave na S RR SZCH. Za prvý pracovný týždeň sa oboznámila so zložením S RR SZCH, ktorý tvoria dnes piati pracovníci vrátane tajomníka RR SZCH. Súčasne sú tu externé firmy za účelom spracovania ekonomiky. Systém bude potrebné upraviť a spružniť. Na S RR SZCH sú kompletné pracovné náplne všetkých pracovníkov okrem náplne tajomníka RR SZCH, ktorý tam má len platový dekrét.  Tajomníčka pripraví aktualizované pracovné náplne. Tajomníčka zároveň upozornila na nedodržiavanie niektorých zákonných povinností.

Predseda predstavil svoj návrh fungovania sekretariátu. Podľa jeho názoru  môže zväz fungovať len s dvomi pracovníkmi a tajomníčkou RR SZCH. Predseda uvažuje s vydávaním časopisu, kde chce zamestnať pracovníka. Je potrebné kúpiť ekonomický program, zaviesť internetbanking, platíme 14 000 Sk za ekonomiku externistovi, toto by sa všetko riešilo na zväze, príp. našiel lacnejší dodávateľ.

Predseda informoval o predstave ďalšieho riešenia podnikateľského subjektu ZCH – Družstvo. Do konca augusta 2010 chce zorganizovať stretnutie, mali by sa podielnikom vyplatiť podiely, vytvoriť dozornú radu, predstavenstvo, kontrolnú komisiu, účet by bol ponechaný terajší, samostatné účtovníctvo, ekonomika by sa preúčtovala medzi SZCH a družstvom, zisk by šiel na činnosť SZCH. Tajomníčka musí vypracovať primerané náplne, ktoré pokryjú všetky zväzové činnosti. Každá komisia musí akčne pracovať a rozdeliť konkrétne úlohy členom. Navrhované úpravy  riešiť do RR SZCH.

Pán J. Benko si predstavuje, že na internete bude mať každá odbornosť svoju stránku, ktorú budú riadiť predsedovia ÚOK.  Komisia pre prácu s mladými chovateľmi je nutná, členská základňa starne. V ČR má každá komisia svojho povereného zástupcu pre spoluprácu s MCH.

Pán K. Maruška  požiada o aktuálny termín riešenia situácie okolo Družstva.

Tajomníčka upozornila, že nie sú popodpisované konkrétne doklady, je potrebné všetky podklady skompletizovať, družstvo získavalo dotácie a 5 rokov dozadu je možná kontrola. 

 

Uznesenie č. 6/2010: P RR SZCH schvaľuje vyplatenie členského  podielu  členom SZCH Družstvo na základe rozhodnutia členskej schôdze. Štatutárom za SZCH bude Ing. Jaroslav Matyáš. Ukladá doriešiť kompetentným všetky právne úkony v súvislosti s jeho fungovaním a zabezpečiť 100% účasť SZCH  ako jediného spoločníka.                  Termín: do 16.10.2010

 

Bod 5

O stave na S RR SZCH po vytopení 18.7.2010  informovali predseda a tajomníčka RR SZCH.

Tajomníčka informovala o už rozbehnutých ponukových konaniach. Nutné je riešiť elektriku, maľovanie, prestavba WC, podlahy, okná. Pri akýchkoľvek ponukách trvá na transparentnosti, bude zohľadňovať aj možnosť odporučenia od členov P RR SZCH, ktorí tiež môžu navrhnúť realizátorov úprav.

Podpredseda pán Ing. arch. V. Falat  upozornil na nutnosť projektovej dokumentácie k elektrike, odporúča vyhľadať projektanta, ktorý navrhne riešenie, na výmenu okien treba stavebné povolenie, minimálne ohlásenie na príslušnej mestskej časti.

Predseda požiadal Ing. arch. V. Falata, aby vo svojej funkcii podpredsedu vzhľadom k svojej profesii bol garantom za pripravované činnosti a úzko spolupracoval s tajomníčkou.

Tajomníčka upozornila, že  chýba komisia hospodársko – ekonomická, pre správu majetku.  Zväz má majetok, ale jeden človek nemôže všetko zabezpečovať.

 

Uznesenie č. 7/2010: P RR SZCH berie na vedomie požiadavku na vytvorenie ekonomicko – hospodárskej komisie SZCH a schvaľuje návrh na  jej operatívne  zloženie  v podobe: predseda a tajomníčka RR, podpredsedovia RR SZCH,  príp. predseda ÚKK. Súčasne schvaľuje práce na prestavbe S RR SZCH v r.2010.

 

Pán Ing. arch. V. Falat ponúkol k dispozícii riešenia k nájmom zaužívané v Prievidzi, tiež aj návrh archívneho poriadku, ktorý pošle tajomníčke na ovecke@yahoo.com.

 

Bod 6

Predseda a pán J. Benko informovali o súťaži, ktorá sa koná ako VI. ročník počas výstavy Agrokomplex v Nitre v priestoroch SVŠ  na Šindolke v Nitre. Všetko je zabezpečené, okrem financií, ktoré v roku 2010 neboli poskytnuté z MP SR. Predpokladá cca 5000 – 6000 € potrebných na úhradu všetkých potrebných platieb. Zo Slovenska súťaží 75 detí, z ČSCH  29 detí, súťaží 11 OV SZCH. Pán Benko apeloval na prítomných predsedov o stanovenie člena, ktorý bude mať na starosti mladých chovateľov a pripravovať pre nich otázky (cca 100 na obmieňanie a podklady pre poznávačku).   Otázky treba poslať elektronicky na adresu johanka.oblozinska@gmail.com do 11.8.2010.

Pán Š. Henžel chcel vedieť, akú  má každoročná investícia do súťaže návratnosť v počte dospelých členov.

Predseda uviedol, že malá časť mladých sa stane aktívnymi členmi. Pre ďalší rok je potrebné, aby každý OV SZCH ktorý nahlásil do 30.11.2010  koordinátora za OV SZCH. Termín je konečný.

 

Uznesenie č.8/2010 – P RR SZCH berie na vedomie informáciu  o zabezpečení Celoštátnej súťaže MCH a schvaľuje preplatenie skutočne vynaložených dokladovaných  nákladov (cestovné, ubytovanie, stravné) do maximálnej  výšky 5 200 €.

 

Bod 7

Súťaž sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex Nitra, prihlásených je cca 850 králikov. Dňa 18.8. 2010 sa uskutoční aj zasadnutie ÚOK pre chov králikov. V  pavilóne Z1 treba zabezpečiť expozíciu národných plemien. Požiadal predsedov ÚOK dodať z každého národného plemena niekoľko kusov, ktoré budú prezentované na ukážku. Predseda zabezpečí plagát k národným plemenám s krátkou informáciou. Do 11.8.2010 nahlásia predsedovia reálne možnosti dodania. Uvažuje sa aj s jazierkom s vodnou okrasnou hydinou, exotami, aj morčatami. Do stánku SZCH treba zabezpečiť propagačnú skladačku s propagáciou SZCH. Bude tam predstavená každá odbornosť. Treba sa propagovať so všetkým, čo má Zväz pozitívne. O Zlatý kosák tento rok súťaží slovenský sivomodrý  rex.

Tajomníčka informovala o dotácii, ktorá je prísne účelovo viazaná. Celková výška dotácie je 20 000 €, pričom na výstavy je určených len 10 000 €. V roku 2010 boli  znižované podpory pre všetkých žiadateľov.  Pavilón Zl je nevyhnutné obsadiť kvalitnými zvieratami.  Tajomníčka dohodla so zástupcom časopisu Slovenský chov, že prvýkrát počas vystavovania na AX, budú  naši členovia uvedení v oficiálnom katalógu z AX. 

 

Uznesenie č.9/2010: Predsedovia ÚOK do 11.8.2010 mailom pošlú predsedovi  počty zvierat u národných plemien , ktoré budú propagovať SZCH na expozícii v rámci AX.                        

 

Do propagačnej skladačky treba podklady od predsedov ÚOK ku komisiám s fotografiami a kontaktmi na jednotlivé odbornosti, príp. na S RR SZCH. Cena skladačky sa odvíja od objemu, treba cca 5000 ks.

 

Uznesenie č. 10/2010: P RR SZCH schvaľuje tlač informačného letáku o činnosti SZCH, v počte 5000 ks. Ukladá predsedom ÚOK do 11.8.2010 pripraviť podklady a reprodukovateľné fotografie z odbornosti a zaslať predsedovi.

 

Uznesenie č. 11/2010: P RR SZCH berie na vedomie informáciu tajomníčky o možnosti prezentácie vystavovateľov SZCH v centrálnom  katalógu AX a poveruje ju do 13.8.2010 spracovaním požadovaných podkladov a ich odoslaním do katalógu v stanovenom termíne.

 

Bod 8

Komisia na obhliadku nehnuteľností bude totožná s komisiou, ktorá bola  stanovená v bode 5.

Termín obhliadky si dohodnú členovia komisie operatívne.

 

Bod 9

Podľa dostupnej evidencie to vyzerá, že zväz eviduje 6 317 členov dospelých a 614 mladých chovateľov, 5 kolektívnych členov a  334 základných organizácií.

V súčasnosti nie je zoznam v elektronickej forme. Predseda pripravil návrh tabuľky na evidenciu členov. Tajomníčka pošle na organizačné zložky tabuľku spolu s termínmi.  Databáza členov by sa mala raz ročne aktualizovať.

OV SZCH sa dohodnú, koľko budú žiadať od chovateľov v rámci okresu, všade to môže byť iné. Na zväz sa budú odvádzať stanovené 3 € za dospelého a 1 € za mladého chovateľa.

Aktualizácia evidencie je nutná aj kvôli časopisu a predplatnému , treba v predstihu vydať obežník so  žiadosťou na OV a ZO aby sa to dostalo do života. Termín stanoviť do konca novembra. Podľa požiadaviek bude realizované vydávanie časopisu. Uvažovaná suma ročného predplatného je cca 12 €.

                            

Bod 10

Pán M. Vávra upozornil na obrovský záväzok pri vydávaní vlastného časopisu. Zároveň uviedol, že už v minulosti boli požiadavky na vydávanie vlastného časopisu, ale na základe predchádzajúcich skúseností  vidí nereálne vydávanie samostatného časopisu a je zásadne proti nemu.

Predseda si vie predstaviť vydávanie časopisu a s pánom Barlíkom už rokoval. Predseda chce odkúpiť   značku Chovateľ pre SZCH. Zväz by nato nemusel doplácať. Barlík to môže vydávať pod hlavičkou zväzu, je ochotný zaškoliť nových ľudí.

Pán P. Samuelis navrhol, aby časopis zostal naďalej u šéfredaktora Barlíka a zväz by tvoril len redakčnú radu a prispieval by do časopisu.

Pán Ing. arch. V. Falat upozornil, aby zväz bol opatrný pri aktivitách s časopisom. Každý mesiac je potrebné naplniť číslo a pripraviť vydanie. Podľa neho je reálne prispievať do časopisu, ktorý je vydávaný v súčasnosti.

Tajomníčka uviedla, že na zjazde bol záujem o vydávanie časopisu, ale do súčasného časopisu Chovateľ môžeme prispievať nezávisle od toho, aby sme potrebovali finančné prostriedky.  Vydávať časopis je náročné, má s tým osobnú skúsenosť. Časopis nemusí byť mesačník, je potrebné získať na neho príspevok  a overiť si možnosti získavať financie z externých zdrojov, treba zistiť záujem a následne stanoviť veľmi reálny rozpočet. Má informáciu, že doposiaľ bolo uhradené členské len za 6 817  € od 3875 členov. Plán bol 8 500 €. V prvej rade si treba urobiť poriadok v evidencii a podľa toho zistiť skutočný záujem.

Predseda diskusiu k časopisu uzavrel. Najskôr bude zistený záujem o časopis.  Keď bude 3000 záujemcov, dá sa vydávať za 1 €.

Pán K. Kubiš sa pozastavil nad faktom, že je neaktuálna evidencia neaktuálna.

Pán Ing. arch. V. Falat  nevidí reálne získanie všetkých podkladov včas. Je potrebné stanoviť dostatočne dlhé termíny.

Pán  Š. Henžel odporučil zakončiť diskusiu k aktualizácii údajov, podľa podkladov z jednotlivých OV budeme vedieť realitu.

Pán Bc. V. Kubík  upozornil, že sa vydával zväzový Spravodaj, ale nevyhovoval. Pokiaľ nebude zaplatené predplatné, neodporúča vydávanie časopisu.

 

Uznesenie č.12/2010 – P RR SZCH schvaľuje rozposlanie materiálu k evidencii členov  cez OV SZCH a stanovuje termín na jeho spätné zaslanie po vyplnení na S RR SZCH do 31.10.2010.

 

Bod 11

Zasadnutie P RR SZCH bude 16.10.2010 v Martine a RR SZCH bude zvolaná 13.11.2010 do Vrútok (uskutočnenie zasadnutia RR ešte preverí pán Bc. V. Kubík).

 

Bod 12

Súčasná stránka je nevyhovujúca. Je potrebné, aby spĺňala aj estetické nároky.

Tajomníčka uviedla, že už aktívny hľadá dodávateľa na stránku, ktorú by sme si sami aktualizovali. Pokiaľ je to možné, treba dať šancu aj chovateľovi, ktorý to vie robiť.

Tajomníčka  požiadala o zasielanie mailovej pošty od členov P RR SZCH súbežne jej aj predsedovi, vždy v kópii, aby boli informácie k dispozícii z hľadiska operatívneho riešenia.

 

Uznesenie č. 13 /2010: P RR SZCH berie na vedomie predložené informácie o zabezpečovaní a skvalitnení webovej stránky SZCH. Ukladá tajomníčke rozoslať členom P RR SZCH požiadavky na jej vedenie za účelom získania možných správcov stránky.

 

Bod 13

Predseda uviedol, že  je potrebné vydať interný zväzový predpis, podľa ktorého sa účtuje a ktorý stanoví pravidlá v riešení konkrétnych prípadov. Spojiť to treba aj s vytvorením ďalších interných zväzových dokumentov. Vyzval členov predsedníctva aby poskytli prípadné vzory.

Tajomníčka upozornila, že ide o úlohu  pre sekretariát, doterajšie predpisy je potrebné vhodne aktualizovať v súlade s platnou legislatívou. Okrem iného aj predpis o používaní osobných údajov získaných pri zväzovej práci a nesení dôsledkov za ich prípadné zneužitie. Vzhľadom na objem súčasnej práce vidí reálny termín do konca októbra.

 

Uznesenie č. 14 /2010: P RR SZCH ukladá tajomníčke RR SZCH pripraviť interné zväzové predpisy a dokumenty  za spolupráce ňou zvolených osôb do 30.10.2010.

 

Bod 14

Prerokovaný v bode 13.

 

Bod 15

Tajomníčka RR SZCH , že termín konania celoštátnej výstavy zvierat Nitra 2010 (ďalej len „CV“) je už vedený v kalendári výstav na ministerstve od 26. – 28. novembra 2010, nemal by sa meniť.

Predseda požiadal predsedov ÚOK o spoluprácu pri posúdení aktuálnych oceňovacích lístkov, ktoré budú použité na CV. Oceňovací lístok musí doriešiť ÚOK pre chov králikov. Pokiaľ sa dajú použiť tie, ktoré sú na sklade, je potrebné ich prednostne minúť. V prípade dotlače nových stanoviť aktuálne požiadavky.

 

Uznesenie č. 15/2010:  Ukladá sa predsedom ÚOK  prekonzultovať súčasné lístky s predsedami zboru posudzovateľov do 31.8.2010 a rozhodnúť o ich využití, prípadne dotlači na základe skladových zásob na S RR SZCH. Zo S RR SZCH nahlásiť ich aktuálny stav.

 

 

 

Bod 16

Nakoľko chovatelia navrhnutí z OV SZCH na Zápis do knihy cti neboli na zjazd pozvaní z časových dôvodov, budú ocenení dodatočne pri príležitosti CV zvierat v Nitre. Súčasne budú pozvaní z jednotlivých OV aj ďalší zaslúžilí chovatelia (za každý OV len 1 a jeden náíhradník). Títo budú pozvaní na výstavu a posedenie s občerstvením. Dopravu zabezpečia OV SZCH.

 

Uznesenie č. 16/2010: Ukladá sa S RR SZCH pripraviť list na všetky OV SZCH s informáciou o pripravovanom stretnutí zaslúžilých chovateľov počas CV Nitra 2010 a s požiadavkou na nahlásenie konkrétnych mien do 30.9.2010 na S RR SZCH (po jednom z každého OV + náhradník). Navrhované osoby budú spolu s už navrhnutými na Zápis do knihy cti pozvané na CV Nitra 2010 a slávnostné posedenie a vhodné ocenenie.

Presný termín, program a scenár odovzdanie bude dohodnutý 16.10.2010 na P RR SZCH.

 

Bod 17

Pán Adamec  informoval, že ÚOK pre chov králikov nový vzorník schválila. 

 

Uznesenie  č.17/2010: P RR SZCH berie na vedomie skutočnosť, že nový Vzorník plemien králikov je schválený.

 

Pán M. Vávra informoval o plánovanej  celoštátnej výstave exotického vtáctva ORNITA. Komisia rozhodla uskutočniť výstavu ako samostatnú v termíne 8. – 10.10.2010 v Trenčianskej Turnej po predchádzajúcej dohode s výborom ZO. Pripravené sú výstavné propozície, prihlášky, doriešené všetky sporné veci. Upozornil na zlý stav klietkového fundusu, ktorý sa jasne ukázal už na 26.EV zvierat. Požiadal P RR SZCH o podporu pri možnom nákupe exotárskych klietok, konkrétne aj teraz na výstavách používaných jednorazových. V rozpočte SZCH treba počítať aj s príspevkom pre toto celoštátne podujatie

Upozornil na časť nákladov, ktoré neboli uhradené ZO ČSCH Olomouc za zapožičanie klietok pre exoty na 26.EV zvierat. Stačilo zo strany Ing. Š. Michalíka ako vtedajšieho tajomníka, dohodnúť zníženie faktúry korektným jednaním s výborom Olomouca a pôvodná faktúra by bola znížená. Toto sa nestalo, dlhoročné nadštandardné vzťahy sú porušené.

Požiadavku vyriešenia sporu podporil aj Ing. arch. V. Falat, dlhodobo dobrú priateľskú spoluprácu s českými chovateľmi negatívne poznačili nedoriešené záväzky, prečo majú chovatelia trpieť za jednanie vtedajšieho štatutára.

Tajomníčka podporila doplatenie faktúry. Upozornila, že je potrebné v budúcnosti predísť  podobným problémom. Je potrebné stanoviť pravidlá a zmluvne dohodnúť podmienky. Nemá záujem o budovanie zlých vzťahov ani na medzinárodnej úrovni. V prípade, že nebude ochota zo strany zväzu, doplatí v záujme doriešenia sporu prostriedky aj zo súkromných prostriedkov.

Predseda  požiadal pána M. Vávru,  aby v rámci dobrých vzťahov ešte raz skúsil dohodnúť zmier s predstaviteľmi ZO ČSCH Olomouc bez úhrady. Nemáme tu oficiálnu žiadosť z Čiech, ako na to reagovať. Ak rokovanie pána Vávru bude neúspešné, bude to riešiť predsedníctvo

 

Uznesenie č.18/2010 – Predsedníctvo berie na vedomie informáciu o pohľadávke zo strany ZO ČSCH Olomouc a poveruje pána M. Vávru jednaním s výborom ZO. Súčasne schvaľuje zostavenie listu na ZO ČSCH Olomouc so snahou o zmier. Po odpovedi bude zaujaté ďalšie stanovisko.

 

Pán M. Vávra  informoval o burze, ktorá sa začne 26.9.2010 v pavilóne N na výstavisku AX pripravovanej v spolupráci SZCH a AX. Zväz to finančne k ničomu nezaväzuje, ide o službu chovateľom a vytvoreniu kultúrnych podmienok na burzu. Treba podpísať zmluvu s AX.

Predseda už rokoval so zástupcami AX a požaduje finančný príjem  pre SZCH. Musí sa uskutočniť osobné stretnutie štatutárov SZCH s vedením AX , kde bude zmluva riešená.  Považuje burzu za dobrý počin aj stanovenie termínu a začiatok jej konania.

 

Uznesenie č. 19 /2010 – P RR SZCH poveruje predsedu a tajomníčku RR SZCH jednaním s AX za účelom doriešenia a podpísania zmluvy o usporiadaní celoštátnej burzy v pavilóne N výstaviska AX.

Pán M. Vávra upozornil, že je potrebný nákup auta pre potreby S RR SZCH. Súčasné auto má už 10 rokov a nemá cenu preplácať sústavné opravy.

Predseda nevidí dôvod, prečo by sa mal na zasadnutí riešiť nákup auta. Momentálne to nie je najdôležitejšia téma.

Pán Bc. V. Kubík  informoval o pripravovanej 75. Medzinárodnej majstrovskej súťaži v speve kanárikov, ktorá sa uskutoční v januári 2011 vo Vrútkach, po piatich rokoch na Slovensku. Bude potrebné uvažovať s príspevkom na jej usporiadanie a to už koncom roka 2010.

Predseda uviedol, že je potrebné pripraviť kalendár výstav pre rok 2011. Je potrebné, aby  ZO a OV SZCH nahlásili podujatia pripravované aspoň na prvý polrok, väčšie výstavy aj na celý rok. Predpokladalo by to prejsť na systém VČS do konca roka, jedná sa o odporučenie, uviesť k nemu praktické zdôvodnenie.

 

Uznesenie č.21 /2010:  Ukladá sa S RR SZCH pripraviť prípis na OV SZCH s požiadavkou o nahlásenie plánovaných výstavných podujatí na prvý polrok 2011 s termínom nahlásenia do 30.11.2010 na S RR SZCH.

 

Pán Ing. Š. Michalík  objasnil okolnosti zrušenia jeho pracovného pomeru na S RR SZCH vo funkcii tajomníka RR SZCH. Uskutočnilo sa 8.6.2010, od 9.6.2010 bol PN. Odvolal sa listom, kde trvá na ďalšom pracovnom pomere a neplatnosti výpovede. Žiada písomné zrušenie výpovede, preplatenie dovolenky za rok 2009 a rok 2010 a znovu nahlásenie do sociálnej poisťovne, odkiaľ bol už odhlásený. Rovnako preplatenie PN. Žiada v zmysle disciplinárneho poriadku § 29 potrestanie vinníkov - členov Zjazdovej komisie, ktorí boli iniciátormi odvolania – vylúčenie zo zväzu a prípadné pozbavenie funkcií.

Predseda uviedol, že ide o dve rôzne veci, ktoré treba riešiť oddelene. Dal schváliť prvú časť týkajúcu sa pracovných náhrad.

 

Uznesenie č.22/2010: P RR SZCH schvaľuje v zmysle pracovnej zmluvy doplatenie požadovaných nárokov Ing. Š. Michalíka a ukladá tajomníčke RR SZCH zabezpečiť realizáciu vyplatenia.

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 3

 

Tajomníčka upozornila, že sa na zväze nenachádza pracovná zmluva a potrebujeme ju.

 

Uznesenie č.23/2010: P RR SZCH poveruje predsedu ÚKK pána K. Kubiša pripraviť návrh na RR SZCH v súvislosti s požiadavkou Ing. Š. Michalíka na začatie  disciplinárneho konania vo veci zrušenia pracovného pomeru tajomníka RR SZCH.

 

Pán K. Kubiš uviedol, že potrebuje do konca augusta mená členov disciplinárnej komisie a mená dotknutých osôb s adresami.

Pán Š. Henžel upozornil, že na zjazde bolo povedané, že práca na úprave Stanov sa nemá ponechať až na čas tesne pred Zjazdom. Informoval sa na spôsob spolupráce ÚOK pri usporiadaní CV zvierat, má ľudí, ktorý môžu konkrétne pomôcť.

Pán K. Kubiš ebné urobiť nové zmluvy o správe majetku pre OV SZCH. Dohodnúť s nimi podmienky správcovstva. Informoval sa, kedy budú prebrané funkcie, konkrétne ide o  jeho ako predsedu ÚKK. Doriešiť treba náplne jednotlivých členov Predsedníctva RR SZCH. V súvislosti s konaním výstav najmä CV považuje za nutné vždy uzatvárať zmluvu medzi SZCH a povereným usporiadateľom, okrem iného bude upravovať aj výšku odmien. Musí byť odovzdaná protokolárne agenda medzi tajomníkmi, mal byť spísaný preberací protokol, prejsť to za spoluúčasti tajomníčky s  Ing. Michalíkom a predsedom ÚKK.

Predseda uviedol, že predchádzajúcemu predsedovi sa hradil služobný mobil. Žiada o preplatenie rovnakej sumy, ako tomu bolo u predchádzajúceho vedenia.

Pán Š. Henžel sa vyjadril k navrhovanému vylúčeniu členov. Upozornil, že zväz môže prísť o špičkových chovateľov, informoval sa aj o zmluve o dielo, ktorú mal možnosť vidieť po výstave s odmenou pre Ing. Š. Michalíka, podpísanú iba ním. Má voči tomu výhrady. Informoval sa tiež na možnosti spracovania katalógu na CV aby nedochádzalo k meškaniu pri uzávierke.

Tajomníčka informovala o školení pripravovanom z MP ŽP RR SR , ktoré je zamerané na prepravu zvierat. Je financované Programu rozvoja vidieka. Mailom pošle členom predsedníctva aktuálnu informáciu.

 

Bod 18

Tajomníčka prečítala uznesenie zo zasadnutie P RR zo dňa 7.8.2010 konaného v zasadačke S RR SZCH v Bratislave.

Uznesenia v predloženej podobe boli jednomyseľne prijaté a schválené.

 

Bod 19

Zasadnutie ukončili predseda a tajomníčka RR SZCH a poďakovali členom za ich aktívnu účasť.

 

Overovatelia : p. Vávra

                      p. Benko

 

 

 

 

Zapísala: RNDr. B. Bruteničová

 

 

 

 

 
 
Z á p i s n i c a
z Celoslovenského aktívu chovateľov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov, ktorý sa uskutočnil dňa 29. mája 2010 v Nitre.
Prítomní: 59 posudzovateľov, 22 zástupcov OV SZCH /Bratislava, Malokarpatský, Myjava, Nitra, Senica, Topoľčany, Trenčín, Banská Bystrica, Liptov, Považská Bystrica, Prievidza 1, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina, Vihorlat – Humenné, Košice – okolie, Michalovce, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, s právom voliť 17/, zástupcovia 13 chovateľských klubov, s právom voliť 11/, za odbor chovu drobných hlodavcov- 3 zástupcovia, za odbor chovu kožušinových zvierat – 1 zástupca.
Hostia – Ing.Štefan Michalík, Vladimír Šiška.
Overovatelia zápisnice: Matula Ivan a Nádaždy Peter
                                                      
1.Otvorenie.
Celoslovenský aktív otvoril a prítomných privítal p.Dušan Rada.
2.Schválenie programu aktívu a volebného poriadku.
Celoslovenský aktív schválil program a volebný poriadok pre voľbu členov Ústrednej odbornej komisie pre chov králikov bez pripomienok tak, ako ho schválila ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov na svojom zasadnutí dňa 27.2.2010. Návrh volebného poriadku bol zaslaný všetkým OV SZCH, chovateľským klubom a posudzovateľom cca 2 mesiace pred konaním aktívu.
Potom vystúpil zástupca ZO SZCH Sľažany, ako usporiadateľ XVII.Celoštátnej výstavy mláďat králikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-22.8.2010 na výstavisku Agrokomplex v Nitre v pavilóne N. Výstava sa uskutoční pod záštitou MP SR.
3.Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
Celoslovenský aktív zvolil nasledovných členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie:
Mandátová komisia:
Benko Ján – predseda, Ing.Bajza Peter, Borončo Jozef – členovia
Volebná komisia:
Čapkovič Ján – predseda, Beták Peter, Mgr.Puci František – členovia
Návrhová komisia:
Ďurža Ivan – predseda, Kútny Jozef, Stoklasa Jaroslav
4.Správa o činnosti ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov za volebné obdobie.
Správu podala RNDr.Nipčová. Pán Blaško doplnil správu o účasť ôsmich posudzovateľov zo Slovenska na medzinárodnom školení EE v ČR v dňoch 9.-11.4.2010 a uznanie niektorých nových farebných rázov plemien králikov.
Celoslovenský aktív zobral predloženú správu na vedomie.
5.Správa mandátovej komisie.
Na celoslovenskom aktíve bolo prítomných 91 delegátov s právom voliť.
6.Návrh na zmenu Stanov SZCH.
RNDr.Nipčová informovala, že nakoľko prvý návrh na zmenu Stanov SZCH, ktorý vypracovala Komisia pre Stanovy bol OV SZCH, oblastnými konferenciami a ÚOK zavrhnutý ako nevyhovujúci, komisia pre Stanovy vypracovala na základe pripomienok 2. návrh na základe     2 Stanov z r.2004. Potom predseda Hlavnej zjazdovej komisie a člen Komisie pre Stanovy p.Šiška oboznámil prítomných s hlavnými navrhovanými zmenami oproti Stanovám z r.2004. Podľa pôvodného návrhu Stanov mali byť vytvorené Ústredné chovateľské odbory s právnou subjektivitou. Každý takýto odbor by mal určitú samostatnosť. Ale požiadavka bola ponechať         v Stanovách ÚOK. V organizačnom poriadku chceme zakotviť, aby organizačná zložka zväzu, ktorá si vlastnou činnosťou zabezpečí finančné prostriedky, aby jej tieto boli ponechané na vlastnú činnosť. Riešili sme problém ZO, ktoré sme navrhovali, aby sa  v nových Stanovách vytvárali pri združení najmenej 10 členov. Na Slovensku máme 8 krajov, tieto by mali mať aj vo zväze svojho partnera. Odčlenenie odboru chovu kožušinových zvierat a odboru chovu drobných hlodavcov je požiadavka reálna. Problémom však je požiadavka,  že všetci predsedovia ÚOK majú byť aj členovia PRR SZCH. Ale v Predsedníctve by sme mali mať aj ľudí, ktorí by mali na starosti ekonomiku zväzu, správu majetku a legislatívu. Tým sa však PRR a RR SZCH stávajú veľkými orgánmi, čo do počtu členov.
Ing.Michalík – v návrhu Stanov je, že všetky ZO SZCH by mali mať právnu subjektivitu, čo sa stretlo tiež s nepochopením.
Ing.Supuka – verí tomu, že sa v tomto roku započne nová forma organizácie výstav, že začneme organizovať výstavy na fórach, kde prichádzajú úplne noví ľudia, CV mláďat králikov sa bude konať na Agrokomplexe v Nitre, kde je obrovská návštevnosť. CV zvierat bude spoločná s výstavou psov. Vytváranie ZO pri počte 10 členov a vytváranie krajských výborov SZCH treba zvážiť. Vďaka tomu, že MVDr.Peter Supuka bol prijatý do komisie pre ochranu zdravia zvierat EE,  mohol sa zúčastniť aj zasadnutia sekcie morčiat EE, kde bol SZCH prijatý za riadneho člena. Odbor chovu drobných hlodavcov na Slovensku má benevolentný Chovateľský a registračný poriadok, že ich zvieratá v zásade nie sú čistokrvné a vôbec nie sú evidované označením. Preto doporučuje, aby zostali ešte určitý čas pod králikárskou komisiou, osvojili si niektoré zootechnické pravidlá, ktoré sú pre chov čistokrvných zvierat nevyhnutné. Je nevyhovujúce vytvoriť 20 členné Predsedníctvo, ktoré je nefunkčné, drahé a nanič. Navrhol zmenu Stanov, aby sa zmenil spôsob hlasovania             v Predsedníctve na pomerné hlasovanie. Na Slovensku neexistuje legálny doklad na prepravu zvierat na výstavu, ktorý by mal oporu v legislatíve. Malé chovateľské odbory by mali byť členmi RR SZCH, ale nemalo by sa rozširovať Predsedníctvo.
Forberger – trestoprávna hranica mládeže sa znižuje, ale mladí chovatelia sa nezarátavajú do počtu členov OV.
Mitra – treba ponechať 6 zakladajúcich členov ZO
Blaško – treba zaviesť pomerné zastúpenie v Predsedníctve a RR SZCH
Ďurža – treba si uvedomiť, že všetci sme členovia ZO a OV. Oblastné konferencie mali právo dávať návrhy pre zjazd, čo sa týka Stanov, bol daný aj termín dokedy. Kritizoval, že v Spravodaji SZCH sú evidované aj také ZO SZCH, ktoré už podľa Stzanov zanikli pre nízky počet členov. Nie je za to, aby sa likvidovali OV SZCH, ale nemôže existovať OV, ktorý má len 2 ZO. Nech sa do Stanov dá minimálny počet 100 členov alebo minimálny počet 5 ZO. OV je orgán, ktorý má niečo koordinovať. Každý chce byť v Predsedníctve, pričom najvyšším orgánom mezi dvoma zjazdami je RR SZCH. Kritizoval, že doteraz nemá zväz schválený finančný rozpočet. Nevie, na základe čoho tento zväz hospodári. 15.mája 2010 skončilo funkčné obdobie, tento zväz nemá Predsedníctvo, nemá RR SZCH, nemá tajomníka ani predsedu, ani predsedu ÚKK. Je 50 rokov členom zväzu, ale toto ešte nezažil. Na toto nepotrebujeme 18 členné Predsedníctvo. V Predsedníctve musí byť zastúpená ekonomická komisia, keď nebudeme mať peniaze, nebude ani na odbornú činnosť. Členovia Predsedníctva by si mali uvedomiť, že majú na starosti celý zväz a nie len svoj chovateľský odbor.
Šiška – za 20 rokov sme v Stanovách takmer nič nezmenili a žijeme v nových podmienkach. Komisia pre chov spevavých kanárikov zastupuje na Slovensku možno 35 organizovaných chovateľov. Podobne aj organizovaných akvaristov je na Slovensku málo. Spôsob hlasovania dáme do organizačného poriadku.
Majerský – nevidí problém, aby odbornosti mali na zjazde zástupcov podľa toho, koľko majú členov.                                                                                                                                            3

7.Diskusia, rôzne.
Maňo – chová japonské králiky už 22 rokov, plemenný chov má 18 rokov,  mal dotaz, prečo nedostal dotáciu na rok 2009, každý rok pravidelne vystavuje na všetkých CV. Každý rok je uprednostňovaný KCH národných plemien králikov a rexov.
RNDr.Nipčová – na rok 2009 sme dostali z MP SR oveľa nižšiu dotáciu, ako sme žiadali. Preto PRR SZCH schválilo pridelenie dotácie na zachovanie genofondu a zverozdravotné opatrenia na chovateľské kluby. Dotácia jednotlivým klubom bola daná v závislosti na počte členov, pričom kluby dostali pokyn, že prednostne má byť pridelená vystavovateľom na EV a aktívnym členom klubu podľa kritérií, ktoré schválila komisia. Aj tak to vychádzalo iba cca 8.-EUR na člena.
Rada – v minulosti boli dotácie prideľované iba na národné plemená.
Forberger – majiteľom plemenných chovov by mala byť dotácia pridelená priamo na adresu a nie cez chovateľské kluby. S klubom KANINO mal v tomto smere veľké problémy. Na schôdzi rex klubu v Alekšinciach sa navrhol kandidát do ÚOK p.Krajčír Peter, mal dotaz prečo nie je na hlasovacom lístku
Rada – ÚOK pre chov králikov neobdržala dotazník kandidáta od p.Petra Krajčíra naopak, pán Krajčír zaslal na Sekretariát RR SZCH dotazník na kandidáta do ÚOK pre chov hydiny, čo na mieste aj dokladoval.
Forberger - bol v spojení s p.Dudžákom, posudzovateľom holubov, ktorý sa vyjadril, že v tomto chovateľskom odbore obdržia posudzovatelia návratku, či sa chcú zúčastniť medzinárodného školenia, prečo to nefunguje aj u králikárov. Podľa čoho sa vyberali posudzovatelia králikov na školenie posudzovateľov EE v Čechách. Bol by si za školenie aj zaplatil.
Ing.Supuka – na poslednom Generálnom zasadnutí EE v sekcii králikov p.Plumans vyslovil želanie vytvoriť zbor medzinárodných posudzovateľov králikov primeraný jednotlivým krajinám. Na budúci rok sa uskutoční školenie v Nemecku. V r.2012 sa uskutoční EV zvierat v Lipsku, kde bude treba cca 150-180 posudzovateľov králikov. Je návrh, že medzinárodným posudzovateľom králikov sa stane ten, kto absolvuje aspoň 2 medzinárodné školenia posudzovateľov a posudzuje aspoň na 2 EV, ale nebolo to zatiaľ uzatvorené
Mgr.Puci – novozvolená komisia by mala vypracovať metodiku, termíny a žiadať aj MP SR, aby na vyúčtovanie dotácie poskytovalo dostatočný čas. Dotácie vyúčtovať v stanovenom termíne je takmer nemožné, odoslanie dotácie jednotlivým členom klubu je finančne veľmi náročné.Vo všetkých oblastiach sú posudzovatelia, ktorí rozhodujú doma a sú posudzovatelia, ktorí rozhodujú  v zahraničí. ÚOK by mala stanoviť kritéria, ako sa môžu posudzovatelia stať medzinárodnými posudzovateľmi.
Vintr – jedna časť dotácie by mala byť pridelená vystavovateľom na CV a druhá časť dotácie by mala byť pridelená klubom.
RNDr.Nipčová – do r.2008 bola dotácia na zverozdravotné opatrenia zaslaná vystavovateľom na celoštátnych výstavách na bežné účty OV SZCH. Dotácia na zachovanie genofondu bola zaslaná chovateľským klubom a majiteľom P a K-chovov, pokiaľ na dané plemeno nebol vytvorený klub.   V r.2009 bola dotácia kompletne zaslaná na chovateľské kluby, nakoľko bola nízka.
Ing.Michalík – MP SR vyčlenilo pre občianske združenia finančné prostriedky vo výške 15 mil.-Sk na rok. Žiadateľov o dotáciu z roka na rok pribúda, ale finančné prostriedky sa nenavyšujú. SZCH žiadal, aby finančné prostriedky na rok 2009 boli navýšené, ale MP SR to nerešpektoval. Podrobne  informoval, na čo bola dotácia a v akej výške pridelená. Na všetky aktivity obdržal zväz 2 800 000.-Sk. Ing.Michalík skonštatoval, že odbornosť sa zviditeľnila v rámci EE a celej Európy. Škoda, že už odbornosť nevydáva vlastný Spravodaj. V prípade, že by sa na zväze viedla plemenná kniha hydiny a králikov, bolo by možné na tento účel získať štátnu dotáciu. Bude treba v budúcnosti túto možnosť využiť. Počet členov hlásia na Sekretariát OV SZCH.
Benko Daniel – pochybuje, že by niektorý OV SZCH odovzdal staré výsledky, pokiaľ chceme, aby naši chovatelia vystavovala na EV v zahraničí, budeme im musieť niektoré náklady preplatiť. Ceny na EV v Nitre boli vysoké, na európskej úrovni. Hovorilo sa o predbežnom zisku EV okolo 2 mil.-Sk. Pri takomto zisku sa mohlo aspoň niečo vrátiť vystavovateľom, keď už na toto nestačila    4  dotácia.Výstavný výbor odmeny dostal, na chovateľov sa zabudlo.
Ing.Dubec – mal pripomienky k činnosti ÚOK a zboru posudzovateľov. Záverečné skúšky adeptov na posudzovateľov boli výsmechom komisie a zároveň urážkou slušných ľudí. Celý kurz a skúšky boli pripravené iba pre vyvolených jednotlivcov. Bolo treba dokázať niektorým adeptom, že nie sú na skúšky dostatočne pripravení, čo sa aj podarilo. Pritom chýbal vypracovaný plán školenia adeptov, chýbala doporučená literatúra. Za túto situáciu viní p.Ing.Supuku. Ako je možné, že majiteľ P-chovu nie je členom klubu. Kritizoval vysoké odmeny členov výstavného výboru EV.  Apeloval na účastníkov aktívu, aby si zvolili ľudí, ktorí budú dodržiavať pravidlá a plniť uznesenia.
Petriska – v ÚOK fungovali iba niektorí členovia, treba vypracovať plán školení a záverečných skúšok adeptov, doporučiť literatúru, pán Forberger už nebol členom klubu, prečo mu boli peniaze za plemenný chov poslané na klub, mal dotaz podľa čoho sa prideľovala výška dotácie klubom.
Forberger – na poslednom zasadnutí ÚOK bolo povedané, že OV SZCH Sp.Nová Ves neodovzdal registráciu za roky 2004, 2005, 2006. Pričom kópie týchto hlásení si dal podpísať ústredným registrátorom a tajomníčkou komisie.
Haspra – p.Forberger zaslal registráciu naraz za 3 roky, namiesto odstúpeného predošlého registrátora, čím registrácia v OV Sp.Nová Ves viazla.
Ing.Supuka – za 6 ročné volebné obdobie sa urobilo v chove králikov veľa. Kritizoval vystúpenie Ing.Dubca ako aj jeho článok uverejnený v časopise Chovateľ, lebo je to zavádzajúce a neodborné.  Je to neschopnosť prijať oprávnenú kritiku. Buďme radi, že existuje Doc.RNDr.Rafay,CSc., ktorý pre králikársky odbor získal balík peňazí, bez ktorých by sme nevidali nový Vzorník plemien králikov a neboli by sme zvládli niektoré akcie. EV sme zvládli, výstava bola zisková, ale niektoré úlohy by sme už zvládli ľahšie a jednoduchšie. Vytkol tajomníčke komisie nezáujem o školenia poriadané SCPV v roku 2009.
RNDr.Nipčová – na rok 2009 mali všetky ÚOK krátené finančné rozpočty na polovicu z dôvodu prijatia úsporných opatrení v dôsledku konania EV. Poriadanie aktívov a školení bolo Predsedníctvom RR SZCH pozastavené. SCPV má schválenú akreditáciu MŠ SR na poriadanie školení adeptov a posudzovateľov. Schválený projekt však neuvažuje s preplatením cestovného účastníkom školení. Ani v budúcnosti nie je predpoklad, že zväz nájde finančné prostriedky na niekoľko školení 77 posudzovateľov viackrát v roku, maximálne tak na jedno. Ani pri najlepšej vôli  sa nedalo na tieto akcie získať finančné prostriedky z rozpočtu zväzu.
Blaško – v minulosti boli dotácie MP SR poskytované iba na národné plemená, v uplynulom volebnom období boli dotácie rozšírené aj na iné plemená, ktoré si zaslúžia tiež pozornosť. Na zasadnutí vo Zvolene, kde sa tvoril nový Výstavný poriadok komisia presadila nový systém oceňovania na výstavách, ktorý je veľkým prínosom pre vystavovateľov. EV mala rekordný počet vystavených zvierat a bola zisková. Tomuto napomohlo aj medzinárodné školenie posudzovateľov králikov vo Vysokých Tatrách a účasť na Spolkovej výstave samcov v Kasseli. Školenia a záverečné skúšky adeptov pozostávali z teoretickej a praktickej časti. Adeptom sme nediktovali, z čoho majú študovať, dôležité boli vedomosti. Posudzovateľ je verejná osoba, ktorá musí mať aj vystupovanie. Každému adeptovi aj posudzovateľovi sa môže pozrieť priamo do očí. Naši posudzovatelia, hoci posudzovali prvýkrát na EV posudzovanie zvládli.
Majerský, Ďurža, Šiška – diskutovali o možnosti odčlenenia odboru chovu drobných hlodavcov od králikárskej komisie         
8.Voľba predsedu zboru posudzovateľov.
Na funkciu predsedu zboru posudzovateľov, ktorého volili iba posudzovatelia kandidovali 3 kandidáti. Z celkového počtu 59 odovzdaných bolo 57 platných hlasovacích lístkov.
Blaško Pavel – získal 26 hlasov
Pavol Haspra – získal 18 hlasov
Ing.Miloš Supuka – získal 13 hlasov
Posudzovatelia králikov zvolili za predsedu zboru posudzovateľov na roky 2010 – 2014 p.Pavla Blašku.
5
9.Voľba členov ÚOK.
Kandidáti na člena ÚOK pre chov králikov na funkčné obdobie 2010 – 2014 podľa jednotlivých krajov boli:
Západoslovenský kraj              Stredoslovenský kraj                Východoslovenský kraj
/volili sa 2 kandidáti/                  /volili sa 2 kandidáti/                   /volili sa 2 kandidáti/
1.Haspra Pavol – 34                    1.Adamec Štefan – 53                 1.Ing.Knežo Emil – 41
2.Kadák Pavol – 6                        2.Líška Ivan – 50                           2.Lesňak Ľudovít – 44
3.Kubík Martin – 8                        3.Majerský Juraj – 46                    3.Mitra Andrej – 5
4.Ing.Mikula Miroslav – 7            4.Ing.Supuka Miloš – 27               4.Petrík Ján – 6
5.Nadaždy Peter – 22                                                                            5.Rada Dušan – 49
6.MUDr.Rácz Gabriel – 19                                                                    6.MVDr.Supuka Peter – 26
7.Šipoš Peter – 26
8.Tomašov Miroslav – 54
Za odbor chovu králikov sa členmi komisie na volebné obdobie 2010 – 2014 stali:
Pavel Blaško, Pavol Haspra, Miroslav Tomašov, Štefan Adamec, Ivan Líška, Lesňak Ľudovít, Rada Dušan.
Nakoľko sa zástupca odboru chovu kožušinových zvierat a zástupca odboru drobných hlodavcov vyjadrili, že chcú naďalej pracovať spoločne v komisii pre chov králikov, ôsmym členom komisie sa stal Ing.Ján Drahovský – za odbor chovu kožušinových zvierat, deviatym členom komisie sa stala Ing.Elena Homolová – za odbor chovu drobných hlodavcov.
V priebehu aktívu si novozvolení členovia Komisie pre chov králikov, kožušinových zvierat            a drobných hlodavcov zvolili za predsedu komisie p.Dušana Radu a za podpredsedu komisie p.Štefana Adamca.
10.Voľba delegátov na X.zjazd SZCH.
Celoslovenský aktív rozhodol, že sa X.zjazdu SZCH za odbor chovu králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov zúčastnia pp Štefan Adamec, Pavol Haspra, Ľudovít Lesňak, Dušan Rada.
11.Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia.
Správu návrhovej komisie a návrh na uznesenie z Celoslovenského aktívu podal jej predseda p.Ivan Ďurža.
U z n e s e n i e  z  Celoslovenského aktívu chovateľov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov SZCH, konaného dňa 29.mája 2010 v zasadačke Centra výskumu živočíšnej výroby       v Nitre.
Celoslovenský aktív chovateľov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov SZCH :
 
A/           Schvaľuje :
a/ Program rokovania aktívu a volebný poriadok pre voľbu členov ÚOK.
b/ Mandátovú komisiu v zložení:
    Benko Ján – predseda, Ing.Bajza Peter, Borončo Jozef - členovia
c/ Volebnú komisiu v zložení:
    Čapkovič Ján – predseda, Beták Peter, Mgr.Puci František - členovia
d/ Návrhovú komisiu v zložení:
    Ďurža Ivan – predseda, Kútny Jozef, Stoklasa Jaroslav - členovia      
6
e/ Správu mandátovej komisie.
f/  Správu volebnej komisie :
 • predsedu zboru posudzovateľov pre ďaľšie funkčné obdobie 2010 – 2014 p.Pavla Blašku
 • ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov pre funkčné obdobie 2010 – 2014 v zložení: Dušan Rada – predseda, Štefan Adamec – podpredseda, Pavel Blaško – predseda zboru posudzovateľov, Pavol Haspra, Miroslav Tomašov, Ivan Líška, Ľudovít Lesňak, Ing.Ján Drahovský, Ing.Elena Homolová.
g/ Štyroch delegátov na X.zjazd SZCH – pp. Štefana Adamca, Pavla Haspru, Ľudovíta Lesňaka
    a Dušana Radu.
h/ Overovateľov zápisnice z rokovania aktívu pp. Ivana Matulu a Petra Nadaždyho.
ch/ Správu návrhovej komisie – uznesenie z rokovania Celoslovenského aktívu.
 
B/            Berie na vedomie :
a/ Správu o činnosti Ústrednej odbornej komisie pre chov králikov, kožušinových zvierat
a drobných hlodavcov za predchádzajúce volebné obdobie.
b/ Informáciu predsedu „Hlavnej zjazdovej komisie“ p.Vladimíra Šišku o príprave nových Stanov
    zväzu a X.zjazdu SZCH.
c/ Prednesené diskusné príspevky delegátov aktívu k činnosti ÚOK a návrhu nových Stanov
   SZCH.
 
C/           Ukladá :
a/ Novozvolenej ÚOK prerokovať na svojom prvom zasadnutí diskusné príspevky – návrhy
delegátov aktívu.
12.Záver.
Predseda komisie p.Dušan Rada poďakoval prítomným za účasť a tvorivú pracovnú atmosféru, poprial im veľa osobných, pracovných a chovateľských úspechov a celoslovenský aktív ukončil.
 
Zapísala: RNDr.Nipčová
 
 
  Aktív chovateľov králikov 29.5.2010 - VÚŽV Nitra.
 
 organizačne zabezpečil Doc. Ján Rafay RNDr.
 
   Bola zvolená komisia pre chov králikov na obdobie rokov 2010-2014.
predseda :        Rada Dušan - východoslov.región - 49 hlasov
podpredseda : Adamec Štefan - stredoslov. región - 53 hlasov
členovia :          Haspra Pavol - západoslov. región - 34 hlasov
                           Tomašov Miroslav - západoslov. región - 54 hlasov
                            Líška Ivan - stredoslov. región 50 hlasov
                            Lesňák Ľudovít - východoslov. región - 44 hlasov
 
Ďalšie poradie kandidátov .
Zsl.región: Šípoš Peter - 26 (náhradník do komisie),Kadák Pavol - 6 hlasov, Kubík Martin - 8, ing. Mikula Miroslav - 7, Naďaždy Peter - 22, MUDr. Rácz Gabriel - 19.
Ssl. región: Majerský Juraj - 46 (náhradník do komisie),                             ing. Supuka Miloš - 27
Vsl. región: ing. Kňežo Emil - 41 (náhradník do komisie, MVDr. Supuka Peter - 26, Mitra - 5, Petrík - 6.
 
Predsedom posudzovateľov sa stal : Blaško Pavol - 26 hlasov.
Pavol Haspra získal - 18 hlasov, ing. Supuka Miloš - 13 hlasov.
 
 
 
 
Správa zo zasadnutia Európskeho zväzu chovateľov
 
12.-16.5.2010
 
v Tolede – Španielsko
 
Zasadnutia Európskeho zväzu chovateľov (skr. EE) sa za Slovenský zväz chovateľov zúčastnili:
MUDr. Michal Straka-predseda SZCH
MVDr. Peter Supuka – člen výboru pre zdravie a ochranu zvierat Európskeho zväzu chovateľov
Erik Kubica – člen komisie pre štandardy sekcie „Vtáci“ Európskeho zväzu a delegát SZCH v sekcii „Vtáci“
Peter Žuffa – člen komisie pre štandardy sekcie „Hydina“ Európskeho zväzu chovateľov a delegát Českého zväzu chovateľov a Slovenského zväzu chovateľov v sekcii „Hydina“
Ing. Miloš Supuka – delegát SZCH v sekcii „Králiky“
Ing. Jozef Demeter – delegát SZCH v sekcii „ Holuby“
            Zasadnutie EE prebiehalo podľa programu:
13.5. 2010 – Zasadnutia komisií pre štandardy všetkých sekcií zahrnutých v EE, zasadnutie prezídia EE a zasadnutie výboru pre zdravie a ochranu zvierat a otvorenie zasadnutia EE o 20.00 hod.
14.5.2010 – Zasadnutia sekcií EE
15.5.2010 – Generálne zasadnutie EE a program pre účastníkov – prehliadka mesta Toleda a slávnostný večer na ukončenie zasadnutia EE
Na zasadnutia cestovali zástupcovia SZCH, ktorí sú členmi komisií pre štandardy EE 12.5.2010, predseda SZCH a delegáti v sekciách králiky a holuby 13.5.2010. Spiatočná cesta bola spoločná 16.5.2010.
Správy z jednotlivých sekcií vypracujú príslušní delegáti v týchto sekciách.
Generálne zasadnutie EE
            Generálne zasadnutie EE sa konalo za účasti delegátov a hostí so 78 hlasovacími kartami.
Zasadnutie prebiehalo podľa odsúhlaseného programu.
 1. Otvorenie – zasadnutie zahájil prezident EE Urs Freiburghaus. Pozdravil prítomných a vyjadril uspokojenie, že aj napriek veľkej vzdialenosti prišlo na zasadnutie do Toleda okolo 150 účastníkov, čo svedčí o záujme členských krajín EE o Európsky zväz – EE. Poďakoval poriadateľskému španielskemu zväzu – organizačnému výboru na čele s predsedom Teodorom Morenom Rossellom za vynikajúcu prípravu zasadnutia. Menovite privítal čestných členov EE prítomných na zasadnutí a to: J.L.Frindel (F), Willy Littau (DK), Dr. Werner Lüthgen (D), Jacques Witry, Micky Tompers (L), Istvan Rohringer (H), Herman Strobelmair, August Heftberger (A), Hans Schipper (NL), Ing Jozef Demeter (SK), Herbert Zens, Ing. Jaroslav Kratochvíl, Slavibor Petržílka (CZ), Dietmar Kleditsch (D), André Legrand (B) a J.C.Perriquet (F). Zvlášť privítal delegátov, ktorí sa zúčastnil zasadnutia EE po prvý raz. Uviedol problémy s organizovaním tohto zasadnutia so Španielskym zväzom ARTISTICA, ktorý bol poverený organizáciou tohto podujatia a v polovici príprav – januári 2010 sa tejto činnosti vzdal. Informoval, že oslovil druhý španielsky zväz – FESACOCUR, ktorý sa uchádzal o členstvo v EE v r. 2009. Tento zväz sa na prípravu zasadnutia EE podujal a najmä zásluhou jeho prezidenta Teodora Morena Rosella sa toto podujatie uskutočnilo za čo mu ešte raz vyjadril poďakovanie.
      Pripomenul, že nie je ľahké v súčastnej dobe takéto podujatia organizovať. V posledných rokoch je to ešte možné, pretože organizátori sú schopní investovať do tohto podujatia aj svoje prostriedky. Španielsky zväz dal zo svojich prostriedkov 6000 Eur. Pretože prenajatie simultánneho zariadenia na preklad do anglického a francúzskeho jazyka stál v hoteli 1800 Eur, opäť použili toto zariadenie zo Švajčiarska, ktoré doviezol Heinz Stephani, za čo mu poďakoval, ako aj Ursovi Lochmanovi a Jeanovi Louisovi Frindelovi za preklad do anglického a francúzskeho jazyka.
- Podotkol, že je potešiteľné, že čoraz viac chovateľských zväzov je členmi Európskeho zväzu chovateľov a môže si myslieť, že sú s prácou EE spokojní a vieme, že len spolu môžeme byť silnejší. Vyhľadávať ďaľších členov EE patrí k hlavným úlohám EE, stavať mosty ponad všetky hranice, od priateľa k priateľovi. Popri všetkých odborných záležitostiach majú byť tieto myšlienky na spájanie ľudí stredobodom nášho snaženia.
- Vyzval prítomných k ucteniu si pamiatky zomrelých chovateľov v roku 2009. Po minúte ticha vymenoval neprítomných, ktorí svoju neprítomnosť ospravedlnili.
Bod 2.) Prezencia
Bolo konštatované, že bolo vydaných 78 hlasovacích kariet, čím bolo generálne zasadnutie uznášaniaschopné. Absolútna väčšina je 40 hlasov, 3 väčšina je 59 hlasov. Ako sčítači hlasov pri hlasovaní boli zvolení:
Armin Wyss – CH, Klass van der Hoek –NL a Heinz Hochuli – CH
Bod 3.) Protokol zo zasadnutia EE 23. mája 2009 v Ovifate, Belgicko
Protokol z tohto zasadnutia bol schválený.
Bod 4.) Správa prezidenta EE
Prezident EE – Urs Freiburghaus vo svojej správe zhodnotil činnosť prezídia EE za rok 2009, ktorá bola zameraná najmä na prípravu 26. Európskej výstavy zvierat. Práce prezídia EE boli zhodnotené na zasadnutiach prezídia 28. októbra 2009 v Nitre a 6. februára 2010 v Gallbrune pri Viedni. Na zasadnutí prezídia 28. októbra 2009 bolo súčastne jednanie s vedením 26. Európskej výstavy v Nitre, kde sa prejednávala príprava tejto výstavy.
V ďaľšej časti správy prezident EE ocenil prácu všetkých piatich sekcií EE – najmä poriadaných medzinárodných školení posudzovateľov EE. Poďakoval poriadateľom týchto školení a prezídiu za ich prácu v uplynulom roku. Ocenil prácu sekcie „Vtáky“, ktorá sa v tomto období snažila získať čo najviac národných zväzov pre činnosť v EE.
Prezident EE informoval vo svojej práci o medzinárodných kontaktoch a akcie na ktorých sa zúčastnil – výstavy, stretnutia chovateľov a jednania so španielskym zväzom o prípravách zasadnutia EE v r. 2010 v Tolede.
V tejto časti podrobne informoval o návšteve hydinárskej výstavy poľského zväzu Gallus, ktorá bola vo Varšave v strede nákupného centra, čo umožnilo vysokú návštevnosť tejto výstavy. Pritom ocenil prácu Petra Žuffu, ktorý pomáha tomuto poľskému zväzu pri školeniach posudzovateľov hydiny a pri rozvoji chovu hydiny v tomto zväze a aj na tejto výstave bol ako vedúci posudzovateľ medzinárodných posudzovateľov.
Ospravedlnil sa funkcionárom, ktorých pozvaniam nemohol pre zaneprázdnenosť vyhovieť. Poďakoval všetkým organizátorom výstav a zasadnutí za ich činnosť v prospech chovateľstva. Zvlášť cenné sú v súčastnosti kontakty medzi EE a európskymi zväzmi chovateľov poštových holubov. V spolupráci s prezidentom nemeckého zväzu chovateľov poštových holubov Horstom Menzelom by mohol prezident EE dosiahnuť, aby sa európska komisia chovateľov poštových holubov stala kolektívnym členom EE.
Vieme, že chovatelia poštových holubov majú veľmi silnú Lobby a veríme, že spoločným vystupovaním na verejnosti mohli viac dosiahnuť. K tomu ale musíme prijať príslušnú zmenu v EE štatúte. Bol by som rád, keby to bolo prijaté v r. 2011, tak by mohli mať na Európskej výstave 2012 v Lipsku aj poštové holuby svoju expozíciu, čím by táto výstava bola ešte väčšom rozsahu.
Budúce Európske výstavy:
27. Európska výstava 7.-9.12.2012 v Lipsku
Tento dátum je prakticky známy už 4 roky a preto prezident EE žiadal zodpovedných zväzových funkcionárov o rešpektovanie tohto termínu. Podľa štatútu EE sa v tomto termíne nemajú konať žiadne národné, ani medzinárodné výstavy a to ani 2 týždne pred a 2 týždne po tejto výstave.
28. Európska výstava – November 2015 v Metz – Francúzsko
29. Európska výstava – rok 2018 – boli dvaja uchádzačí a to Poľsko a Dánsko. Jednalo sa o tom v bode 11
Zväzová politika EE:
Odmietnutie návrhu na možnosť prijatia druhého zväzu z jednej krajiny do EE na zasadnutí v Ovifate prácu prezidenta nezľahčilo. Treba nad tým ďalej uvažovať. Rysuje sa riešenie v Španielsku a Taliansku, ale v Srbsku a Rumunsku sa tieto problémy tak ľahko nedajú vyriešiť. Ako uviedol prezident EE, práca v EE neubúda, ale očakávame, že jej bude čoraz viac.
V závere svojej správy prezident EE poďakoval členom prezídia za ich prácu a podporu, Hausovi Zürcherovi za bezplatné vedenie webovej stránky EE, Robertovi Boechatovi a Evelyne Van Vliet za preklady materiálov. Upozornil na hlavný cieľ EE – spájať a zjednocovať zväzy európskych krajín, chovateľov a ľudí Európy. Chov zvierat má spájať ľudí všetkých národností a všetkých spoločenských vrstiev. Popriel všetkým veľa úspechov pri plnení týchto úloh.
Správa prezidenta EE bola prijatá jednohlasne.
Bod 5.) Správa generálneho sekretára
V úvode svojej správy sa generálny tajomník EE Gion Gross vyjadril k 26. Európskej výstave v Nitre.
Vzhľadom k tomu, že sa táto časť priamo dotýka SZCH, uvádzam jej preklad:
 1. Do Nitry bolo prihlásených takmer 23000 zvierat, čo prekročilo naše očakávania, dúfali sme že bude najmenej 20 000 prihlásených zvierat
 2. Výstavu navštívilo 12000 platiacich návštevníkov – je to pekný počet, ktorý ale mohol byť aj vyšší
 3. 107 zvierat ostalo v klietkach nevyzdvihnutých – čo je na všeobecné počudovanie. 35 ks hydiny, 12 králikov a 60 holubov. Jozef Demeter informoval všetkých majiteľov (kontaktné osoby jednotlivých krajín), ktorí vo väčšine prípadov tieto zvieratá neboli prevziať.
 4. 14 zvierat bolo hlásených ako odcudzené. Je to minimálny počet, alebo 0,06 % z počtu vystavených zvierat, ale 14 zvierat je veľa. Vďaka výbornej organizácii pri výdaji zvierat nebol tento počet vyšší.
      Áno milé kolegyne a kolegovia, na Slovensku v Nitre bolo urobených veľa chýb. Nechcem ich tu vypočítavať, pretože by som musel uviesť aj všetko, čo bolo urobené dobre a to by trvalo oveľa dlhšie. Často pri takýchto akciách hrozí nebezpečenstvo, že kvôli pár chybám sa hodnotí celá akcia negatívne. A tomu chcem tu zabrániť. Keď si pomyslím na to, ako Jozef Demeter, Peter Žuffa a Miloš Supuka a veľa ďaľších od včasného rána do neskorého večera behali, pracovali, dreli zaslúžia si naše najväčšie uznanie. Mám ich vždy pred očami, ako ku koncu výstavy boli na konci síl, vo Švajčiarsku sa tomu hovorí, že mleli z posledných síl..............
Bolo pravidlom, že sa mi pred kanceláriou zhromaždilo aj 15 pozorovateľov, ktorí krok odo mňa vyvaľovali oči. Ale nešpehovali mňa, to nie, ale aj mňa denne viackrát nadchli divé sovy ušaté, ktoré sa denne zdržovali na stromoch bezprostredne pred mojou kanceláriou.
Aj keď neprebiehalo všetko perfektne, môžeme spomínať na peknú a dobrú európsku výstavu. Ďakujem za to srdečne Slovenskému zväzu so všetkými svojimi spolupracovníčkami a spolupracovníkmi v mene nás všetkých. A vyjadriť môžeme našu vďaku celkom jednoducho – darujeme im srdečný potlesk.
V ďalšej časti svojej správy generálny sekretár Gion Gross uviedol niekoľko svojich myšlienok:
 1. s 2,5 miliónmi členov je EE obrovský zväz. Zväz, ktorý sa pokúša rôzne názory, kultúry a spoločenské formy dostať pod jednu strechu. To si vyžaduje toleranciu, solidaritu a obojstrannú pozornosť. Požaduje to ale aj disciplínu a akceptáciu demokraticky prijatých rozhodnutí.
 2. Je správne diskutovať o predpisoch, stanovách
 3. Je správne keď sa vymieňajú názory
 4. Je správne keď sa vedú sporné rozhovory
 5. Trápi ma, keď počujem, aké rozpory sú v jednotlivých krajinách medzi rôznymi zväzmi – čím vlastne naše hobby – chovateľstvo trpí a zaostáva. Tu by sa mal človek zotaviť, načerpať energiu a nie energiu rôznymi spormi strácať
 6. Starosť mi robí, keď vidím, že niektoré krajiny chcú vstúpiť do EE – a sotva sú prijaté, už ich viac nevidíme. Čo chcú od EE?
Už je raz tak, že členstvo súvisí s finančnými príspevkami. Návšteva tohto zasadnutia, školení posudzovateľov a účasť na Európskych výstavách musia byť absolútne povinné. Inak nemá členstvo v EE žiadny zmysel.
Musíme k prijímaniu nových členov pristupovať prísnejšie. Chceme presne vedieť, či v danej krajine je viac zväzov, či sú skutočne drobnochovateľské, alebo len hospodárske a musíme postaviť podmienku, že sa budú podielať na akciách EE. Nechceme členov za každú cenu. Chceme členov, ktorí sa budú aktívne podielať na našich akciách, akceptovať a plniť naše demokratické rozhodnutia.
Gion Gros vyslovil želanie, na Európskej výstave v r. 2012 v Lipsku, vystaviť 100 000 zvierat. Vyzval prítomných k solidarite s poriadateľom a za tohto predpokladu nemusí byť tento počet nereálny. Podotkol, že najdôležitejšie je, aby sme sledovali spoločný cieľ, aby sme sa navzájom podporovali a názory druhých akceptovali, aby sme sa všetci podporovali a celým srdcom sa zasadili za naše chovy zvierat. Záverom poprial všetkým veľa úspechov.
Správa generálneho tajomníka bola prijatá jednohlasne.
Bod 6.) Správy jednotlivých sekcií
Správy predsedov sekcií informovali o programe a priebehu jednaní, podrobné správy budú dané od jednotlivých delegátov v týchto sekciách.
Bod 7.) Správa predsedu výboru EE pre zdravie a ochranu zvierat
 1. Predseda tohto výboru Prof. Dr. Hans Joachim Schille informoval, že MVDr. Hippe z výboru odstúpil, a namiesto neho bol vyžiadaný MVDr. Peter Supuka zo Slovenska.
 2. Hlavnou úlohou a prácou tohto výboru je vyjednávať veterinárne podmienky pre Európske výstavy, čo sa zatiaľ darí
 3. Prof. Dr. Schille vyzval delegátov, aby zastavili nadtypické znaky u jednotlivých druhov a plemien
 4. Vyzval chhovateľov holubov, aby svoje holuby vakcínovali
 5. Informoval, že jednania s Európskou úniou ohľadom finančnej podpory EE sú až doteraz neúspešné, ale pracuje sa na tom a je nádej v roku 2013 dostať príspevky na zriedkavé plemená
 6. Požiadal delegátov, aby v krajinách kontaktovali ľudí s kontaktami v EÚ so žiadosťou o pomoc pri podpore chovateľstva.
      Správa výboru bola prijatá jednohlasne. U nás by to mohlo byť reálne v prípade zvolenia navrhnutej kandidátky na funkciu tajomníka SZCH pani Ing. Dúbravskej.
Bod 8.) Správa o stave pokladne EE za rok 2009
Správu o stave pokladne EE podal pokladník Willy Littau. Tabuľka s údajmi o príjmoch za minulý rok a výdajoch bola premietnutá na čelnej stene zasadacej siene. Stav pokladne je 38154,30 Eur.
Revízor poďakoval pokladníkovi za presné vedenie evidencie a doporučil správu pokladníka EE prijať.
Správa pokladníka bola prijatá jednohlasne.
Vďaka príjmom z Európskych výstav, mohol byť oproti predchádzajúcemu roku docielený malý zisk. Pretože Európske výstavy sa konajú raz za tri roky, musia sa hľadať ďaľšie zdroje. Prezídium vidí tieto možnosti:
 1. Požadovanie 1 Euro za vystavené zviera aj z Európskych klubových výstav
 2. Zvýšenie ročného členského príspevku EE (v únosnej miere)
 3. Príspevky z EÚ (málo pravdepodobné)
 4. Zlepšenie sponzorstva (teraz je cca 7000 Eur za rok)
Bod 9.) Voľby
Podľa štatútu sa v tomto roku konali tieto voľby:
9.1 Voľba prezidenta EE
Urs Freiburghaus bol jednohlasne zvolený pre ďaľšie volebné obdobie, podľa jeho vyjadrenia posledné obdobie.
9.2 Voľba pokladníka EE
Willy Littau bol jednohlasne zvolený pre ďaľšie volebné obdobie
9.3 Potvrdenie voľby predsedu sekcie hydina
Wilhelm Riebniger bol jednohlasne potvrdený ako nový predseda sekcie „Hydina“
9.4 Voľba revizorov pokladne:
- odstupuje: August Heftberger
- vo funkcii ostáva : Armin Wyss
- k voľbám je k dispozícii náhradný revizor Klaus Weber
Klaus Weber bol jednohlasne zvolený za revizora pre rok 2010
9.5 Voľba náhradného revizora
Ako náhradný revizor bol jednohlasne zvolený Peter Žuffa
Bod 10.) Vyznamenania
S veľkým potleskom boli za nových čestných členov EE zvolení
 1. Frans von Oers – Holandsko
 2. Urs Lochman – Švajčiarsko
 
Bod 11.) Návrhy
V prípade, že sú návrhy, ktoré nie sú rozhodujúce, je našou povinnosťou vybaviť tieto písomne.
 1. Návrh
      Príkaz na prepracovanie štatútu EE a výstavných podmienok pre európske výstavy.
Vzhľadom k ďalšiemu vývoju EE sú niektoré úpravy štatútu EE nevyhnutné. Týkajú sa štruktúry členstva a členských príspevkov, ale aj umožnenie kolektívneho členstva, nové možnosti financovania EE atď.
Pri výstavných podmienkach (reglemente) pre európske výstavy musia byť upravené podmienky pre zadávanie titulov. Doterajší systém je komplikovaný a umožňuje množstvo chýb pri zadávaní titulov. Nemal by sa požadovať počet krajín a počet vystavovateľov, ale počty vystavených zvierat. V súvislosti s tým budú nutné aj ďalšie úpravy.
Postup:
Prepracované podklady majú byť predložené do budúceho zasadnutia prezídia. Následne budú dané na webovú stránku EE k pripomienkovaniu, tak aby boli pripravené ku schváleniu na generálnom zasadnutí EE v r. 2011 v Maďarsku.
Tento návrh bol delegátmi prijatý jednohlasne.
 1. Návrh pridelenia Európskej výstavy 2018
Na usporiadanie Európskej výstavy boli pôvodne dve žiadosti
 1. Poľský chovateľský zväz sa usporiadania Európskej výstavy vzdal
 2. O poriadanie Európskej výstavy 2018 požiadal Dánsky zväz v Herningu
Žiadosť Dánska bola jednomyseľne schválená.
Bod 12.) Prijatie nových členov
Návrh druhého Rumunského zväzu musel byť vrátený, pretože v Rumunsku je viac zväzov a nie je jasné, ktorý zväz aké úlohy plní.
Španielsky zväz Artistica, ktorý bol dlhý čas členom EE si ale neplní svoje povinnosti a to:
 1. žiadna účasť na európskych výstavách EE
 2. žiadna účasť na školeniach posudzovateľov EE
 3. žiadna spolupráca v oblasti EE štandardov v sekciách
 4. žiadna snaha zaviesť posudzovací systém EE v zväze Artistica
 5. žiadne informácie zo zväzu alebo katalógy z výstav
 6. žiadne pozvania na výstavy alebo podujatia zväzu Artistica
 7. nie je ani dnes prítomný žiadny zástupca
 8. dva roky nemá zaplatené členské príspevky, čo je dôvod na vylúčenie podľa štatútu EE
Delegáti schválili vylúčenie Španielskeho zväzu „Artistica“ z Európskeho zväzu chovateľov jednohlasne. Tým sa vytvorila možnosť pre prijatie druhého, aktívneho španielskeho zväzu FESACOCUR do EE.
Boli prijatí do EE:
Španielsko – holuby, hydina, králiky
Írsko – holuby
Slovensko – morčatá
Bod 13.) nasledujúce zasadnutia EE
a/ Maďarsko – Balatonalmadi 1.-5.júna 2011
b/ Nemecko – Altötting v Bavorsku 17.-20. mája 2012
c/ Švajčiarsko – 9. – 12. mája 2013 – 75. výročie vzniku EE
Bod 14.)
Spätný pohľad na Európsku výstavu 20.-22.11.2009 v Nitre – prezident EE Urs Freiburghaus tento bod uviedol slovami:
Táto európska výstava sa môže hodnotiť ako dobrá a pekná. Možnosti zlepšenia boli na zasadnutí s vedením výstavy prediskutované a zaprotokolované.
Správu o výsledkoch výstavy predniesol MUDr. Straka, tlmočil Erik Kubica.
Bod 15.) Doporučenia a želania
O tomto bode informoval prezident EE Urs Freiburghaus.
Takéto doporučenia nemusia byť prejednávané len na generálnom zasadnutí, je možné ich podávať písomne počas celého roka. Dobré myšlienky sú vždy vítané.
 
Webová stránka
Pripájajte sa prosím pravidelne na webovú stránku EE. Nájdete tu vždy najnovšie informácie s prezídia a sekcií EE.
Kliknite na
www.entente-ee.com a máte najnovší stav.
Posielajte nám obrazové správy z významných výstav na náš webmaster Hans Zürcher. Bude Vám za to vďačný. Plánuje sa urobiť zoznam (Linkliste) národných zväzov a ďalších organizácií. Je to možné len vtedy, keď oznámite zodpovedajúce adresy vašich internetových stránok.
Formulár na zistenie počtu členov nášho zväzu. Behom posledného roku vám boli predsedami sekcie zaslané dotazníky na zistenie počtu členov. Ku dnešnému dňu bolo zaslaných len 2 tretiny. Boli vytvorené nové dotazníky, ktoré ste dostali v sekciách, prosím ich vyplniť a poslať. Potrebujeme tieto údaje k vypracovaniu novej štruktúry členstva. Tento formulár si môžete stiahnuť z našej webovej stránky a zaslať e-mailom.
Vedecký hydinársky dvor nemeckého zväzu hydiny BDRG Sinsteden.
Pani Dr.Inga Tiemann vedie toto dielo prof. Rehkämpera príkladným spôsobom ďalej. Behom roku sa obrátila na prezidenta EE, aby s jeho zväzmi a aj osobne podporil túto inštitúciu. Ide tu predovšetkým o organizáciu mladých vedcov Ju Wi Ra.
Záver
Prezident EE Urs Freiburghaus v závere uviedol:
Európsky zväz je so svojimi 2,5 miliona členov silná organizácia. Nepotrebujeme sa skrývať, ale môžeme na verejnosti zodpovedajúco sebavedome vystupovať. Spoločne chceme naše mnohostranné úlohy riešiť a vzájomne sa podľa najlepších možností podporovať.
Poďakoval všetkým účastníkom za účasť a prácu v prospech chovateľstva.
      Vážení priatelia – informácie uvedené v tejto správe si môžete nájsť a overiť na webovej stránke EE:
www.entente-ee.com v materiáloch
 1. Protokol z generálneho zasadnutia EE z 15.5.2010 v Tolede
 2. Správa prezidenta EE za rok 2009
 3. Správa generálneho sekretára EE za rok 2009
 
                                                                                                          Ing. Jozef Demeter
 
 
 
Informácie zo zasadnutia ÚOK králikov 27.2.2010.
 
Aktív chovateľov králikov - zástupcovia oblastných výborov, zástupcovia klubov, posudzovatelia - sa bude konať v termíne 22.5.2010 vo Výskumnom ústave Nitra.
   Do 15.5.2010 treba zaslať na RR SZCH návrh kandidátov do ústrednej komisie králikov. Bude sa voliť systémom západoslovenský kraj - 2 členov, stredoslovenský kraj - 2 členov, východoslovenský kraj - 2 členov, 7 členom komisie bude zvolený predseda zboru posudzovateľov.

 

Zjazd SZCH bude 17. júla 2010.

Bolo schválené založenie dvoch chovateľských klubov:

Klub chovateľov zemplínskych králikov s počtom 15 členov

Klub chovateľov činčili malej.

Celoštátna výstava mladých králikov by sa mala konať 19.-22. augusta 2010 na Agrokomplexe Nitra, organizačne ju zastreší ZOSZCH Sľažany.

 
 
Zápisnica č.2/2009 zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. októbra 2009 v Bratislave.
 
 
Prítomní:
Adam, Adamec, Blaško, RNDr.Nipčová, Rada, Zachar, Homolová
Ospravedlnení: Ing.Mertin, PhD., Pavlík, Sika, Štefániková
1.Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ÚOK p.Adam.
2.Kontrola plnenia uznesení.
Uzn.č.1/1/2009 – 2/1/2009 – splnené
k uzn.č.3/1/2009 – PRR SZCH krátilo finančný rozpočet komisie na 2 887,9 EUR /87.000.-Sk/       z titulu poriadania EV.
Uzn.č.4/1/2009 – nesplnené, vyplatenie nedoplatku p.Blaškovi za usporiadanie medzinárodného školenia posudzovateľov v Tatrách v celkovej výške 232,36 EUR, nakoľko ÚKK preverila, že predložené vyúčtovanie školenia bolo správne. Z.: tajomník RR SZCH
Uzn.č.6/1/2009- výstavné boxy pre potkany si zakúpila ZO z vlastných finančných prostriedkov
Uzn.č.7/1/2009- 8/1/2009 – splnené
k uzn.č.9/1/2009 – ÚOK uznala nový farebný ráz plemena: Anglický strakáč izabela
Uzn.č.10/1/2009 – splnené
Uzn.č.11/1/2009 – nesplnené, spoluautorstvo ÚOK na tvorbe nového Vzorníka nebolo vo Vzorníku zohľadnené
k uzn.č.12/1/2009- ÚOK schválila regeneračný chov p.Vinterovi na plemeno Angora s ruskou kresbou za pomoci Angora biela červenooká, Kalifornský čierny, Ruský čierny a Kuní hnedý.
Uzn.č.13/1/2009 - splnené
Uzn.č.14/1/2009 – rozhodnutie komisie tetovať králiky mladých chovateľov od 1.1.2010 písmenom „J“ zrušila RR SZCH na svojom zasadnutí dňa 25.apríla 2009 uznesením č.12/1/4/2009. Ukladá sa predsedovi komisie vysvetliť na najbližšej RR, že ide o zviditeľnenie MCH a nie                             o diskrimináciu.Toto funguje aj inde na svete a funguje to dobre.
3.Vyhodnotenie školenia posudzovateľov králikov v Nitre.
Správu podal p.Adamec. Školenie prebehlo dňa 30.mája 2009. Z ÚOK sa školenia zúčastnili Adamec, Rada,  Zachar, Blaško, Pavlík a Sika. Účastníkom školenia boli odovzdané nové Vzorníky. Predmetom školenia boli veterinárne prednášky MVDr.Supuku, pozornosť sa venovala 7. pozícii   v novom Vzorníku, Ing.Supuka poinformoval o medzinárodnom školení posudzovateľov EE  v Rakúsku, o príprave EV zvierat v Nitre a podal výklad k celému novému Vzorníku. Prítomní pripomienkovali nový Vzorník s tým, že sa chyby zosumarizujú a napíšu sa na jednu stranu, ktorá bude tvoriť prílohu Vzorníka, prípadne sa to môže uverejniť v časopise Chovateľ. Zo 68 posudzovateľov sa školenia zúčastnilo 54, čo bola veľmi dobrá účasť. Zo 14 adeptov sa školenia zúčastnili 10.
4.Vyhodnotenie záverečných skúšok adeptov na posudzovateľov králikov v Badíne.
Správu podal predseda zboru posudzovateľov p.Blaško. Záverečných skúšok sa zúčastnilo 10 adeptov. Doc.RNDr.Rafay,CSc. prítomným odprednášal prednášku z oblasti genetiky, kde boli veľmi cenné informácie pre chovateľov králikov. Ďalej boli od
prednášané niektoré časti z nového Vzorníka, kde sa prišlo na niektoré chyby, čo bolo prípravou na písomnú prácu. Skúšky pozostávali z písomného testu, ktorému nevyhoveli adepti Urbanovič Peter a Musák Martin, ktorí získali menej bodov ako 50. Títo adepti budú mať možnosť skúšku si ešte zopakovať. Adepti, ktorí sa nezúčastnili školenia v Nitre a neboli ani v Badíne asi nemajú záujem stať sa posudzovateľmi a budeme sa musieť s nimi rozlúčiť. Po písomnom teste sa uskutočnili praktické skúšky. Najmenej bodov mali adepti Ing.Dubec a Mráz, ktorým doporučujeme aspoň na 10 výstavách posudzovať v prítomnosti skúsených posudzovateľov.
Uznesenie č.1/2/2009 – ÚOK zobrala na vedomie správu o záverečných skúškach adeptov na posudzovateľov králikov. Na základe vyhodnotenia týchto skúšok schválila nových posudzovateľov:
1.Aszódi Jozef, Nevädzova 16, 940 71 Nové Zámky
2.Ing.Dubec Jaroslav, Príčina 338, 951 97 Žitavany
3.Gazdík Peter, Sverepec 25, 017 01 Pov. Bystrica
4.Mgr.Gira Miroslav, Osloboditeľov 28, 044 14 Čaňa
5.Kováč Jaroslav, Hlboké 387, 906 31 Hlboké
6.Mráz Michal, Cintorínska 10, 951 93 Topoľčianky
7.Stanko Peter, Konečná 7, 071 01 Michalovce
8.Vozík Ján st., Lehotská 443/119, 972 71 Nováky
Ukladá sa tajomníčke komisie vyhotoviť pre uvedených posudzovateľov preukazy a zabezpečiť pečiatky.
Adeptom Musákovi Martinovi a Urbanovičovi Petrovi komisia dáva možnosť si záverečné skúšky zopakovať.
5.Návrh na nový oceňovací lístok králikov.
Členovia komisie prehodnotili návrh na nový oceňovací lístok králikov.
Uznesenie č.2/2/2009 – ÚOK schvaľuje nový oceňovací lístok králikov s pripomienkami s tým, že sa tento bude používať s platnosťou od 1.1.2010.
6.Správa o činnosti odboru chovu drobných hlodavcov za rok 2009.
Správu podala p.E.Homolová, zástupkyňa ZO SZCH drobných hlodavcov. ZO chovateľov potkanov má v súčasnosti 15 členov, ZO chovateľov morčiat 28 členov.  V januári došlo                 k oddeleniu chovateľov morčiat do novovytvorenej ZO so sídlom v Banskej Bystrici. Momentálne je na Slovensku aktívnych 8 registrovaných chovných staníc potkanov, 3 sú neaktívne. V rokoch 2008 – 2009 bolo zaregistrovaných 12 vrhov. ZO má zabezpečenú komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom webových stránok. 29.augusta ZO uskutočnila 1.výstavu, na ktorú získala finančné prostriedky z aukcií. Podarilo sa zohnať aj pár sponzorov na zakúpenie cien. Členovia sa zúčastnili so svojími zvieratami výstav v ČR, kde získali pekné ocenenia. Označovanie zvierat sa zatiaľ nerealizuje. ZO chovateľov morčiat chystá už 3.výstavu.
RNDr.Nipčová informovala, že konzultovala s Ing.Mertinom, PhD. o možnosti vytvorenia samostatnej komisie pre chov kožušinových zvierat a drobných hlodavcov, nakoľko odbor chovu králikov je veľký a na zasadnutiach komisie nie je možné z hľadiska časového riešiť dopodrobna problematiku ďaľších dvoch pričlenených chovateľských odborov. Z hľadiska rozvoja chovu drobných hlodavcov a kožušinových zvierat by to bolo veľmi prospešné. Pritom členovia SZCH chovajú najmä nutrie.
Uznesenie č.3/2/2009 – ÚOK berie správu o činnosti odboru chovu drobných hlodavcov na vedomie. ÚOK doporučuje rozdelenie Komisie pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov na dve samostatné komisie po X.Zjazde SZCH.
7.Príprava EV zvierat.
Tajomníčka komisie RNDr.Nipčová informovala o prípravných prácach, ktoré doposiaľ vykonalo  odborné oddelenie Sekretariátu RR SZCH pred EV.
Išlo o spracovanie prehľadu na základe všetkých prihlášok z hľadiska počtu chovateľov  z jednotlivých štátov, počtu, druhu a veľkostného rázu prihlásených zvierat, aby sme vedeli, koľko  a akých klietok treba zapožičať okrem skladových zásob, ktoré má SZCH. Bolo treba skontrolovať každú prihlášku z hľadiska správnosti platby, zaznamenať peňažné dary chovateľov výstave, nakoľko toto musí byť zverejnené v katalógu výstavy a objednávku chovateľov na chovateľský večer. Materiál bol dôležitým podkladom aj pre ekonómku výstavy, aby vedela skontrolovať, či kontaktné osoby z jednotlivých štátov poukázali na účet správnu platbu. Len u ÚV ČSCH sme zistili nesprávne vykázanú platbu vo výške cca 7.500.-Sk. Toto bola náročná práca z hľadiska časového vzhľadom na jej rozsah. Nakoľko ÚOK určila zástupcu SZCH v EE za odbor chovu králikov Ing.Supuku, ktorý je fundovaným odborníkom a ovláda nemecký jazyk, ktorý je jedným   z rokovacích jazykov EE, bol poverený aj  funkciou vedúceho expozície králikov na EV.                 V súčasnosti má výstavný výbor za úlohu pripraviť reálny finančný rozpočet vzhľadom na rekordný počet prihlásených okolo 22 000 zvierat z 22 štátov Európy. Počet prihlásených králikov je 7 920, čo je viac ako holubov /7 560/.Veľkým finančným zaťažením pre SZCH bude kamiónová preprava klietok z ČR, Maďarska a z rôznych kútov Slovenska na výstavisko a späť, mení sa aj počet výstavných hál. Králiky budú umiestnené v pavilónoch M3, M4, M5.
p.Blaško – mal dotaz, prečo sa na zasadnutia výstavných výborov nepryzývajú aj zástupcovia dotknutých ÚOK, pomerne slušný príjem bude aj z predaných zvierat. Na zasadnutiach vrcholových orgánov Zväzu by mali byť prizvaní aj predsedovia zboru posudzovateľov.
Adam – zasadnutia PRR a RR SZCH neriešia problematiku jednotlivých chovateľských odborov, tam je to úplne o niečom inom.
Zachar – mal dotaz, či bola EV spropagovaná v zahraničných časopisoch. Na EV by mal reprezentovať králikársky odbor predseda komisie.
RNDr.Nipčová – výstava bola spropagovaná na webovej stránke EE a všetci zástupcovia členských štátov EE mali za úlohu výstavu spropagovať všetkými možnými spôsobmi. Dôkazom, že bola propagácia dobrá je rekordný počet prihlásených zvierat.
Ďalej mal p.Zachar dotaz, kto zvolal školenie posudzovateľov, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.mája     v Nitre. Ďalej kritizoval, že v novom Vzorníku nebola uvedená ako spoluautor aj králikárska komisia aj ked sa Vzorník tvoril aj na jej podujatiach.
RNDr.Nipčová – vo zvolávaní školení adeptov a posudzovateľov je veľký chaos. SCPV v Nitre má schválenú akreditáciu a projekt s finančným rozpočtom, ktorý je hradený z eurofondov na školenia posudzovateľov a adeptov na posudzovateľov králikov. SZCH v tomto roku nemal vo svojom pláne a rozpočte zahrnuté školenia z úsporných dôvodov.
Keďže SZCH nepozná termíny školení zahrnuté v projekte SCPV, nie sú školenia zvolávané           v dostatočnom predstihu a mnohokrát sa tieto termíny kryjú s termínmi iných podujatí SZCH. Problematické je aj vyplácanie cestovných nákladov účastníkom školení, nakoľko SZCH máva zvyčajne plánované finančné prostriedky na jedno školenie v roku. Do 30.5.2009 zvolávala všetky tieto školenia  tajomníčka komisie s tým, že na poslednom účastníci obdržali zdarma nový Vzorník plemien králikov ako kompenzáciu za cestovné. Je toho názoru, že každé ďaľšie školenia by si mal zvolať SCPV sám a z finančných prostriedkov projektu, ktoré sú poskytnuté z eurofondov. SZCH poskytol SCPV všetky aktuálne zoznamy posudzovateľov a adeptov.
Blaško – je nenormálne, že sa vydá Vzorník plemien králikov bez toho, že by tam bola spomenutá králikárska komisia. Do dnešného zasadnutia je Vzorník neplatný, nakoľko komisia neprijala uznesenie, že je platnou normou v SZCH. K novému Vzorníku mala komisia asi 40 pripomienok na svojom poslednom zasadnutí, čo by bolo bez týchto pripomienok. Členovia komisie boli na poslednom zasadnutí vyzvaní, aby si Vzorník ešte lepšie prezreli a poslali pripomienky aj písomne MVDr.Supukovi. Všetky závery králikárskej komisie boli zapracované do Vzorníka. Právo robiť zmeny vo Vzorníku má iba králikárska komisia. Tá tam nie je vôbec uvedená, aj keď sa čerpalo     z jej materiálov a zasadnutí. Autorom Vzorníka sa neupiera, že urobili kus záslužnej práce, ale za spolupráce králikárskej komisie. Nový Vzorník je neporovnateľne lepší ako bol ten predošlý a patrí za to autorom poďakovanie. Ako prvý mal byť ako autor uvedený Ing.Supuka Miloš, nakoľko MVDr.Supuka Peter je mladý a vo funkcii posudzovateľa pracuje len 2 roky.
RNDr.Nipčová – garantom šľachtenia čistokrvných plemien králikov na Slovensku je jednoznačne králikárska komisia, preto mala byť jej práca spomenutá aj v novom Vzorníku.
Adamec – vyzval členov komisie, aby sa vyjadrili, aký mali podiel na tvorbe Vzorníka. Keby sa Ing.Supuka nechytil do spracovania Vzorníka, doteraz by sme ho nemali. Predaj králikov by mal byť v každom pavilóne a bez rodokmeňov.
Rada – že komunikovali spolu hlavne autori Vzorníka je nesporné, ale spoluautorstvo komisie       v ňom musí byť tiež uvedené.
Uznesenie č.4/2/2009 – ÚOK zobrala správu o príprave EV zvierat na vedomie. Na EV budú posudzovať iba tí posudzovatelia, ktorí sa zúčastnili medzinárodného školenia v Tatrách a školení posudzovateľov v r. 2009, nakoľko boli preškolení na 7 bodový systém posudzovania. Pán Adamec bude na výstave vykonávať funkciu garanta, Ing.Supuka bude vedúci expozície králikov.
Uznesenie č.5/2/2009 – ÚOK schvaľuje nový Vzorník plemien králikov s tým, že chyby, ktoré sa v ňom vyskytujú komisia pripraví ako prílohu, ktorá bude vložená do každého exemplára. Zároveň ÚOK ukladá autorom Vzorníka doplniť spoluautorstvo komisie na prvú stranu Vzorníka                 s uvedením mien jednotlivých členov komisie.
8.Rôzne.
Uznesenie č.6/2/2009 – prípadná dotácia z MP SR bude prerozdelená podľa kľúča z r.2008.
Uznesenie č.7/2/2009 – ÚOK schválila výskumné chovy králikov chovateľom:
 • Ing.Milošovi Supukovi a MVDr.Petrovi Supukovi, 094 33 Vyšný Žipov 72 na nový farebný ráz plemena Zdrobnený saténový, farebného rázu slovenský pastelový za pomoci  Zdrobneného saténového červeného , Zdrobného slovenského pastelového  rexa a Zdrobneného červeného. Garantom chovu bude p.Štefan Adamec.
 • Štefanovi Adamcovi, Čsl. Partizánov 256/34, 972 26 Nitr. Rudno na nový farebný ráz plemena Zdrobnený saténový, farebného rázu durínsky za pomoci Zdrobneného saténového červeného a Saténového durínskeho, Zdrobneného durínskeho a Zdrobneného červeného. Garantom chovu bude p.Ing.Miloš Supuka.
Uznesenie č.8/2/2009 – ÚOK schválila regeneračný chov p.Jánovi Vozíkovi, bytom Lehotská 443, 972 71 Nováky na plemeno MaB čin. za pomoci plemien MaB div. a Čm. Garantom chovu bude p.Štefan Adamec.
Uznesenie č.9/2/2009 – ÚOK zamietla žiadosť o schválenie regeneračných chovov p.Tiborovi Valovičovi, bytom 916 37 Kálnica 300, nakoľko chýba doporučenie KCH baranovitých králikov.
Uznesenie č.10/2/2009 – členovia komisie tajnými voľbami schválili za zastupujúceho predsedu komisie p.Radu namiesto p.Imricha Adama, ktorý sa svojej funkcie vzdal zo zdravotných               a pracovných dôvodov.
ÚOK prerokovala žiadosť Klubu chovateľov KANINO o zrušenie plemenného chovu králikov plemena Novozélandský biely p.Štefanovi Forbergerovi, nakoľko p.Forberger, bytom Sama Chalupku 15, 052 01 Sp.Nová Ves už nie je členom klubu.
Uznesenie č.11/2/2009 – ÚOK ponecháva chov v platnosti až do jeho skončenia.
Tajomníčka komisie informovala, že Ing.Šaro Ľubomír, bytom Čajkovského 12, 080 05 Prešov - Solivar sa na základe telefonického rozhovoru vyjadril, že chce byť naďalej posudzovateľom králikov. Od  roku 2007 sa nezúčastnil školení posudzovateľov.
Uznesenie č.12/2/2009 – Ukladá sa tajomníčke komisie zabezpečiť pozvanie Ing.Šaru na najbližšie školenie posudzovateľov.
Pán Adamec požiadal, aby komisia zrušila všetky regeneračné chovy p.Plachému Jánovi, nakoľko vystúpil z klubu aj zo Zväzu. Regeneračné chovy boli na Zdrobnené barany.
Ďalej poďakoval p.Majerskému, ktorý poskytol priestory na skúšanie adeptov na výstave v Badíne a zabezpečil vstup na výstavisko.
Uznesenie č.13/2/2009 – ÚOK berie informáciu p.Adamca na vedomie a regeneračné chovy p.Plachému, bývalému členovi KCH králikov baranovitých ruší.
Adam – králiky z výskumných chovov by sa mali vystaviť na výstavách, aby sme videli výsledky šľachtenia
Adamec – títo chovatelia by nemali platiť výstavné poplatky
9.Záver.
Predseda ÚOK poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: RNDr.Nipčová                                                                           Náklady: 209,42.-EUR
 
 
Zápisnica č.1/2009 zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných
 
hlodavcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. januára 2009 v Bratislave.
Prítomní: Adam, Adamec, Blaško, RNDr.Nipčová, Pavlík, Sika, Zachar        
Ospravedlnení: Ing.Mertin,PhD., Rada, Štefániková      
Hostia: MUDr. Straka, CSc., Ing.Michalík, Homolová, Ing.Mikulínová, Ing. Supuka M., MVDr. Supuka P.
1.Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ÚOK p.Adam.
Pán Blaško žiadal doplniť program o vyhodnotenie záverečných skúšok adeptov a schválenie za posudzovateľov tích adeptov, ktorí záverečným skúškam vyhoveli. Ďalej o uznanie nového farebného rázu králika plemena Liptovký lysko modrodivý a Anglického strakáča izabelového.
2.Kontrola plnenia uznesení.
Uzn.č.1/2/2008 – 4/2/2008 – splnené
Uzn.č.5/2/2008 – zo zoznamu adeptov treba vyškrtnúť Farkaša a Kováčovú vzhľadom na ich neúčasť na školeniach
Uzn.č.6/2/2008 – nesplnené zo strany chovateľských klubov
Uzn.č.7/2/2008 – 9/2/2008 – splnené
3.Vyhodnotenie XVI.CV mláďat králikov.
Informáciu podal predseda komisie p.Adam. Vzhľadom na to, že sa zatiaľ neprihlásil žiaden záujemca o usporiadanie XVII.CV, výstava by mohla byť znova v Michalovciach, ešte však trocha počkáme. Jednáme však už o prenájme výstavných priestorov, ústny prísľub máme. V prípade uzatvorenia zmluvy o prenájme zašleme na SRR scenár a finančný rozpočet výstavy.
Uznesenie č.1/1/2009 – ÚOK zobrala informáciu p.Adama na vedomie.
4.Vyhodnotenie expozície králikov na XII.CV zvierat v Nitre.
Informáciu podal predseda zboru posudzovateľov p.Blaško. Vo svojom príspevku sa zameral na prácu delegovaných posudzovateľov. Znova došlo k nesprávnemu spočítaniu bodov pri vyhodnocovaní kolekcií, posudzovatelia sa priveľmi ponáhľali domov. Plemená boli rozdelené tak, že bolo na všetko dosť času. Katalóg bol prakticky hotový už na druhý deň po posúdení. Niektoré chyby sa nemuseli stať, keby sa niektoré veci ešte skontrolovali. V budúcnosti bude treba udeľovanie cien ešte skontrolovať. Bude treba zmeniť systém a bude potrebné určiť dvoch ľudí, ktorí budú kontrolovať udeľovanie cien a budú musieť králiky ešte aj fyzicky prejsť. V Čechách pridelia posudzovateľovi viac králikov, ale kontrolóri sú až štyria. Kritizoval, že boli na CV vydelegovaní posudzovatelia na poslednú chvíľu.
RNDr.Nipčová – keďže výstavný výbor nemal do poslednej chvíle jasné, kde budú posudzovatelia ubytovaní a kde sa bude konať inštruktáž, SRR SZCH musel s delegovaním čakať do poslednej chvíle.
Adam – toto by mohli zvládnuť členovia ÚOK, ktorí by mali na výstavách posúdiť maximálne 30 králikov a potom by sa mali venovať kontrole. Na CV mláďat králikov v Michalovciach sa vyskytli tiež chyby pri udeľovaní cien.
Zachar – na každých 5 posudzovateľov by mal jeden robiť kontrolu, pričom by mu bolo pridelených menej  králikov na posúdenie
Ing.Supuka – tzv. kontrolóri bývajú aj na EV, zníži sa tým počet chýb, ale králikárska komisia by mala vždy výstavu uzavrieť. Na výstave bolo uznávanie nových farebných variet a záverečné skúšky adeptov, čiže komisia mala dosť práce, ale treba si prácu rozdeliť. Posledné CV v Nitre boli v niektorých veciach improvizované, vrátane delegovania posudzovateľov, ale pre výstavný výbor by mali byť niektoré termíny záväzné.
Z propozícií EV žiadal vyhodiť povinnosť u predajných králikov dodať aj rodokmene, čo sa v zahraničí nerobí a ľudí to len odradí. Delegovanie posudzovateľov v zahraničí, kde ide o pracovnoprávny vzťah medzi usporiadateľom výstavy a posudzovateľom nie je práve najšťastnejší spôsob obsadzovania výstav posudzovateľmi, lebo sú pozývaní iba tí posudzovatelia, ktorí posudzujú ľúbivo. Nedá sa zamedziť ani tomu, aby posudzoval posudzovateľ, ktorý má pozastavenú činnosť. Tento systém je nekontrolovateľný. U nás to má pod palcom ÚOK a je to dobre. Centralizácia predaja iba na jednu pokladňu bola hrubá chyba. Aj na EV by sa malo predávať vo viacerých pokladniach minimálne podľa jednotlivých druhov zvierat. Ďalší nedostatok bol, že oceňovací lístok bol vytlačený naopak. Niekto z vlastnej iniciatívy urobil úplne nezmyselný súpisový arch, lebo tam neboli rubriky pre údaje z katalógu. Ak niekto z výstavného výboru robí takéto zmeny, musí to dať na schválenie zástupcovi ÚOK. Boli tam veci, ktoré boli v rozpore s naším platným štandardom. Originál výstavného posudku sa vešia na klietku a po výstave ju získa vystavovateľ a kópia sa archivuje u usporiadateľa výstavy. Vrch výstavných klietok je ľahký a králici dokážu vrchom preliezť. Inštruktáž pre posudzovateľov by mohla byť aj pred posudzovaním, ušetrili by sa finančné prostriedky spojené s nocľahmi. Čo sa týka expozície králikov, táto bola organizačne zabezpečená najlepšie s doterajších CV. Mali sme z tejto výstavy zhotoviť propagačný fotografický materiál, ktorý mohol byť dobrou propagáciou v zahraničí.
5.Príprava EV zvierat v Nitre.
Ing.Supuka - informoval, že sme dostali súhlas od MVDr.Schilleho, predsedu veterinárnej komisie EE,  že veterinárne podmienky, ktoré boli vydané pre EV v Lipsku sú akceptovateľné aj pre EV v Nitre.Súhlas bol odkonzultovaný s veterinárnou komisiou pri EÚ. Doposiaľ nám Regionálna veterinárna správa v Nitre nestanovila pre EV veterinárne podmienky aj napriek tomu, že sme priložili veterinárne podmienky z Lipska a CV zvierat v Prahe. Dúfame, že na Spolkovej výstave samcov králikov v Kasseli budú už veterinárne podmienky EV známe. Tu budeme mať k dispozícii propagačný stánok na EV,  ktorý nám nemecká strana poskytne zadarmo. Od nás žiadali len fotografie našich národných plemien králikov, ktoré sme im poslali. Urobia z toho veľkoplošné fotografie, ktorými vyzdobia celý stánok. Výstavy sa zúčastnia pp. Blaško, Mgr.Puci, MVDr.Supuka a Ing.Demeter ako tlmočník.
MVDr.Supuka – v Nemecku sú oceňovacie lístky na klietkach označené, že je králik už predaný, rýchlejšie by bolo delegovať posudzovateľov e-mailami.
Ing.Supuka - finančne by sa mali podporiť vystavovatelia na CV zvierat v Prahe, CV zvierat v Nitre a malo by sa pamätať aj na vystavovateľov na EV, nakoľko výstavné poplatky sú vysoké. Zväz by mal venovať väčšiu pozornosť propagačnému materiálu, tento rok bude Generálne zasadnutie EE v Belgicku, mal by tam byť donesený nejaký propagačný materiál.
RNDr.Nipčová – Zväz nič nezanedbal a ŠV a PS v predstihu požiadal o stanovenie veterinárnych podmienok pre EV. Vrátil sa nám rozsiahly materiál veterinárnych predpisov a odkazov na zákony, v ktorom  majú aj samí veterinári problémy sa orientovať, avšak nič konkrétne. Vystavovateľom na CV zvierat v Prahe budú poukázané priamo na adresu výstavné poplatky vo výške 50% z prostriedkov Zväzu, vystavovateľom  na CV zvierat v Nitre budú finančné prostriedky poskytnuté na zverozdravotné opatrenia  z dotácie MP SR. Do úvahy bolo vystavenie zvierat na CV v Nitre brané aj pri udeľovaní dotácie chovateľským klubom na zachovanie genofondu z dotácie MP SR.  
Na EV budú vystavené aj morčatá, pokiaľ sa niektorý zástupca novovzniknutej ZO dobre vyzná v tomto odbore, bolo by dobré, aby sa zúčastňoval zasadnutí výstavného výboru a pomohol pri realizácii expozície morčiat.
Ing.Supuka – pomoc v tomto smere nám prisľúbili Česi. Požičajú nám výstavné klietky, garanta bude robiť český posudzovateľ p.Petr Tejml. Na EV sa môžu zatiaľ vystavovať iba zvieratá, ktoré spadajú pod EE, potkany sem nepatria. Na EV v Prahe však potkany určite boli vystavené. V Belgicku Ing.Supuka nanesie, či by EE nezobral do svojej pôsobnosti aj potkany. V niektorých štátoch je podobná situácia aj so škrečkami.
MUDr.Straka,CSc. - mal požiadavku, aby komisia vypracovala zoznam plemien a farebných variet králikov, ktorý bude slúžiť na tvorbu katalógu EV.
Ing.Supuka – toto môžeme spraviť až po prijatí prihlášok. Môžu sa vystavovať plemená, ktoré sú uvedené v Európskom vzorníku a aj plemená tzv. novinky, ktoré sú uznané v členských štátoch EE. Štandard takéhoto plemena sa musí dodať na výstavu v nemčine a plemeno musí byť posúdené.
Bude treba podať oficiálnu prihlášku SZCH do sekcie Cavia na najbližšom Generálnom zasadnutí EE, aby naši chovatelia morčiat mohli vystavovať na EV v Nitre. Tento problém nadnesieme už na zasadnutí Predsedníctva EE na Slovensku.  
Uznesenie č.2/1/2009 – ÚOK berie informáciu o príprave EV zvierat v Nitre na vedomie.
6.Plán činnosti a finančný rozpočet komisie na r.2009.
Návrh plánu činnosti a finančného rozpočtu predložila komisii RNDr.Nipčová.
Uznesenie č.3/1/2009 – ÚOK schválila predložený plán činnosti a finančný rozpočet v celkovej výške 160 000.-Sk. Od poriadania Celoslovenského aktívu chovateľov králikov v roku 2009 komisia upustila.
Ing.Supuka upozornil na veľku pomoc Ing.Demetera pri prekladoch a tlmočení a preto je nutné za toto mu priznať aj náležitú odmenu. Žiaden profesionálny tlmočník by nám takúto kvalitnú službu neurobil. Pomohol nám veľmi aj v Tatrách na medzinárodnom školení posudzovateľov králikov.
Blaško – stále má pohľadávku voči Zväzu, ktorý mu zostal dlžný sumu 7.000.-Sk v súvislosti s usporiadaním už spomenutého medzinárodného školenia. Pritom akcia bola vydarená, odborne na vysokej úrovni, ktorú uznalo aj zahraničie. Vďaka tejto akcii máme možnosť zadarmo na nemeckej výstave samcov v Kasseli propagovať našu činnosť, naše národné plemená a EV v Nitre. Do rozpočtu zväzu by sa mali dostať aj náklady na výrobu propagačného materiálu.
Uznesenie č.4/1/2009 – ukladá sa p. Blaškovi znova požiadať písomne PRR SZCH o preverenie vyúčtovania medzinárodného školenia posudzovateľov v Tatrách ÚKK.
Uznesenie č.5/1/2009 – komisia schválila účasť pp. Blašku, MVDr.Supuku, Mgr.Puciho a Ing.Demetera ako tlmočníka na Spolkovej výstave samcov králikov v Kasseli v dňoch 23. - 24.1.2009. Účastníkom budú hradené diéty a Ing.Demeterovi aj odmena za tlmočenie z rozpočtu komisie.
p.Homolová, zástupkyňa ZO SZCH drobných hlodavcov v Martine požiadala o nákup výstavných klietok pre laboratórne potkany, nakoľko Zväz v súčasnosti nemá vhodné klietky na vystavovanie tohto druhu zvierat.  Ide o klietky o rozmeroch 55 x 39 x 27 cm v počte 30 kusov. Náklady na ich výrobu by boli najviac 15.000.-Sk. V tomto roku by chcela ZO usporiadať propagačnú výstavu.
Ing.Supuka – najlepšou propagáciou tohto odboru by bola expozícia drobných hlodavcov pri CV zvierat a pred EV aj propagačná výstava.
Uznesenie č.6/1/2009- ÚOK schvaľuje výrobu výstavných klietok pre potkany v počte 30 kusov o rozmeroch 55 x 39 x 27 cm za účelom rozbehnutia výstavníckej činnosti drobných hlodavcov na Slovensku. 
Ing. Mikulínová informovala o založení novej ZO SZCH chovateľov morčiat so sídlom v Banskej Bystrici. Registráciou a vydávaním rodokmeňov pre morčatá bude poverený 1 člen ZO, chovatelia si nebudú vystavovať rodokmene sami. Členovia si schválili Chovateľský a Registračný poriadok a tlačivá -  Evidenčný list, Hlásenie o vrhu, Výpis predkov - /vedie si chovateľ sám/ a Preukaz o pôvode. Tieto dokumenty predložila Ing. Mikulínová na schválenie komisii. Základná organizácia bude patriť pod OV SZCH Banská Bystrica.
Uznesenie č.7/1/2009 – ÚOK zobrala na vedomie vytvorenie špecializovanej ZO SZCH drobných hlodavcov – morčatá so sídlom v Banskej Bystrici a schválila všetky predložené dokumenty a tlačivá predložené Ing. Mikulínovou, predsedníčkou tejto ZO.
7.Vyhodnotenie záverečných skúšok adeptov na posudzovateľov králikov.
Informáciu podal predseda zboru posudzovateľov p. Blaško. Skúšky sa uskutočnili pri príležitosti XII.CV zvierat v Nitre. Pozostávali z písomného testu a ústnych skúšok. Adepti, ktorí vyhoveli písomnému testu mohli pristúpiť k praktickej  skúške. Skúškam vyhoveli 4 adepti, MUDr. Rácz Gabriel, MVDr. Supuka Peter, Petrík Ján, Vozík Ján ml. Ostatní adepti si musia ešte doplniť teoretické vedomosti, aby mohli pristúpiť k záverečným skúškam. Skúšok sa zúčastnili ešte pp. Ing.Dubec, Mráz, Aszódi a Kováč, ktorí neuspeli. Ďalší termín záverečných skúšok určí komisia.
Uznesenie č.8/1/2009 – ÚOK zobrala na vedomie správu o záverečných skúškach adeptov na posudzovateľov králikov. Na základe vyhodnotenia týchto skúšok schválila za nových posudzovateľov
MUDr. Rácza Gabriela, Októbrova 31, 929 01 Dunajská Streda,
 Jána Vozíka ml., Lehotská 443/119, 972 71 Nováky
Jána Petríka, Dlhá 88, 094 13 Dlhé Klčovo
MVDr. Petra Supuku, Vyšný Žipov 72, 094 33 Vranov nad Topľou.
Ukladá sa tajomníčke komisie vyhotoviť pre uvedených posudzovateľov preukazy a zabezpečiť výrobu pečiatok.
 
8.Uznanie nových farebných rázov plemien Liptovský lysko a Anglický strakáč.
Informáciu podal predseda zboru posudzovateľov p.Blaško. Uznávanie prebehlo pri príležitosti XII.CV zvierat v Nitre. Pán Blaško podrobne vyhodnotil kvalitu vystavených zvierat a doporučil nové farebné rázy uznať. Podmienky uvedené vo Vzorníku boli splnené. Nové farebné rázy sú obohatením slovenských výstav a Vzorníka, treba šľachtiteľom za ich prácu poďakovať.
Uznesenie č.9/1/2009 – ÚOK uznala nový farebný ráz plemien:
 • Liptovský lysko modrodivý, šľachtiteľom je p. Jozef Červeň, bytom Vitálišovce 362, 031 04 Lipt.Mikuláš
 • Anglický strakáč perlový, šľachtiteľom je p. Martin Kubík, Janka Jesenského 31, 934 01 Levice.
9.Príprava Vzorníka plemien králikov.
Informáciu podal Ing.Supuka.
Vzorník sa začal pripravovať urýchleným spôsobom z dôvodu, že SCPV v Nitre má nádej, že získa grand na vzdelávaciu činnosť v drobnochove. Jednou z možností bolo prefinancovanie učebných pomôcok. Keďže už na sklade máme iba 20 kusov starého Vzorníka a blíži sa EV na Slovensku, dospeli sme k záveru, že v novom Vzorníku prerobíme bodovaciu stupnicu na 7 pozícií ako je to vo väčšine krajín a v Európskom štandarde. U jednotlivých plemien by bolo dobré doplniť odkiaľ plemeno pochádza a kedy približne vzniklo, tam kde je to možné. Túto históriu pozháňal MVDr.Supuka - na školení v Banskej Bystrici v r.2008 sme vyzvali všetky chovateľské kluby a posudzovateľov, že majú možnosť vzniesť písomné požiadavky na zmeny a pripomienky súčasného Vzorníka. Prakticky reagoval iba člen ÚOK p.Adamec. Na základe dohody s Doc.RNDr.Rafayom,CSc. by sa mal nový Vzorník vydať v druhom kvartáli r.2009. Technické veci ešte nie sú celkom doriešené. Návrh Vzorníka  pripravil MVDr.Supuka a bol zaslaný 4 členom komisie na pripomienkovanie. Vzhľadom na krátkosť času bolo ťažké materiál dokonale preštudovať. Budeme mať ešte trocha času na to, aby sa všetky nedostatky formálne, obsahové a gramatické vychytali, aby bol nový Vzorník kvalitnou reprezentáciou slovenského králikárstva.
Keby chcel Zväz takýto vzorník vydať, potreboval by na to nemalé finančné prostriedky. Bude znova tlačený vo forme karisbloku, aby sa doňho mohli ľahko vkladať nové veci. Každá strana bude na spodu datovaná. Štandard musí viesť našich chovateľov k tomu, aby boli naše králiky čo najúspešnejšie aj v európskom meradle. Predseda králikárskej sekcie EE p.Plummans si dal za úlohu presadiť, aby sa vo všetkých členských štátoch používal na výstavách Európsky vzorník. Toto je absolútne nereálne, lebo tento je kompromis rôznych smerov šľachtenia v Európe.
Sika – pripomenul, že v praxi sa veľakrát používajú skratky plemien králikov, ktoré nikto nevie identifikovať o aké plemeno ide.
Ing.Supuka – skratky budú dané do nového Vzorníka plemien králikov. Čo sa týka fotografií, niečo máme my, niečo nám poskytne český Chovatel, oslovili sme EE, Švajčiarsky zväz a Nemecký zväz, aby sme mohli použiť niektoré fotografie z ich vzorníkov. Obálka bude podobná, ako obal CD v Tatrách – budú tam hlavy všetkých národných plemien králikov. Ešte nemáme doriešené perokresby, ktoré by bolo treba prekresliť.
Ing.Michalík – cez projekty na rozvoj vidieka je možnosť v rámci vzdelávania potrebnú literatúru vydať a náklady v plnej výške môžu byť hradené z prostriedkov na to plánovaných.
Čo sa týka organizovaného chovu drobných hlodavcov u nás, tento je na Slovensku ešte len v plienkach. Ing.Demeter bude za všetky prekladateľské služby, telefonáty vyplatený z prostriedkov EV. Pokiaľ si však uplatní nárok, tak sa to bude rešpektovať. Posledný e-mail od riaditeľa  ŠVS  máme v tom zmysle, že veterinárne podmienky budú také isté ako v Lipsku. S týmto pôjdeme na Regionálnu veterinárnu správu v Nitre. Rozpočet EV bude prepracovaný a upresnený.    
Uznesenie č.10/1/2009 – ÚOK zobrala správu o príprave nového Vzorníka plemien králikov na vedomie a na zasadnutí pripravený materiál pripomienkovala. Jednotliví členovia komisie materiál ešte dôkladne preštudujú a svoje pripomienky k nemu zašlú na adresu MVDr.Supuku.
Ing.Adamec navrhol, aby autorom nového Vzorníka plemien králikov bol MVDr. Peter Supuka, nakoľko celý materiál spracoval do novej podoby.
Uznesenie č.11/1/2009
komisia je toho názoru, že autorom by mal byť MVDr.Peter Supuka a ÚOK, nakoľko aj komisia má na tvorbe vzorníka svoj podieľ.
10.Diskusia, rôzne.
Uznesenie č.12/1/2009 – ÚOK schválila regeneračné chovy králikov nasledovným chovateľom:
 • pp. Ing.Milošovi Supukovi a MVDr.Supukovi na plemeno:
Slovenský sivomodrý rex cez plemená Kastorex v jednej rodine a Viedenský modrý králik v druhej rodine
Holíčsky modrý za pomoci Marburský v jednej rodine a Viedenský modrý králik v druhej rodine
Zdrobnelý slovenský sivomodrý rex pomocou plemien Zdrobnelý modrý rex a Zdrobnelý   Kastorex
Zdrobnelý slovenský pastelový rex za pomoci plemien Zdrobnelý oranžový rex a Zdrobnelý slovenský sivomodrý rex
Slovenský pastelový rex pomocou Oranžový rex a Slovenský sivomodrý rex
Zemplínsky rex pomocou plemien Oranžový rex a Zemplínsky pastelový králik
Garantom chovu bude p.Štefan Adamec, člen ÚOK.
 • p.Štefanovi Adamcovi, Čsl. Partizánov 256/34, 972 26 Nitr. Rudno na plemeno Slovenský pastelový rex za pomoci plemien Oranžový rex a Slovenský sivomodrý rex. Garantom chovu bude Ing.Miloš Supuka, Vyšný Žipov 72, 094 33 Vranov nad Topľou.
 • p. Dušanovi Lukáčovi, Pod vŕškami 443, 951 85 Skýcov na plemeno Zdrobnelý rex biely červenooký za pomoci plemien Zdrobnelý kastorex a Hermelín biely červenooký. Garantom chovu bude p.Haspra Pavol, Partizánska 33, 951 93 Topoľčianky
 • Jánovi Vinterovi, Školská 513/49, 013 24 Strečno na plemeno Angora s ruskou kresbou za pomoci plemien Angora biela červenooká, Kalifornský čierny, Ruský čierny, Kuní čierny. Garantom chovu bude p.Julian Sika, 913 06 Trenč. Bohuslavice 223.
Uznesenie č.13/1/2009 - ÚOK schválila výskumné chovy králikov nasledovným chovateľom:
 • Imrichovi Adamovi, 072 05 Bracovce 271 na plemeno Zdrobnelý zemplínsky králik za pomoci Zdrobnelý modrý, Zdrobnelý červený a Zdrobnelý rex oranžový. Garantom chovu bude Ing.Miloš Supuka.
 • Bartolomejovi Venceľovi, 093 02 Hencovce 1894 na plemeno Zdrobnelý zemplínsky králik pomocou plemien Zdrobnelý modrý, Zdrobnelý červený a Zdrobnelý rex oranžový. Garantom chovu bude p.Imrich Adam.
 • Jánovi Matišinovi, Zemplínska široká 114, 072 13 Palín na plemeno Zdrobnelý zemplínsky králik za pomoci plemien Zdrobnelý modrý, Zdrobnelý červený a Zdrobnelý rex oranžový. Garantom chovu bude p.Imrich Adam.
 • MUDr.Gabrielovi Ráczovi, Októbrova 31, 929 01 Dunajská Streda na plemeno Holandský modro činčilový. Ako východiskové farebné rázy prichádzajú do úvahy Hoči, Hope, Hom, Hodiv, Hožel. Garantom chovu bude p.Julian Sika.
 •  
 • ÚOK prerokovala žiadosť p.Štefana Forbergera, bytom Sama Chalupku 15, 052 01 Spišská Nová Ves o poukázanie dotácie na zachovanie genofondu králikov priamo do rúk majiteľom P, K a R chovov.
  RNDr.Nipčová – pán Forberger bude mať svoju žiadosť vybavenú kladne, nakoľko KCH KANINO ho neeviduje ako člena. Členovia ostatných chovateľských klubov zatiaľ nesignalizovali v tomto smere žiadne problémy.
  Ing.Supuka informoval, že okrem nás a Čechov majú mladí chovatelia v zahraničí samostatnú registráciu. Videli sme to na EV mladých chovateľov.
  Uznesenie č.14/1/2009 – komisia rozhodla, že od 1.1.2009 sa budú králiky  mladých chovateľov tetovať do ľavej ušnice aj písmenom J. Nakoľko ani jeden z typov klieští používaných na Slovensku neobsahuje písmeno „J“ komisia ponúka v tomto smere pomoc formou hromadnej objednávky u jedného výrobcu.
  Pán Adam upozornil komisiu, aby uvažovala so zmenou predsedu ÚOK už na najbližšom zasadnutí,  nakoľko posledné 2 roky má zdravotné problémy.
11.Záver.
Predseda ÚOK p.Adam poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
 Zapísala: RNDr.Nipčová                                                        

Uznesenie č.13/1/2008 – ÚOK schválila výskumný chov králikov plemena Zoborský rex p.Jozefovi Hámorníkovi, bytom 935 57 Jur nad Hronom 315 za pomoci plemien Rex modrý a Rex čierny. Garantom chovu bude p.Sika.
Uznesenie č.7/2/2007 – ÚOK nepovolila výskumný chov nového farebného rázu /divo sfarbený/  u králikov plemena NoS p.Jaroslavovi Popelkovi, bytom Koncová 16, 831 07 Bratislava z dôvodu, že v šľachtení chce používať plemeno Rex činčilový. Do chovu by si zaniesol rexovitosť, činčilovú vlastnosť, skrátil by telo a znížil hmotnosť. Komisia doporučuje použiť plemená NoS čiernobiely x  BO divo sfarbený.
Uznesenie č.8/2/2007 – ÚOK povoľuje regeneračný chov králikov plemena Zdrobnelý baran perlový za pomoci plemien ZB divo sfarbený a ZB modrý p. Štefanovi Výrostkovi, bytom Kamienka 40, 065 32 Stará Ľubovňa. Garantom chovu bude člen ÚOK p.Adamec.
Uznesenie č.9/2/2007 – ÚOK schválila výskumný chov farebného rázu Liptovský Lysko modrodivý p. Jozefovi Červeňovi, bytom Vitálišovce 362, 031 04 Lipt. Mikuláš. Garantom chovu bude p.Peter Belko.
Uznesenie č.9/1/2007 – ÚOK schválila regeneračné chovy nasledovným chovateľom:
- Podolskému Jozefovi, bytom ul. Bartóka 27, 903 01 Senec na plemeno Kalifornský králik v čiernom farebnom ráze za pomoci plemena Viedenský čierny. Za účelom vylepšenia srsti komisia  doporučuje použiť aj plemeno Aljaška. Garantom chovu bude p.Sika.
- Hudecovi Jánovi, Tajovského 5, 976 32 Badín na plemeno Anglický strakáč divo sfarbený. Garantom chovu bude p.Zachar.
- Sikovi Juliánovi, 913 06 Trenčianske Bohuslavice 223 na plemeno Zdrobnelý baran korytnačí – izabella, ktorého dosiahne krížením Zdrobnelého barana modrého a Zdrobnelého barana madagaskarového. Garantom chovu bude p.Adamec.
- Sedlákovi Pavlovi, 916 32 Hôrka nad Váhom 9 na plemeno Malý baran čiernopesíkatý za pomoci Malého barana činčilového a Malého barana madagaskarového. Garantom chovu bude p.Sika.
- Musákovi Martinovi, Herľanská 475/51, 093 03 Vranov n/Topľou na plemeno Slovenský sivomodrý rex, garantom chovu bude p.Sika.
Uznesenie č.10/1/2007 - komisia nepovoľuje regeneračný chov p.Viere Demeterovej, bytom Nová štvrť 748, 980 55 Klenovec na plemeno Meklenburský strakáč čierny za pomoci plemena Viedenský čierny. Komisia doporučuje chovateľke nakúpiť kvalitný chovný materiál za účelom pokračovania v čistokrvnej plemenitbe.
    ÚOK prerokovala žiadosť p.Jozefa Červeňa, bytom Vitálišovce 362, 031 04 Lipt. Mikuláš o schválenie všetkých farebných rázov králika plemena Liptovský Lysko, ktoré sú uznané u holandských králikov.
Uznesenie 5/3/2006 – ÚOK schválila regeneračné chovy:
-         p.Ondrejovi Jombíkovi, Pri vleku 244/1, 962 23 Očová na plemeno Meklenburský strakáč divosfarbený za pomoci Meklenburského strakáča čierneho a Viedenského divosfarbeného. Garantom chovu bude p.Zachar.
-         p.GödölleymuJánovi, bytom 935 56 Starý Hrádok 74 na plemeno
Zoborský králik čierny za pomoci Viedenskeho čierneho
Zoborský králik havanovitý za pomoci Kalifornského havanovitého
Zoborský modrý za pomoci Viedenského modrého. Garantom chovu bude Doc.RNDr.Rafay,CSc.
-         Balážovi Jozefovi, Nevidzany 3, 972 27 Liešťany na plemeno Zdrobnelý baran
Perlový za pomoci Zbdiv a ZBm. Garantom chovu bude p. Štefan Adamec.