DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2017 11:53:44 

Všetko o čistokrvných králikoch a iné inform

Regenerácia plemien
Vrodené - dedičné chyby králikov  pozri rubriku : rôzne.
 
Regenerácia farebných rázov baranovitých  králikov.
 
Regenerácia králika malý baran činčilového farebného rázu za pomoci činčily malej.
 
    Na vylepšenie 5- pozície krycia farba a tieňovanie a 6- pozície farba podsady a medzifarba je najvodnejšie využitie malej činčily (Čm), čo nám v začiatkoch skomplikuje dosiahnutie štandardného typu barana. Králik by mal byť výborný vo všetkých pozíciách - ideálnej hmotnosti, čo najmenej voľnej koži na hrudi ale i po celom tele, dobrá chrbtová línia bez výstuplých panvových kostí, silné hrudné končatiny; teda čo najmenej tvarových chýb v pozíciách štandardu.
    Je pravda, že výber takýchto králikov nebude jednoduchý, ale určite sa oplatí lebo keď sa dopustíme chýb pri výbere rodičovského páru tieto nás budú prenasledovať a vykazovať zlé výsledky v ďalších generáciách.
malý baran divo sfarbený - čo najrovnomernejšieho stredného alebo svetlejšieho tieňovania;  vystríhame sa svetlejších páskov na hrudných končatinách. Dôraz kladieme na výraznú podsadu a ostre ohraničenú  výraznú medzifarbu. Ak ide o samicu mala by byť dobrá matka.
činčila malá - čo najdlhšie ušnice ( i keď pri posudzovaný Čm chyba alebo výluka). Krycia srsť musí vykazovať výrazné húsenkovanie, potrebné sa je vyhnúť príliš tmavým jedincom, u ktorých sa húsenkovanie stráca; pozor na svetlejšiu hrud-prsia a svetlé pásky na hrudných končatinách. Tmavohnedá dúhovka oka a čo najtmavšie pazúriky by mali byť samozrejmosťou. V 6 - pozícii dávať pozor na ostré a čo najsvetlejšie, pokiaľ možno až biele ohraničenie medzifarby a váraznú podsadu bez bielych chĺpkov.
   
 
 P:  činčila malá x   baran divoký
 
činčila malá
baran divoko sfarbení
achi achi BB CC DD GG
AA BB CC DD GG
 
Generácia F1 :
Vyskytnú sa nám tieto  »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
A achi BB CC DD GG
mono hybrid
divoko sfarbený; (dominantné alely »A nad achi »)
 
Z generácie F1 vyberieme jedince, ktoré najlepšie vyhovujú v pozíciách 1 až 4 štandardu MaB podľa vzorníka pre posudzovanie králikov.
 
Generácia F2 
 
Na dosiahnutie generácie F2 použijeme »klasickú metódu« a môžeme očakávať dva rôzne fenotypy (vonkajšie sfarbenie) ale až tri genotypy.
 
 A achi BB CC DD GG  x  A achi BB CC DD GG
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CC DD GG
homozygot
divoko sfarbení (až na typ-hlava-ušnice)
A achi BB CC DD GG
monohybrid
divoko sfarbení (až na typ-hlava-ušnice)
achi achi BB CC DD GG
homozygot
hľadaný činčilový
 
 Králiky divosfarbení sú vonkajším sfarbením (fenotypom) nerozoznateľné ale sú to po genetickej stránke monohybridy, preto by mali putovať na konzumáciu.
  
Poznámka:   Nesvedomité rozširovanie obzvlášť pekných králikov  v type a vonkajším sfarbením (fenotypovo), avšak hybridné - genotypove genetický kríženci, nedotiahnutý do samého konca regenerácie ke praktický veľmi ľahké. Ako si však poradí chovateľ v ďalšom chove, ktorý si ich zakúpi v rodokmeni vypísané, ako čistokrvné? Pre pravdivosť a objektivitu je preto pre chovateľov zo záujmom hrať sa s genetikou k dispozícii tzv. regeneračný chov, ktorý patrí do rúk svedomitým a skúseným chovateľom.
    Nesmieme si myslieť, že potomstvo F2 bude „výstavné“. Teraz začneme pokusne zostavovať chovné páry a tie najosvedčenejšie ponecháme v chovoch čo najdlhšie.
    Pravdepodobnosť vyskytnutia sa hľadaného činčilového hneď v prvom vrhu generácie F2 - podľa výpočtu je to 1/16 t.j. 6,25 % jedincov v generácii F2. Pre rýchle získanie činčilového rázu je potrebné pracovať z čo najviac východiskovými rodičovskými pármi.
 
 
Korytnačí - ZB kor - izabella;
genotyp: AA bb CC dd gg
 
  Náš vzorník uvádza tento farebný ráz u plemien český strakáč a holandský. U nás králiky v tomto farebnom ráze sa nechovajú resp. neboli našimi chovateľmi vystavované.
  Ide o sfarbenie, ktoré genetický možno nazvať modrým madagaskarovým. V zahraničných vzorníkoch je tento farebný ráz výstižne pomenovaný „izabella“. Je to veľmi atraktívny farebný ráz, najviac obľúbený u zdrobnených králikoch.
 Pri tomto farebnom ráze je ešte potrebné si objasniť čo je madagaskarové a čo durínske zafarbenie. Ing. Fingerland ho popisuje nasledovne; trocha komplikovanejšie zafarbenie je madagaskarové. Z genetického hľadiska ide vlastne o sfarbenie celožlté, ale tento názov sa nepoužíva. Predstaviteľom tohto sfarbenia je králik durínsky, ktorý sa však vyznačuje podľa štandardu tým, že na madagaskarovej farbe má ešte tzv. kamzíčie znaky.  Tie sú v zásade podobné znakom kuním, len s tým rozdielom, že miesto tmavého chrbtového pásu majú kamzíčie znaky tmavé bočné pruhy. To je veľmi dôležité v súvislosti s ďalším výkladom. Genotyp madagaskarového sfarbenia je AA bb CC DD gg . Pripusťme zatiaľ, že kamzíčie znaky sú vyvolané sériou modifikačných alel. Máme však stále na mysli alely bo bo, u ktorých Nachtsheim predpokladal, že sa uplatňujú u tých durínskych králikoch, ktoré sa narodia veľmi svetlí a kamzíčie znaky sú i nich takmer nepozorovateľné. Tým však nechcem tvrdiť, že oni tzv. slámovo svetlí durínsky majú v genotypu alely  bo bo . Nepredstavujú totiž štandardnú madagaskarovú farbu, tak ako popisujú vzorníky viacerých európskych krajín. Avšak v spojení bo bo s prípadnými modifikačnými alelami by tomu tak mohlo byť.
  Interakcia alel bb s niektorými inými alelami je veľmi zaujímavá. Napríklad nemecký vzorník neuvádza vo svojich štandardoch sfarbenie madagaskarové u žiadneho plemena. Tento farebný ráz nahradzuje výrazom »durínsky« a to u všetkých plemenách, ktoré v iných krajinách hovoria o madagaskaroch, ale v určitých prípadoch aj o sfarbení durínskom (SR,ČR, kde vzorník k tomu už prihliada).
 
Príklad vyšľachtenia králika  »baranovitého korytnačieho - izabella «  zafarbenia.
 
  Nakoľko v našich chovoch sa uvedený farebný ráz nevyskytuje použijeme k dosiahnutiu dve plemená a to: ZBm - baran modrý a ZBmad - baran madagaskarový (inak platné u všetkých  hmotnostných kategóriách baranov).
 
Generácia P :            
ZB modrý
ZB madagaskarový (durínsky)
AA BB CC dd gg  
AA bb CC DD gg
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA Bb CC Dd gg
dihybrid, zafarbenie ako baran čierny
 
Pre vznik generácie F2 použijeme »klasickú« metódu.
Budeme páriť jedincov generácie F1 x F1 o genotype teda rozdielnych alel »Bb Dd«, čiže dihybridy brata so sestrou, vyberáme jedince v požadovanej hmotnosti, tvaru, typu, kvalitnej srsti a kresby.
 
 Generácia F2 (o fenotype ZBč )
 
F1 : AA Bb CC Dd gg     x   F1 : AA Bb CC Dd gg  
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
homozygot
ZBč
AA BB CC Dd gg
monohybrid
ako ZBč
AA BB CC dd gg
homozygot
ZBm
AA Bb CC DD gg
monohybrid
ako ZBč
AA Bb CC Dd gg
dihybrid
ako ZBč
AA Bb CC dd gg
monohybrid
ako ZBm
AA bb  CC DD gg
homozygot
ZBmad
AA bb CC Dd gg
monohybrid
ako ZBmad
AA bb CC dd gg
homozygot
ZB korytnačí; izabella
 
  Pravdepodobnosť výskytu korytnačieho sfarbenia v prvom vrhu generácie F2 je veľmi malá; je to jedna šesťnástina, t.j. 6,25 %. Preto je vhodné aby na tom pracovalo viac chovateľov alebo mať viac rodičovských párov. U všetkých vyššie uvedených sfarbení - fenotypu generácie F2 s výnimkou hľadaného korytnačieho-izabella sú od seba nerozoznateľní homozygoty, monohybridy a prípadne i dihybridy. Bez dlhých a neopakovateľných skúšok zisťovania čistokrvnosti sú preto v ďalšej chovateľskej práci nepoužiteľné.
      modrý x madagaskarový
 
 BD        
        Bd
      bD
    bd 
      BD
 BBDD 
 čierny      
  BBDd
  čierny
  BbDD
  čierny
  BbDd
  čierny
      Bd
 BBDd
 čierny
  BBdd
  modrý
  BbDd
  čierny
 Bbdd
  modrý
      bD
 BbDD  
 čierny
  BbDd
  čierny
  bbDD
  mad
  bbDd
  mad
      bd
 BbDd  
 čierny
  Bbdd
  modrý
  bbDd
  mad  
  bbdd
  izabella
 štepiteľný pomer :
fenotypovo 9 č : 3 m : 3 mad : 1 korytnačí - izabella
 
  Holandský japonský - Hoj.
 
Tu je najvhodnejšia možnosť krížiť Hoj s králikmi Hoč alebo Homad (durínske).
 
P: Hoč x Hoj
 
Ho čierny
Ho japonský
AA BB CC DD gg ss
AA bj bj CC DD gg ss
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA B bj CC DD gg ss
monohybrid, zafarbenie ako holandský čierny
 
 Pokiaľ by sa v tejto generácii F1 objavili aj divoko zafarbené králiky, bolo by to dôkazom, že Hoj z generácie P mal genotyp AA bj bj CC DD GG ss alebo  AA bj bj CC DD Gg ss, čo sa u japonských králikov stáva veľmi často a je to aj u holandských japonských. Táto divokosť sa prejavuje bielymi alebo takmer bielymi škvrnami na miestach divokých znakov (očné krúžky, spodok chvosta alebo spodku brucha). Túto skutočnosť či chceme alebo nie musíme čiastočne tolerovať, lebo ináč nie veľké stavy japonských králikov by sme museli likvidovať. Týka sa aj u králikov holandských alebo rexov. Dôsledným výberom králikov v nižššie uvedených postupoch a troche trpezlivosti dosiahnuť japoncov s alelickým párom gg.
 
Ďalej môžeme postupovať dvoma spôsobmi.
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA B bj CC DD gg ss   x   F1 0,1: AA B bj CC DD gg ss
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CC DD gg ss
homozygot
Hoč
AA B bj DD gg ss
monohybrid
ako Hoč
AA bj bj CCDD gg ss
homozygot
Hoj
Z tohto vrhu všetky králiky čierne už nezaradovať do ďalších chovov (su to tzv. pekáčové králiky - patria do kuchyne) lebo napr. pri ďalších kríženiach s čiernymi sa nám v budúcnosti budú ojedinele vyhadzovať aj japonské.
 
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade japoncom. Potomstvo je buď čierne alebo japonské čistokrvné (homozygoty), ktoré vylepšujeme. I v tomto prípade všetky čierne vyraďujeme.
  Tento postup nám poskytne viac japonských mláďat vo vrhu teoretický polovicu oproti postupu 1, kde  teoretický japoncov je vo vrhu len štvrtina.

  Regenerácia s králikmi holandskými madagaskarovými (durínskymi) prebieha podobne.
 
Ho madagaskarový (durínsky)
Ho japonský
AA bb CC DD gg ss
AA bj bj CC DD gg ss
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA b bj CC DD gg ss
monohybrid, zafarbenie ako holandský japonský, avšak je
potrebné ich rozlišovať od čistokrvných japoncov  bj bj
 
Ďalej môžeme postupovať dvoma spôsobmi.
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA b bj CC DD gg ss   x   F1 0,1: AA b bj CC DD gg ss
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA bb CC DD gg ss
homozygot
Ho madagaskarový (durínsky)
AA b bj DD gg ss
monohybrid
ako Hoj
AA bj bj CCDD gg ss
homozygot
Hoj
 
Pokiaľ sú madagaskarový - durínsky jedinci dobre vykreslený, môžu sa bez obavy použiť do chovu králikov holandských madagaskarových lebo sú určite homozygotné - čistokrvné.
 U japoncov sú však mľádatá homozygoti bj bj a monohybridy b bj  vonkajším vzhľadom nerozlíšiteľný; ak sme zvedavý alebo si chceme byť istý, pre zistenie čistokrvnosti je potrebné previesť skúšku:
a/ japonský s kreslené králiky z generácie F1 (b bj - bj bj ) s párime s králikom holandským madagaskarovým. Ak budú vo vrhu len len holandské japonské, tak testujúci králik s japonskou kresbou z generácie F1 bol čistokrvný japonec (bj bj) a predstavuje hľadaného králika z regenerácie.
b/ pokiaľ však vo vrhu budú králiky aj holandské madagaskarové a holandské japonce alebo len holandské madagaskarové; jedinec z generácie F1 bol kríženec o genotype b b(takýto jedinec ide znova na pekáč).
c/ ak by sa však v tejto generácii F2 objavila mláďatá divoko žltého zafarbenia, bolo by to dôkazom, že jeden z rodičovskej generácie P holandský japonský niesol v genotybe divoké zafarbenie o genotype GG alebo Gg.
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade japoncom.
 
králik z generácie F1 
Ho japonský
AA b bj CC DD gg ss
AA bj bj CC DD gg ss
xxx
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA b bj DD gg ss
monohybrid
ako Hoj
AA bj bj CCDD gg ss
homozygot
Hoj
K otestovaniu čistokrvnosti použijeme predchádzajúci postup.
  Za zmienku stojí i publikovanie ing. J. Fingerlanda o čistokrvnosti japonských králikov králikom český luštič, v iných štátoch nazývaný separátor. ( KG,str.44)
  Máme zistiť čistokrvnosť - homozygotnosť klasického japonského králika na zistenie alel »GG«, »gg«, za pomoci už českého luštiča, ktorý má genotyp »AA bb cc dd gg«.
.»«.
český luštič
Ho japonský
AA bb cc dd gg
AA bj bj CC DD gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA bj b Cc Dd gg
požadovaný genotyp japonského králika
AA bj b Cc Dd Gg
testovaný králik mal v genotype »GG«, teda králik je sfarbený, ako japonec ale s divokými znakmi.